Home / Nieuws & Blogs / Fotograferen op het station mag gewoon

Fotograferen op het station mag gewoon

| 25 oktober 2011

Eind augustus werd in Utrecht een freelance-fotograaf twee uur vastgehouden, omdat hij foto's maakte op het plein voor station Utrecht CS. Onterecht, zo blijkt uit antwoord op Kamervragen over deze kwestie. Staatssecretaris Fred Teeven meldt dat het maken van foto’s in de publieke ruimte, zoals Stationsplein te Utrecht, iedereen is toegestaan.

Agenten die menen dat zij worden gehinderd bij hun werk of dat iemand filmt waar dat niet mag, nemen snel camera's in beslag of wissen zelfs de beelden. Soms beroept men zich daarbij op wettelijke voorschriften, soms op de NS-reglementen, en soms op hun portretrecht. Portretrecht geldt ook voor de politie, maar het betekent niet dat zij automatisch camera's in beslag mogen nemen.

In dit geval werd een beroep gedaan op de Wet personenvervoer 2000, die in artikel 72 politie-optreden toestaat als de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang op het station bedreigd wordt. Maar, zo meldt Teeven, bij evaluatie is geconstateerd dat daarvan in dit geval geen sprake was. De journalist heeft ook excuses gekregen van de politie, alsmede 250 euro schadevergoeding voor het onterecht wissen van de betreffende foto's.

In maart werden agenten berispt door de rechter omdat ze een filmpje van een politie-optreden op de mobiele telefoon van een verdachte hadden gewist. Daarmee was “de enige reële mogelijkheid voor verdachte om zijn onschuld voor de rechter aan te tonen” verloren gegaan, zodat zijn recht op een eerlijk proces was aangetast.