Home / Nieuws & Blogs / BTW en dropshipping

BTW en dropshipping

| 15 augustus 2019
BTW en dropshipping

Dropshipping is een driehoeksverhouding tussen een webshop, consument en (dropshipping)leverancier. De webshop biedt op zijn website producten aan die hij niet zelf op voorraad heeft. Wanneer een consument een dergelijk product bestelt, dan zet de webshop deze bestelling door naar de leverancier. De leverancier verzendt vervolgens het product rechtstreeks naar de consument. Eerder schreven wij een blog over de meest voorkomende valkuilen bij dropshipping. Deze bijdrage gaat in op de implicaties van btw voor Nederlandse webshops die gebruikmaken van dropshipping om Nederlandse consumenten te bedienen. Hierbij wordt gekeken naar drie verschillende levering situaties: vanuit Nederland, een EU-lidstaat en een niet-EU-lidstaat.

Btw-aangifte

Btw is een omzetbelasting die de overheid heft op de verkoop van producten en diensten. Elke ondernemer moet btw in rekening brengen over zijn verkopen, tenzij hij daarvoor is vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt voor beroepen in bepaalde branches of specifieke werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld medisch specialisten, erkende kinderopvang en uitvaartondernemers. Eens per maand, kwartaal of jaar doet de ondernemer aangifte van de door hem geïnde btw bij de belastingdienst. De btw die de onderneming zelf heeft moeten afdragen aan bijvoorbeeld leveranciers mag hij hiervan aftrekken.

Lees hier meer over de btw-verplichtingenen voor webshops.

Situatie 1: levering vanuit Nederland

Zoals in de inleiding al is aangegeven, gaat deze blog uit van een Nederlandse webshop met Nederlandse klanten. Wanneer de webshop een leverancier gebruikt die producten levert vanuit Nederland, dan is er sprake van twee betalingen mét btw-heffing. Ten eerste door de consument aan de webshop en ten tweede door de webshop aan de leverancier. Om hun webshop rendabel te houden bouwen webshops het bedrag dat de consument moet betalen (vaak) op uit allerlei posten, waaronder de inkoopkosten (bij de leverancier) en een winstmarge. De btw die de webshop zelf moet betalen aan zijn leverancier berekent een webshop hierin niet door, omdat hij deze dus kan aftrekken bij zijn periodieke btw-aangifte.

Dus stel dat een webshop een televisie koopt bij de leverancier voor €300,- (incl. 21% btw á €63,-) en deze verkoopt aan een consument voor €400,- (incl. 21% btw á €84,-), dan hoeft hij vanwege de aftrekmogelijkheid maar €21,- (= €84,- minus €63,-) aan de belastingdienst af te staan bij zijn periodieke btw-aangifte.  

Situatie 2: levering vanuit EU-lidstaat

Wanneer de webshop een leverancier inschakelt die levert vanuit een andere EU-lidstaat, dan wordt deze levering intracommunautaire verwerving genoemd. De lidstaten hebben bepaald dat dergelijke verwervingen in de andere lidstaat met 0% wordt belast. Hier staat tegenover dat dit in Nederland alsnog moet worden gedaan. Hiervoor moet de webshop de btw zelf uitrekenen en aangeven in zijn periodieke btw-aangifte. In dezelfde aangifte kan de webshop deze btw ook weer aftrekken, zodat hij per saldo niks hoeft te betalen. Net zoals in de eerste situatie zorgt de aftrekmogelijkheid ervoor dat de webshop de door hem te betalen btw niet zal doorberekenen aan de consument.

Dus stel dat een webshop een laptop koopt bij zijn Duitse leverancier voor €250,- (incl. 0% btw in Duitsland) en deze in Nederland verkoopt aan een consument voor €375,- (incl. 21% btw á €78,75), dan moet hij bij de btw-aangifte €52,50 (= 21% btw over €250,-) aangeven, welk bedrag hij ook meteen mag aftrekken. De €78,75 die door de consument is betaald moet de webshop wel afstaan aan de belastingdienst.

Situatie 3: levering vanuit niet-EU-lidstaat

Gebruik je als webshop een leverancier die levert vanuit een niet-EU-land (zoals China), dan is er geen sprake van intracommunautaire verwerving, maar van import. Bij import moet het product worden aangegeven bij de douane en is het mogelijk dat je als webshop belasting moet betalen in het niet-EU-land. Voor deze belasting heb je geen aftrekmogelijkheid in Nederland, maar zal je moeten aankloppen bij de buitenlandse belastingdienst.

Wanneer het geïmporteerde product (excl. verzend- en verzekeringskosten) meer waard is dan €22,-, dan moet invoer-btw worden betaald aan de douane. Indien het product wordt ingevoerd op de naam van de webshop, dan kan hij de invoer-btw aftrekken bij zijn periodieke btw-aangifte en kom je tot eenzelfde conclusie als bij de eerste twee situaties: de btw hoeft niet doorberekend te worden aan de consument. Bij dropshipping vindt de invoer echter niet plaats op de naam van de webshop, want er wordt immers direct van de leverancier aan de consument geleverd. Meestal vindt hierbij de invoer plaats op naam van de leverancier, om zo niet de consument te hoeven belasten met allerlei formaliteiten en onverwachte kosten. Als feitelijke importeur zou de leverancier dan de invoer-btw kunnen terugvragen of aftrekken per btw-aangifte aan de Nederlandse fiscus. Omdat leveranciers uit niet-EU-landen dergelijke kosten vaak al hebben verrekend in een all-in verkoopprijs aan de webshop, is dit niet interessant voor hun en blijft dit meestal achterwege. Bij deze gang van zaken wordt de invoer-btw doorberekend naar de consument óf de prijsverhoging gaat ten koste van de webshop zijn winstmarge.

Dus stel dat een webshop een tablet koopt bij zijn Chinese leverancier voor €200,- (incl. Chinese btw en Nederlandse invoer-btw) en deze verkoopt aan een consument voor €350,- (incl. 21% btw á €73,50,-), dan moet de webshop bij de btw-aangifte €73,50 afstaan aan de belastingdienst. De webshop kan de invoer-btw van €42,- (21% van €200,-) niet aftrekken van zijn aangifte, omdat hij deze niet betaald heeft. De consument betaalt btw over een prijs waar ook al invoer-btw in zit verborgen. Daarnaast kan de webshop de Chinese btw ook niet aftrekken bij deze aangifte.

Mogelijke oplossing voor verborgen invoer-btw

Aansluitend op de invoer verricht de leverancier in de hiervoor geschetste situatie ook een levering in Nederland, namelijk aan de webshop. Het maakt hiervoor niet uit dat het product niet fysiek bij de webshop komt. Wettelijk gezien moet de leverancier hier aangifte van doen. De meeste leveranciers van buiten Europa gaan ervan uit dat zij door de invoer-btw te betalen aan al hun verplichtingen hebben voldaan. Doet de leverancier wel aangifte, dan zou hij de invoer-btw terug kunnen vorderen en aan kunnen geven dat de verschuldigde btw naar de webshop wordt verlegd. Als je als webshop je leverancier zover krijgt om toch deze aangifte te gaan doen, dan is dit een mogelijke oplossing voor de verborgen btw-invoerkosten die anders op het bordje van de consument of de webshop komt.


Deze blog is geschreven door Raoul van de Laak, in samenwerking met oud-stagiair Derk Jan Pilat.