Procederen

Als partijen er niet in slagen om buiten rechte het conflict op te lossen dan is procederen de volgende stap. Er zijn verschillende instanties die gevraagd kunnen worden een beslissing te nemen in het conflict. Er zijn meer mogelijkheden dan een gerechtelijke procedure aanhangig maken, zoals het aanvragen van een bindend advies.

Vraag informatie aan

Procederen bij de rechter

Gerechtelijke procedures zijn kostbaar en in de meeste gevallen is procesvertegenwoordiging door een advocaat vereist. Alleen in procedures bij de kantonrechter is het stellen van een advocaat niet nodig. Voor ICT-gerelateerde zaken, betekent dit dat het financiële belang van de zaak maximaal een bedrag van € 25.000, -- moet bedragen. 

De procedure vangt aan met een dagvaarding, het standpunt van de eisende partij inclusief bewijsstukken. Hierop volgt de (schriftelijke) reactie van de tegenpartij, de zogenaamde conclusie van antwoord. Daarna wordt een zitting gepland, de comparitie van partijen. 

In ICT-zaken volgt veelal nog een onderzoek van een deskundige en benoemt de rechter een ICT-deskundige betreffende het onderwerp van het geschil. Meestal volgt daarna vonnis, tenzij de rechter nog een schriftelijke ronde of getuigenverhoor noodzakelijk acht. Tegen het vonnis staat hoger beroep open. 

ICTRecht heeft de benodigde expertise en ervaring om u bij te kunnen staan in deze procedure. Mocht het stellen van een advocaat nodig zijn dan kan ICTRecht u hierin adviseren.

Procederen bij SGOA

Binnen de ICT-branche worden de algemene voorwaarden van de branchevereniging NL Digitaal, voorheen Nederland ICT, veel gebruikt. Dit betekent dat partijen voor geschillenbeslechting niet terecht kunnen bij de civiele rechter. Partijen verbinden zich aan het arbitragebeding uit artikel 22 van de NL Digitaal voorwaarden, uitgevoerd door de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA).

De arbiters van SGOA zijn gespecialiseerd in ICT-vraagstukken. Partijen nomineren zelf één van de arbiters uit een lijst van deskundigen uit de ICT-branche en juristen gespecialiseerd in ICT-recht. Meestal worden er drie arbiters benoemd.

Partijen leggen hun standpunten schriftelijk voor. Vervolgens vindt er een mondelinge behandeling plaats. Meestal wordt na de mondelinge behandeling vonnis gewezen. Dit vonnis is bindend en er is geen hoger beroep mogelijk.

De SGOA-procedure is relatief snel in vergelijking tot een civiele procedure. De kosten van deze procedure zijn evenwel aanzienlijk meer dan een civiele procedure. In een SGOA-procedure heeft u geen advocaat nodig. ICTRecht heeft de benodigde expertise en ervaring om u bij te kunnen staan in deze soms complexe procedures.

Lees meerLees minder

Andere procedures

Ook in andere procedures kan ICTRecht u bijstaan. Hierbij valt te denken aan klachtprocedures, zoals bij de Reclamecode Commissie; bestuursrechtelijke procedures, zoals bezwaar en beroep tegen beslissingen van de Autoriteit Consument en Markten (ACM) en/of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP); Alternative Dispute Resolution (ADR) procedures, bijvoorbeeld van de World Intellectual Property Organization (WIPO). In het internetrecht is de WIPO-Procedure van groot belang.

certificaat-big

De WIPO-procedure

De WIPO-procedure is een korte en efficiënte procedure om domeinnaamgeschillen te laten beslechten. Ook is deze procedure relatief goedkoop in vergelijking tot een gerechtelijke procedure. Voor de extensie .nl voert het SIDN dit uit en wordt het ook wel de SIDN-Procedure genoemd.

Het komt vaak voor dat ondernemers geconfronteerd worden met op hun handelsnaam of domeinnaam gelijkende domeinnamen, soms van concurrenten, soms van affiliate marketeers. Als ondernemer wilt u zo goed mogelijk vindbaar zijn en wilt u opkomen tegen onrechtmatig geregistreerde of gebruikte domeinen.

ICTRecht kan dergelijke zaken goed beoordelen en een partij sommeren tot overdracht domeinnaam. Mocht het buitengerechtelijke traject niet slagen dan kan ICTRecht de WIPO-procedure namens u voeren. Het maakt daarbij niet uit om welke extensie het gaat. ICTRecht heeft de benodigde kennis en ervaring in procederen bij WIPO in huis.

Lees meerLees minder

Gerelateerde diensten conflictoplossing

ICTRecht biedt verscheidene diensten aan zoals rechtshulp in het buitengerechtelijke traject, actie tegen of verweer in IE-kwesties en rechtshulp in het gerechtelijke traject, bij SGOA-procedures en WIPO-procedures.

Naar gerelateerde diensten
docs-big

Voordelen van rechtshulp door ICTRecht

toegang doc

Vakkundig: direct deskundige ondersteuning van ervaren (proces)juristen.

keten-big

Veelzijdig: onze juridisch adviseurs zijn breed opgeleid en allround inzetbaar.

advies

Creatief: door helicopterview zijn onze juristen in staat meerdere oplossingen aan te dragen.

controle-big

Betrouwbaar: onze juristen bewaken termijnen en komen afspraken na.

''ICTRecht combineert deskundigheid met een pragmatische aanpak. Wij konden met het geleverde resultaat direct aan de slag."
 
- Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onze juridisch adviseurs

Maak kennis met onze juridisch adviseurs. Zij staan organisaties bij met praktisch advies:

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter