Voldoe aan de WAB met onze speciale actielijst

Het arbeidsrecht veranderde per 1 januari 2020 door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB). Wat moeten organisaties doen om aan deze WAB te voldoen? Onze speciale WAB-actielijst helpt jouw organisatie op weg. Volg onderstaande acties op om aan de nieuwe regels in het arbeidsrecht te kunnen voldoen.

Actie 1: Controleer de (digitale) loonstrook

De volgende informatie moet hierop steeds terugkomen:

  • Het loonbedrag.
  • De inhoudingen.
  • De naam van de werkgever en die van de werknemer.
  • De termijn waarover het loon is berekend.
  • De overeengekomen arbeidsduur (bijvoorbeeld 24 uur per week of 30 uur per maand).
  • Of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die schriftelijk is aangegaan of niet.
  • Of sprake is van een oproepovereenkomst of niet.
Advies goud@2x

Actie 2: Controleer alle arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en maak aanspraak op lage WW-premie

Wil je gebruik maken van het lage tarief voor de WW-premie? Zorg dan voor 1 april 2020 voor een schriftelijk contract waarin is opgenomen vanaf welk moment de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, en dat het niet gaat om een oproepovereenkomst. Daarvoor is instemming van de werknemer nodig: een bevestigingsbrief is niet voldoende.
 
Met een schriftelijk contract wordt niet alleen een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst of addendum bedoeld, maar ook een digitale handtekening of instemming via de e-mail. Het gaat erom dat je kunt aantonen dat de werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft, niet zijnde een oproepovereenkomst. 

Het kan dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch is overgegaan naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld omdat dit mondeling is afgesproken of omdat de werknemer is blijven doorwerken. Is dit het geval? Dan heb je tot 1 april 2020 de tijd om uw loonadministratie op orde te brengen.
 
Voor leveranciers van salarissoftware geldt voor actie 1 en actie 2: pas de software aan, zodat klanten aan de regels kunnen voldoen.

Actie 3: Roep oproepkrachten ten minste 4 dagen van tevoren op

Wanneer je met oproepkrachten werkt, zorg dan dat de processen zo zijn ingericht dat de oproepkracht ten minste 4 dagen van tevoren is opgeroepen. Gaat de klus niet door? Weet dan dat, wanneer je binnen 4 dagen voorafgaand aan de oproep de klus weer intrekt, het loon tóch betaald moet worden aan de oproepkracht. Let op: bij cao kan van deze termijn worden afgeweken.

 

Actie 4: Doe oproepkrachten een aanbod na 12 maanden

Zet reminders in de agenda voor het doen van een aanbod aan oproepkrachten voor een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. Na 12 maanden dienstverband moet je namelijk een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang van ten minste het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Als de werknemer momenteel al langer dan 12 maanden op oproepbasis werkt, moet het aanbod voor 1 februari 2020 worden gedaan.

Detachering goud@2x

Actie 5: Benoem het soort arbeidscontract

Benoem in elke arbeidsovereenkomst, verlenging of omzetting om wat voor overeenkomst het gaat (bepaalde tijd, onbepaalde tijd, oproep, vaste arbeidsduur) en welke voorwaarden er van toepassing zijn. Zorg bij deze documenten ook telkens voor een (elektronische) handtekening van zowel werkgever als werknemer.

 

Actie 6: Denk aan de nieuwe ontslaggrond (cumulatiegrond)  

Vul de procedure aan voor het opbouwen van een ontslagdossier en controleer de huidige ontslagdossiers. Neem hierin mee dat het dossier zo volledig mogelijk dient te zijn, en dat de focus niet slechts hoeft te liggen op één ontslagreden. Houd er rekening mee dat als de rechter de arbeidsovereenkomst beëindigt op basis van een cumulatie van gronden, een hogere ontslagvergoeding verschuldigd kan zijn van maximaal 50% van de transitievergoeding.

 

Actie 7: Houd rekening met een (gewijzigde) transitievergoeding en een billijke vergoeding

De transitievergoeding geldt nu vanaf dag 1. Ook de berekening is gewijzigd: 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Controleer bij elke uitdiensttreding of een transitievergoeding verschuldigd is. Naast de transitievergoeding geldt nog steeds dat de rechter een billijke vergoeding kan toekennen aan de werknemer, indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen en/of laten van de werkgever. De hoogte van die vergoeding wordt per geval bepaald.

Actie 8: Houd rekening met payrollkrachten

Het is niet langer mogelijk om voor payrollkrachten gebruik te maken van de bijzondere regels voor uitzendkrachten. Maak je gebruik van payrollkrachten? Verstrek aan de uitlener dan het arbeidsvoorwaardenpakket van de eigen werknemers met een gelijke functie. Payrollkrachten hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn. Leen je payrollkrachten uit? Zorg er dan voor dat de payrollkracht op een gelijke wijze wordt behandeld als de werknemers van de inlener.

Verder heeft een payrollkracht vanaf 1 januari 2021 recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Als payrollbedrijf kun je hier op 2 manieren voor zorgen:

  1. Payrollkrachten gaan meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken.
  2. Het payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling.
keten-big

Actie 9: Controleer of je gebruik kunt maken van de verruimde ketenregeling

De ketenregeling is verruimd naar 36 maanden (3 jaar) in plaats van 24 maanden (2 jaar). Dit betekent dat je voor langere duur een werknemer kunt inschakelen voor bepaalde tijd, tenzij er een uitzondering is gemaakt in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Controleer lopende arbeidsovereenkomsten en kijk of je gebruik kunt maken van de verruiming van de ketenregeling.

Over ICTRecht

Onze ambitie is hét juridisch adviesbureau van de Benelux te zijn als het gaat om ICT, privacy en recht. Met een team van meer dan 60 specialisten voorzien we organisaties - vanuit onze kantoren in Amsterdam, Groningen en Brussel - van deskundig en praktisch juridisch advies.

Leer ons kennen

legaltools-big

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter