Home / Nieuws & Blogs / Levert u diensten aan consumenten? Let dan goed op!

Levert u diensten aan consumenten? Let dan goed op!

| 21 augustus 2014

De nieuwe wet href="https://webwinkelrecht.nl/files/2014/04/Richtlijn-201183EU.pdf">consumentenrechten is in juni van dit jaar ingegaan en deze heeft nog al wat gevolgen voor webwinkeliers die diensten aanbieden.

De meest ingrijpende verandering zit in het herroepingsrecht op diensten. Maar hoe zit het precies?

Diensten

Voor ‘reguliere’ diensten (denk aan hosting, een televisieabonnement, maar ook elektriciteit) geldt een nieuw regime omtrent het herroepingsrecht. De consument heeft nu namelijk altijd het recht om binnen de bedenktermijn van href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel5/Afdeling2b/Paragraaf3/Artikel230o/geldigheidsdatum_27-05-2014">14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, deze alsnog te ontbinden.

Een aantal zaken zijn hier echter belangrijk om te weten voor de dienstverlener.

1. De consument moet de dienstverlener altijd eerst vragen om href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel5/Afdeling2b/Paragraaf5/Artikel230v/geldigheidsdatum_19-08-2014">directe levering (dus levering door de dienstverlener binnen de 14 kalenderdagen bedenktermijn).

De wet geeft niet aan hoe je dit het beste laat vragen door de consument, maar de veiligste weg is via een opt-in.

2. Wil de consument inderdaad directe levering (dit zal doorgaans het geval zijn), dan mag hij de dienst gedurende de 14 dagen gebruiken. Mocht hij in die periode toch gebruik maken van zijn herroepingsrecht en de overeenkomst ontbinden, dan betaalt hij de dienstverlener voor het reeds gebruikte (+ naar rato eventuele abonnementskosten) in die periode.

3. Wil de consument geen directe levering, dat hoeft de dienstverlener dus pas na die 14 kalenderdagen te starten met leveren. De consument kan dan dus pas na 14 dagen daadwerkelijk bellen, of heeft dan pas elektriciteit.

Heeft de consument echter niet gevraagd om deze directe levering, maar levert u als dienstverlener alsnog binnen die 14 dagen, dan heeft de consument ook gewoon herroepingsrecht en mag de consument ook gewoon van uw dienst gebruik maken. Het verschil is echter dat de consument, indien hij de overeenkomst ontbindt, niet opdraait voor de reeds gebruikte dienst. Hij heeft de dienst gedurende de 14 dagen dus gratis kunnen gebruiken.

Diensten die direct volledig geleverd worden

Er zijn ook diensten die in principe direct geleverd worden binnen de 14 dagen bedenktermijn. Denk bijvoorbeeld aan downloads, directe toegang tot websites, etc.). Ook hiervoor geldt echter het herroepingsrecht. Daarnaast moet de consument ook hier vragen om levering binnen de bedenktermijn omdat hij de download anders pas na de 14 kalenderdagen kan openen (zie punt 1 en 3).

Omdat in deze gevallen sprake is van volledige nakoming van de overeenkomst binnen die 14 dagen, is er voor de dienstverlener een ‘escape’ met betrekking tot het herroepingsrecht.

Hij kan de consument naast het vragen om directe levering ook laten verklaren dat hij afziet van het herroepingsrecht omdat de dienst al volledig is nagekomen binnen de bedenktermijn.

Denk aan een zin: ik verzoek [naam dienstverlener] tot directe levering van de dienst (binnen de 14 dagen bedenktermijn) en doe afstand van mijn recht tot ontbinding zodra de dienst volledig is geleverd.’

Doet u dit als dienstverlener niet en levert u zonder het verzoek en/of laat u de consument niet afzien van zijn herroepingsrecht, dan geldt wederom dat de consument de dienst mag herroepen en deze geheel gratis heeft mogen gebruiken.

Herroepingsrecht op de website

Tot slot nog een punt die voor alle webwinkeliers geldt: indien je op een klantenservicepagina geen of niet voldoende informatie verstrekt over het herroepingsrecht dan heeft de consument dit recht des te meer.

En niet slechts voor 14 kalenderdagen. De wet geeft de consument in dat geval maar liefst maximaal 12 maanden bedenktijd. ‘Maximaal’ ziet op het feit dat de webwinkelier gedurende de 12 maanden de fout jegens de consument (!) kan herstellen. Hij kan de consument dan alsnog de (volledige) informatie over het herroepingsrecht verstrekken waarna de 14 dagen herroepingsrecht pas ingaat (ja echt). Of hij kan De consument heeft dan dus maximaal 12 maanden de dienst (of het product) gratis kunnen gebruiken, en dat kan een dure grap zijn.