Home / Nieuws & Blogs / Mag de politie mijn klantgegevens opvragen?

Mag de politie mijn klantgegevens opvragen?

| 9 januari 2014

Met enige regelmaat stelt een webwinkelier ons deze vraag. Persoonsgegevens mogen niet zomaar gedeeld worden met anderen, maar wel met de politie? Als winkelier kun je de politie vertrouwen en de gegevens afstaan, maar als de politie een klein foutje maakte en jij de gegevens aan de politie geeft kun je de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden.

Persoonsgegevens mogen namelijk niet zonder toestemming van de betrokkene, degene waar de gegevens betrekking op hebben, zomaar met derden gedeeld worden. Gelukkig mag dit wel als het nodig is om de bestelling bij de klant af te leveren of wanneer de desbetreffende persoon daar zelf zijn toestemming voor geeft.

De politie zal niet snel betrokken zijn bij het afleveren van de bestelling en ook niet veel klanten zullen hun toestemming geven om persoonsgegevens zonder reden af te staan aan de politie. Toch kun je als webwinkelier verplicht worden persoonsgegevens af te staan aan de politie.

Daar zijn wel strenge eisen aan verbonden, vastgelegd in verschillende wetten. Zo mag de politie de gegevens wel vorderen, maar nooit alleen maar opvragen. Zo mochten er in het verleden geen IP-adressen opgevraagd worden van mensen die op een nieuwsbericht op de website Crimesite gereageerd hadden. De officiële weg moest bewandeld worden. De gegevens moesten, veel minder vrijblijvend dan alleen vragen, gevorderd worden.

Dat wil zeggen dat de politie een vordering dient de overhandigen. Een vordering met daarin een wettelijke grondslag, een wetsartikel, en toestemming van de instantie die in het wetsartikel genoemd wordt. Vaak de officier van justitie of de rechter-commissaris.

Uiteraard dient het juiste wetsartikel genoemd te worden. Het Wetboek van Strafvordering kent de politie verschillende bevoegdheden toe waarbij het ene middel aan meer eisen dient te voldoen dan het andere middel. Zo kan een opsporingsinstantie identificerende gegevens vorderen, zoals bijvoorbeeld de woonplaats van een verdachte, of andere gegevens zoals bijvoorbeeld een in de cloud opgeslagen boekhouding van een webwinkel. Twee verschillende vorderingen die een verschillende wettelijke grondslag kennen.

Wil de politie identificerende gegevens vorderen, maar wordt het artikel voor ‘andere gegevens’ genoemd, dan is er sprake van een vormfout en dien je de gegevens niet af te staan. Doe je dat toch, dan handel je in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.