Home / Nieuws & Blogs / Invullen kenteken bij parkeerautomaat niet verplicht

Invullen kenteken bij parkeerautomaat niet verplicht

| 10 november 2015

Afgelopen donderdag heeft het Hof Amsterdam het geautomatiseerde parkeerbeleid van verschillende gemeenten in twijfel getrokken. Je bent, in tegenstelling tot wat de parkeerautomaat zegt, niet verplicht om je kenteken in te voeren op het moment dat je op een andere manier aan kunt tonen dat je toch hebt betaald.

Begin 2015 won de voorzitter van Privacy First een rechtszaak bij de rechtbank Amsterdam. Het invoeren van een kenteken om te kunnen parkeren in een openbare ruimte was volgens hem in strijd met het recht op privacy in diezelfde openbare ruimte. Door het invullen van een kenteken kun je immers niet meer anoniem parkeren.

Dat het kenteken een persoonsgegeven kan zijn bevestigde het College bescherming persoonsgegevens al eerder. Immers, een kenteken is te herleiden tot een persoon door degene die toegang heeft tot het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, zoals bijvoorbeeld de politie.

Het invullen van een kenteken is volgens parkeerautomaten in de desbetreffende gemeenten verplicht:

“Indien per abuis een verkeerd kenteken wordt ingevoerd, dient u de parkeeractie te annuleren en deze opnieuw met juist kenteken te starten anders kan er een naheffingsaanslag worden opgelegd.”

Op deze manier kunnen gemeenten het parkeerbeleid effectiever handhaven. Er hoeven geen ambtenaren meer door de straat te lopen om ieder bonnetje achter de autoruit de controleren, maar er kan worden volstaan met het automatisch scannen van nummerborden door de handhavende instanties. De controlesystemen herkennen het ingevoerde nummerbord en geven direct aan of iemand betaald heeft, of niet.

Verschillende mensen voerden echter, met een beroep op hun recht op privacy, niet hun eigen kenteken in maar bijvoorbeeld een 0 of HA-HA-HA en legde het bonnetje van de transactie netjes achter de voorruit. Het controlesysteem schreef vervolgens een boete uit omdat de gescande nummerborden niet als betalende parkeerders te boek stonden.

Onterecht, zo blijkt nu. Ondanks het feit dat de parkeerders bewust de voorschriften op de parkeerautomaten negeerden, kan er geen naheffingsaanslag worden opgelegd indien iemand aan kan tonen dat er toch betaald is. Daarbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat mensen die bewust een foutief kenteken invoeren geen recht hebben op vergoeding van kosten die ze gemaakt hebben om bezwaar te maken tegen de boete.