Het registreren van datalekken

Heeft u al een datalek gehad? Sinds januari 2016 is het verplicht datalekken te melden, als het een relatief groot datalek was. Daarnaast moet u sinds 25 mei 2018 ook intern documenteren welke datalekken er zijn geweest, ook als het gaat om kleine kwesties.

Meer informatie

Wanneer moet er geregistreerd worden?

Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien. Bijvoorbeeld bij diefstal van een laptop met daarop een klantenbestand, een hack waarbij persoons-gegevens zijn buitgemaakt, of het verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres.

docs-big

Welke informatie moet er geregistreerd worden?

U moet de volgende informatie bijhouden van ieder datalek:

  • een korte omschrijving van het lek;
  • wanneer het plaatsvond;
  • wat er met de gegevens is gebeurd (zijn ze verloren gegaan, of door een onbevoegde ingezien, gekopieerd of gewijzigd?);
  • van welke groep(en) personen er gegevens gelekt zijn, en om hoeveel personen het gaat;
  • om welke soorten gegevens het gaat.

Daarnaast moet worden geregistreerd:

  • de (mogelijke) gevolgen van de inbreuk (bijvoorbeeld een risico op identiteitsfraude of reputatieschade);
  • de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het lek. Welke actie is ondernomen om schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken (bijvoorbeeld het op afstand wissen van gegevens, of het wijzigen van wachtwoorden)? Maar ook: wat heeft u gedaan om te zorgen dat het niet nog een keer kan gebeuren?

Moet ik elke inbreuk die ik registreer, ook melden?

Nee, dat hoeft niet altijd. Een inbreuk in verband met persoonsgegevens moet worden gemeld aan de toezichthouder, tenzij het lek geen risico oplevert op negatieve gevolgen als identiteitsfraude of reputatieschade.

In bepaalde gevallen moet u degenen over wie de gegevens gaan (de betrokkenen) op de hoogte stellen.

Het doel van het registreren is dat ervan kan worden geleerd, om datalekken in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Een ander doel is dat daarmee aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan worden aangetoond dat datalekken daadwerkelijk worden gemonitord en opgevolgd.

Zelf datalekken registreren?

JuriBlox.nl biedt een tool waarmee dit gemakkelijk mogelijk is.

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter