NEN 7510 - Leveranciersmanagement

Vanuit drie specialismen - security, privacy en ICT- en gezondheidsrecht - ondersteunt ICTRecht u bij de implementatie van NEN 7510 en in het bijzonder bij het op orde brengen van uw leveranciersmanagement.

Vraag informatie aan

Hoe helpt ICTRecht?

Onze ondersteuning bestaat uit het adviseren over hoe u kunt voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy en ICT- en gezondheidsrecht en hoe u voldoet aan de normen uit NEN 7510 en aanverwante normeringen. Wij kunnen onder meer documenten beoordelen, opstellen of aanpassen, onderhandelingen voeren en continue ondersteuning bieden (op afstand of op locatie).

Specifiek met betrekking tot leveranciersmanagement kunnen wij bijvoorbeeld adviseren en ondersteunen bij het in kaart brengen van risico’s rond uitbestedingen en het opstellen van een pakket van eisen aan leveranciers. Zodra een leverancier geselecteerd is, ondersteunen wij bij het vastleggen van eisen en afspraken in contracten en het periodiek controleren of de eisen en afspraken nog up-to-date zijn en worden nageleefd. Mocht een samenwerking onverhoopt ten einde komen of beëindigd moeten worden, dan kunnen wij ondersteunen bij het beëindigen van de samenwerking en de overstap naar een nieuwe leverancier conform de geformuleerde exit-strategie.   

Wilt u zelf meer kennis in huis halen? Volg dan een van onze trainingen of webinars.

Advies goud@2x

Advies of training rondom NEN 7510 & leveranciersmanagement

Wij hebben ervaring met het geven van juridisch advies en trainingen aan zorgaanbieders, ICT-dienstverleners, brancheorganisaties en overheid over onder andere:

  • Het op orde brengen van uw leveranciersmanagement, op het gebied van informatiebeveiliging conform NEN 7510. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld uw inkoopvoorwaarden en verwerkersovereenkomst aanvullen waar nodig. Indien u gebruik maakt van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Gezondheidszorg (AIVG) of de Algemene Inkoopvoorwaarden van de NFU en de BoZ-verwerkersovereenkomst, kunnen we eventuele missende of specifieke punten opnemen in de overeenkomst en in de tabel bij de BoZ-verwerkersovereenkomst.
  • Het doen van de uitvraag voor de selectie van een nieuwe leverancier (RFI en RFP), het opstellen van het pakket van eisen zodat dit aansluit op uw leveranciersmanagement. Daarbij wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de nodige juridische documentatie.

  • Het beoordelen van de inschrijvingen op de uitvraag.

  • Het doen van een business impact analyse waarvan een DPIA onderdeel kan uitmaken.

  • Het opstellen en uitonderhandelen van documenten en de daarbij vaak gehanteerde standaard AIVG, de Algemene Inkoopvoorwaarden van de NFU, de algemene voorwaarden zoals opgesteld door NLdigital (voorheen Nederland ICT) en/of de BoZ-verwerkersovereenkomst.

  • Het opstellen en uitonderhandelen van een exit-strategie en continuïteitsregeling.

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941. Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter