Boeken/ebooks

Bent u op zoek naar juridisch advies over internetrecht of privacy in gewone taal? Wilt u nalezen waar u aan toe bent als internetondernemer, bijvoorbeeld als webwinkelier of hostingbedrijf? Dan zijn onze boeken met praktisch juridisch advies iets voor u.

Boeken

Met onze boeken krijgt u alle relevante juridische informatie over uw vakgebied. Elk boek is voorzien van een aantal handige checklists waarmee u kunt nagaan of u aan de wet voldoet.

Handboek AVG Compliance in de praktijk

Het 'Handboek AVG Compliance in de praktijk’ van onze privacy-experts Lisette Meij, Peter Kager en Arnoud Engelfriet is een must voor iedere privacy professional.

Met modellen en stappenplannen voor de belangrijkste privacydocumenten, -processen en verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)!

Inhoud van het boek

Wilt u concreet weten wat u precies moet doen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? U krijgt overzichtelijke adviezen en uitleg, met vele praktische voorbeelden, stappenplannen en standaardteksten. Een must voor iedere privacy professional.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 heeft de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. In 99 artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de omgang met persoonsgegevens neergezet. Nieuwe terminologie en strenge nieuwe regels, met hoge boetes: hoe daarmee om te gaan?

Dit naslagwerk helpt u daarbij. Elk artikel van de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswet wordt in detail besproken: wat betekenen relevante termen, hoe moeten de regels worden opgevat en in welke context moeten zij worden geplaatst. Dit alles in praktische taal, met concrete voorbeelden en vele kruisverwijzingen ter verduidelijking. Inclusief alfabetisch register en referentietabellen.

Handboek ICT-contracten

De nieuwe editie (2020/21) is nu beschikbaar!

Inhoud van het boek

Editie 2020/21 van het succesvolle ‘Handboek ICT-contracten’ is geheel herzien: een uitgebreid theoretisch kader behandelt de kernpunten van ieder ICT-contract, gevolgd door meer dan 100 modelclausules met alternatieven en onderbouwing per alternatief en meer dan 40 systematisch opgebouwde modelcontracten. Het theoretisch kader gaat uit van vijf aandachtspunten: kwaliteit en prijs, intellectueel eigendom, data-toegang, persoonsgegevens en continuïteit van dienstverlening.

De wet op internet

De belangrijkste wetgeving op internet in duidelijke taal: van online auteursrecht en privacy tot aansprakelijkheid van bloggers en forumsites en computercriminaliteit.

Iemand googelen, is dat gewoon raadplegen van een openbare bron of een grove privacyschending? Wanneer maakt een hyperlink inbreuk op auteursrechten, en is ‘googelen’ eigenlijk geen merkinbreuk? Hoe moet je omgaan met open source, en hoe zit het met een webwinkel die niet doet wat hij belooft? Wat gaat de nieuwe Europese privacywet ons brengen?

Abonnement tijdschrift 'ICTRecht in de praktijk' 

Met een abonnement op ons tijdschrift 'ICTRecht in de praktijk' ontvangt u ieder kwartaal vakartikelen, overzichten van wetgeving en andere direct toepasbare informatie.

Lees meer