Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 31 juli 2023.

Beste websitebezoeker,

Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om je duidelijk te maken dat wij jouw privacy zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Doeleinden van de gegevensverwerking

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij je uit wat wij doen met informatie die wij over jou te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website www.ictrecht.nl te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van je. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.   

Het leveren van onze diensten

Als organisatie kun je gebruik maken van onze juridische dienstverlening.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Organisatienaam (optioneel)
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Plaatsen en afhandelen bestelling

Via onze website (ICTRecht documentenshop, ICTRecht Shopify shop) kun je een bestelling plaatsen. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, laat je bepaalde gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig om de bestelling af te handelen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Organisatienaam (optioneel)
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer (optioneel)
 • Betaalgegevens
 • IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

ICTRecht Academy

Wij verzorgen trainingen, opleidingen en webinars via de ICTRecht Academy. Via onze website kun je je aanmelden voor deze opleidingen, trainingen en webinars.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatienaam (optioneel)
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Vestigingsadres- en plaats
 • (Zakelijke) factuurgegevens
 • (Zakelijke) betaalgegevens
 • Functietitel en achtergrond deelnemer
 • Inkoopnummer/referentie
 • Opleidingsvoortgang
 • Eventuele inhoud van correspondentie
 • Eventuele dieetwensen

Wij hebben deze gegevens nodig om je het trainingsmateriaal en praktische informatie toe te sturen, om een bewijs van deelname af te geven, om te factureren en om de lunch op locatie te verzorgen. Wij bewaren deze informatie, totdat je de opleiding, training of het webinar heeft afgerond en de betaling is voldaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Gebruikelijk geven wij trainingen op een trainingslocatie. Voor onze trainingen, zowel de openbare trainingen als de trainingen binnen de opleidingen, maken wij daarnaast gebruik van een online leeromgeving. Daarvoor maken wij een account voor je aan in onze online leeromgeving. Dit account wordt een halfjaar in geval van een losse training, anderhalf jaar in geval van een éénjarige opleiding en één jaar in het geval van een opleiding korter dan een jaar, bewaard. Er wordt gerekend vanaf de startdatum van de opleiding, respectievelijk de trainingsdatum van een losse training. Om te waarborgen dat deelnemers aan de hele opleiding die (gedeeltelijk) niet aanwezig kunnen zijn de training wel terug kunnen kijken, nemen wij het merendeel van de trainingen binnen de eenjarige opleidingen op. Dit valt eveneens onder de uitvoering van de overeenkomst. Bij trainingen in opleidingstrajecten worden de opnames bewaard, zo lang als wij dat noodzakelijk achten. De opnames worden gepubliceerd in onze online leeromgeving, die alleen voor mededeelnemers aan de hele opleiding toegankelijk is. Als zij deelnemen aan een training die wordt opgenomen en wij leggen daarbij persoonsgegevens vast, doen wij dit op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om de overeenkomst met de deelnemers aan het opleidingstraject uit te voeren (zoals wij hierboven beschreven). Mocht je hier als losse deelnemer bezwaar tegen hebben, dan kun je dit aan het begin van de training of via de contactgegevens onderaan deze verklaring kenbaar maken. Bij losse trainingen die niet binnen een opleidingstraject vallen, worden geen opnames gemaakt.

IAPP

Wij zijn een officiële trainingspartner van de International Association of Privacy Professionals (IAPP). Via de IAPP kun je bepaalde internationaal erkende certificeringen behalen. Om de officiële IAPP-training (CIPP/E, CIPT of CIPM) te kunnen volgen en toegang te kunnen krijgen tot het IAPP-portal met relevant trainingsmateriaal, inclusief een voucher voor het IAPP-examen (en dus om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren), geven wij uw persoonsgegevens door aan de IAPP. Het gaat dan om uw:

 • Naam
 • Organisatie en adres
 • Contactgegevens
 • Welke certificering u wenst te behalen, en welke datum u de training volgt

De IAPP is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van de IAPP voor meer informatie hierover. Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot de training is afgerond en één jaar daarna.

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij je maandelijks per e-mail over informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van ICT en recht en houden wij je op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van ICTRecht.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens op basis van jouw toestemming. Je kunt je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat je je afmeldt, behouden wij jouw gegevens op onze blokkeerlijst, zodat je daarna geen mailingen van ons meer ontvangt,

 Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van website verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacyrisico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk statistisch onderzoek doen en onze website verbeteren.

Contact

Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail, het contactformulier of via de chatfunctie.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Organisatienaam (optioneel)
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met je uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat je tevreden bent met onze reactie.

ICTRecht Werving en Selectie

Voor de werving en selectie van kandidaten voor opdrachtgevers is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Zakelijk profiel (LinkedIn)
 • Curriculum Vitae
 • Eventuele overige informatie die u aan ons verstrekt

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de werving, selectie en de beoordeling van potentiële kandidaten. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ons eigen gerechtvaardigd belang, namelijk het vervullen van de vacatures van onze opdrachtgevers. Het gaat hierbij altijd om gegevens die je zelf openbaar maakt of aan ons verstrekt. Daarnaast kan dit ook voor jou van belang zijn in het kader van interessante baanaanbiedingen. Wij delen jouw gegevens met de opdrachtgever indien wij van mening zijn dat je een geschikte kandidaat bent. Hiervoor vragen wij altijd jouw voorafgaande toestemming.

Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij een opdrachtgever, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien je toestemming heeft gegeven om jouw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij jouw gegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Job alert

Op onze werken bij-website kun je je aanmelden voor een job alert. Als je je hebt aangemeld ontvang je per e-mail dagelijks/wekelijks relevante vacatures van ons.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail
 • Inloggegevens voor uw account

Wij verwerken deze gegevens op basis van jouw toestemming. Je kunt je op ieder moment afmelden voor de job alert. We bewaren deze gegevens zolang je de job alert wenst te ontvangen. Jouw gegevens worden verwijderd zodra je je voor de job alert afmeldt.

Solliciteren voor een baan bij ons

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie 

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet bij ons in dienst treden, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Wanneer wij je op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met jouw toestemming - jouw sollicitatiegegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

Een onderdeel van de procedure is een social media- en internet screening. Wij kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Het uitvoeren van de screening is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met je worden besproken. Wij wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening. Mocht je bezwaar hebben tegen de screening, dan kunt je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

Als wij hulp nodig hebben van externe HR-consultants met betrekking tot jouw sollicitatie kan het zijn dat wij jouw gegevens naar hen doorsturen. Ook kan het zijn dat wij jouw sollicitatie doorsturen naar andere ICTRecht B.V. verbonden ondernemingen, wanneer jouw sollicitatie relevant is voor hen.

Talentpool 

Wij maken gebruik van talentpools. Een talentpool is een groep van interessante kandidaten voor toekomstige interne/externe vacatures. Wij voegen kandidaten toe aan onze talentpool na een telefonisch gesprek en alleen als je daarmee instemt. Wij hebben regelmatig (telefonisch/per e-mail) contact met de kandidaten uit onze talentpool.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Uw wensen en voorkeuren voor toekomstige functies
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt

Wij verwerken deze gegevens op basis van jouw toestemming en ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk belang bij het zo spoedig mogelijk vervullen van toekomstige vacatures. Daarnaast kun je je op ieder moment afmelden voor de talentpool. We bewaren jouw gegevens gedurende de periode dat je onderdeel uitmaakt van onze talentpool.

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookie leveranciers (zie graag de cookietabel hieronder)
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Ons gehost e-commerce platform
 • Online tools voor examinering en evaluatie
 • Bezorgdienst
 • Betaling dienstverleners (en incassobureau)
 • Consultants
 • Evenement organisaties en locaties

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).  Wij doen dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, die je doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:   

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te onderzoeken en verbeteren, doen wij klanttevredenheidsonderzoek. We kunnen klanten en/of gebruikers van de website uitnodigen om een vragenlijst in te vullen en vervolgens een gesprek aan te gaan. Daarvoor gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

Naam
Functie en organisatie
E-mailadres
De input op de vragenlijst

Met jouw toestemming kunnen we ook een video-opname maken van het gesprek. Deze opname gebruiken we voor onderzoeksredenen en bewaren we maximaal 60 dagen. Mocht je jouw toestemming weer willen intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.
 

Gebruik cookies

Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:  

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies). 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van je:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Applicatie- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie-instellingen aanpassen

U kunt uw cookie-instellingen op deze pagina aanpassen.

 

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
#.#-#-#-#-#.ack Typeform Used by Typeform. Determines if a tab takes over the queue from another tab. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.inProgress Typeform Used by Typeform. Determines if a tab takes over the queue from another tab. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.queue Typeform Used by Typeform. Determines if a tab takes over the queue from another tab. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.reclaimEnd Typeform Used by Typeform. Determines if a tab takes over the queue from another tab. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.reclaimStart Typeform Used by Typeform. Determines if a tab takes over the queue from another tab. Persistent HTML Local Storage
__cf_bm [x3] Hubspot
www.ictrecht.nl
Typeform
This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 day HTTP Cookie
__cfruid www.ictrecht.nl This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. Session HTTP Cookie
AWSALBTG Typeform Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. 7 days HTTP Cookie
AWSALBTGCORS Typeform Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. 6 days HTTP Cookie
CONSENT [x2] Google
YouTube
Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 years HTTP Cookie
cookietest Shopify This cookie is used to determine if the visitor has accepted the cookie consent box. Session HTTP Cookie
embed/v3/counters.gif [x3] Hubspot Used to implement forms on the website. Session Pixel Tracker
fontsLoaded www.ictrecht.nl Keeps track of special fonts used on the website for internal analysis. The cookie does not register any visitor data. Session HTML Local Storage
OptanonConsent Typeform Determines whether the visitor has accepted the cookie consent box. This ensures that the cookie consent box will not be presented again upon re-entry. 1 year HTTP Cookie
ppms_privacy_<appID> Piwik Pro Stores visitor’s consent to data collection and usage. 365 days, 30 minutes (for anonymous tracking) First-party cookie
rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage
rc::b Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
stg_traffic_source_priority Piwik Pro Stores the type of traffic source that explains how the visitor reached your website. 30 minutes First-party cookie
stg_last_interaction Piwik Pro Determines whether the last visitor’s session is still in progress or a new session has started. 365 days First-party cookie
stg_returning_visitor Piwik Pro Determines if the visitor has already been to your website — they are returning visitors. 365 days First-party cookie
stg_fired__<appID> Piwik Pro Determines if the combination of a tag and trigger was fired during the current visitor’s session. Session First-party cookie
stg_utm_campaign Piwik Pro Stores a name of the campaign that directed the visitor to your website. Session First-party cookie
stg_pk_campaign Piwik Pro Stores a name of the campaign that directed the visitor to your website. Session First-party cookie
stg_externalReferrer Piwik Pro Stores an URL of a website that referred a visitor to your website. Session First-party cookie
_stg_opt_out_simulate Piwik Pro Used to simulate the behavior of the opt-out snippet in the debugger. It turns off all tracking tags in the tested domain. 365 days First-party cookie
_stg_optout Piwik Pro Used to turn off all tracking tags in the tested domain. 65 days First-party cookie
csrftoken Piwik Pro This cookie is set only for Piwik PRO’s users. It stores a CSRF token for securing Piwik PRO’s forms. 0 minutes First-party cookie
sessionid Piwik Pro This cookie is set only for Piwik PRO’s users. It stores the session ID of the currently logged-in user. 30 minutes First-party cookie
ppms_webstorage Piwik Pro Prevents visitor’s data loss that may happen because of some mechanisms used by browsers, for example, Safari’s ITP. Persistent Local Storage
ppms_data_store Piwik Pro Stores information from forms on your website. After a visitor submits a form, the data is passed to Audience Manager. But if a form redirects a visitor to another page, data may be lost. Therefore form data is kept in the local storage as a backup. (A page where a visitor is redirected needs to have a form tracker, otherwise Piwik PRO can’t collect form data.) Persistent Local Storage

Statistics 

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
_pk_ses.<appID>.<domainHash> Piwik Pro Shows an active session of the visitor. If the cookie isn’t present, the session has finished over 30 minutes ago and it was counted in a pk_id cookie. 30 minutes First-party cookie
_pk_id.<appID>.<domainHash> Piwik Pro Used to recognize visitors and hold their various properties. 13 months First-party cookie
_pk_cvar Piwik Pro Holds custom variables that were set during the previous page view. It’s not enabled by default. Requires calling the storeCustomVariablesInCookie() method on the Javascript tracker object. 30 minutes First-party cookie
app_id Piwik Pro Used to pass a site or app ID between Piwik PRO’s modules: Analytics, Tag Manager, Audience Manager, Consent Manager, Administration. 365 days First-party cookie

 

Marketing 

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Name Provider Purpose Expiry Type
#-visitorId Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Persistent HTML Local Storage
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Used to detect the first pageview session of a user. 30 minutes duration, extended on user activity. Cookie
_hjCookieTest Hotjar Checks to see if the Hotjar Tracking Code can use cookies. If it can, a value of 1 is set. Under 100ms duration Cookie
_hjFirstSeen Hotjar Identiefs a new user's firsts session, used by recording filters to identify new users sessions. 30 minutes Cookie
_hjHasCachedUserAttributes Hotjar Enables us to know whether the data set in _hjUserAttributes Local Storage item is up to date or not. Session duration Cookie
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Set to determine if a user is included in the data sampling defined by your site's pageview limit. 2 minutes duration, extended every 30 seconds Cookie
_hjIncludedInSessionSample_{site_id} Hotjar Set to determine if a user is included in the data sampling defined by your site's daily session limit. 2 minutes duration, extended every 30 seconds Cookie
_hjLocalStorageTest Hotjar Checks if the Hotjar Tracking Code can use Local Storage.If it can, a value of 1 is set. Data stored in _hjLocalStorageTest has no expiration time, but it is deleted almost immediately after it is created. Under 100ms duration Cookie
_hjSession_{site_id} Hotjar Holds current session data. Ensures subsequent requests in the session window are attributed to the same session. 30 minutes duration, extended on user activity. Cookie
_hjSessionResumed Hotjar Set when a session/recording is reconnected to Hotjar servers after a break in connection. Session duration Cookie
_hjSessionStorageTest Hotjar Checks if the Hotjar Tracking Code can use Session Storage. If it can, a value of 1 is set. Data stored in _hjSessionStorageTest has no expiration time, but it is deleted almost immediately after it is created. Under 100ms duration Cookie
_hjSessionTooLarge Hotjar Causes Hotjar to stop collecting data if a session becomes too large. Determined automatically by a signal from the server if the session size exceeds the limit. Session duration Cookie
_hjSessionUser_{site_id} Hotjar Ensures data from subsequent visits to the same site are attributed to the same user ID 365 days Cookie
_hjRecordingEnabled Hotjar Set when a Recording starts. Read when the Recording module is initialized to see if the user is already in a recording in a particular session.S Session duration Session storage item
_hjRecordingLastActivity Hotjar Updated when a user recording starts and when data is sent to the server (the user performs an action that Hotjar records). 365 days Session storage item
_hjClosedSurveyInvites Hotjar Set when a user interacts with a Link Survey invitation modal. Ensures the same invite does not reappear if it has already been shown. 365 days Cookie
_hjDonePolls Hotjar Set when a user completes an on-site Survey. Ensures the same Survey does not reappear if it has already been filled in. 365 days Cookie
_hjMinimizedPolls Hotjar Set when a user minimizes an on-site Survey. Ensures that the Survey stays minimized when the user navigates through your site. One day duration Cookie
_hjShownFeedbackMessage Hotjar Set when a user minimizes or completes a Feedback widget. Ensures the Feedback widget will load as minimized if the user navigates to another page where it is set to show.   Cookie
_hjTLDTest   We try to store the _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until it fails. Enables us to try to determine the most generic cookie path to use, instead of page hostname. It means that cookies can be shared across subdomains (where applicable). After this check, the cookie is removed. Session duration Cookie
_hjUserAttributes Hotjar Stores User Attributes sent through the Hotjar Identify API. Persistent Local storage item
_hjUserAttributesHash Hotjar Enables us to know when any User Attribute has changed and needs to be updated. 2 minutes duration, extended every 30 seconds  
hjViewportId Hotjar Stores user viewport details such as size and dimensions Session duration Session storage item
__hssc Hubspot Collects statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website's users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising. 1 day HTTP Cookie
__hssrc Hubspot Collects statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website's users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising. Session HTTP Cookie
__hstc Hubspot Collects statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website's users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising. 179 days HTTP Cookie
lms_ads LinkedIn Used to identify LinkedIn members for advertisements. 30 days HTTP Cookie
li_fat_id LinkedIn Indirect ID for members for conversion tracking, retargeting and analysis. 30 days HTTP Cookie
__pto.gif Hubspot Pending Session Pixel Tracker
__ptq.gif Hubspot Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
_gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 months HTTP Cookie
_GRECAPTCHA Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 179 days HTTP Cookie
_s Shopify Collects data on visitors' behaviour and interaction - This is used to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 1 day HTTP Cookie
_shopify_s Shopify Collects data on visitors' behaviour and interaction - This is used to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 1 day HTTP Cookie
_shopify_y Shopify Collects data on visitors' behaviour and interaction - This is used to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 399 days HTTP Cookie
_trackingplan_initial Typeform Pending Persistent HTML Local Storage
_trackingplan_is_sampled_user Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Persistent HTML Local Storage
_trackingplan_sample_rate Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Persistent HTML Local Storage
_trackingplan_sample_rate_ts Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Persistent HTML Local Storage
_uetsid Bing A cookie utilised by Microsoft Ads and a tracking cookie. It allows us to engage with a user that has previously visited our website. 1 day HTTP Cookie
_uetsvid Bing Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 1 week HTTP Cookie
_y Shopify Collects data on visitors' behaviour and interaction - This is used to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 399 days HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
attribution_user_id Typeform Used in context with the website’s pop-up questionnaires and messengering. The data is used for statistical or marketing purposes. 1 year HTTP Cookie
DEVICE_INFO YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. 179 days HTTP Cookie
dismissedBanners Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Persistent HTML Local Storage
experiments-fingerprint Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. 6 months HTTP Cookie
experiments-raw Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. 6 months HTTP Cookie
hubspotutk Hubspot Keeps track of a visitor's identity. This cookie is passed to the marketing platform HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts. 179 days HTTP Cookie
IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 year HTTP Cookie
MUID Bing This cookie is set by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains. 13 months HTTP Cookie
pagead/1p-user-list/# Google Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. Session Pixel Tracker
pagead/landing [x3] Google Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session Pixel Tracker
rl_anonymous_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_group_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_group_trait Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_page_init_referrer Typeform Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. Persistent HTML Local Storage
rl_page_init_referring_domain Typeform Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. Persistent HTML Local Storage
rl_session Typeform Pending Persistent HTML Local Storage
rl_trait Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_user_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
sessionInitiated Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Session HTML Local Storage
test_cookie Google Used to check if the user's browser supports cookies. 1 day HTTP Cookie
tf_respondent_cc Typeform Pending 6 months HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 days HTTP Cookie
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. 

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u echter vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

ICTRecht heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

ICTRecht B.V.
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam

Telefoon: 020 663 1941 
E-mail: 
info@ictrecht.nl

KvK: 34216164

ICTRecht Noord-Nederland B.V.
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen

Telefoon: 050 209 3499
E-mail: 
info@ictrecht.nl t.a.v. ICTRecht Noord-Nederland B.V.

KvK: 68038712