Home / ICTRecht in het nieuws / NOS: 'Beledigende reacties online: wie is er verantwoordelijk?'

NOS: 'Beledigende reacties online: wie is er verantwoordelijk?'

NOS: 'Beledigende reacties online: wie is er verantwoordelijk?'

Artikel NOS (09/09/2021).

Wie is er verantwoordelijk voor lasterende reacties die onder nieuwsberichten worden geplaatst? Volgens het Hooggerechtshof in Australië zijn dat de mediabedrijven.

Op de vraag of dit ook voor Nederland geldt, zegt ICT-jurist Arnoud Engelfriet: "Er is een wezenlijk verschil tussen Australië en Europa. Europa heeft sinds 2000 regels die bepalen dat je niet aansprakelijk bent voor wat mensen op je site doen. Je hoeft pas in te grijpen als je op de hoogte bent gesteld en bent aansprakelijk als je nalaat de reactie te onderzoeken en die, indien nodig, weg te halen."

Naar artikel