Home / Nieuws & Blogs / Prijsvragen en kansspelen: wat mag wel en wat mag niet?

Prijsvragen en kansspelen: wat mag wel en wat mag niet?

| 30 september 2010

Bij het organiseren van een prijsvraag of een promotioneel kansspel is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van het juridische kader waarbinnen dit mogelijk is. Het bepalende juridische criterium is of er sprake is van gelegenheid geven om mee te dingen naar prijzen waarbij de aanwijzing van de winnaars bepaald wordt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed uit kunnen oefenen. Is dit het geval? Dan gaat het om een kansspel en is daarop de Wet op de Kansspelen van toepassing, wat betekent dat u in principe een vergunning nodig heeft om het kansspel aan te mogen bieden.

Een prijsvraag waarbij een wetenschappelijke, kunstzinnige of technische prestatie wordt gewaardeerd door een jury valt daarom niet onder de Wet op de Kansspelen. Een onderscheid tussen een prijsvraag en een kansspel is soms lastig te maken: een randgeval is bijvoorbeeld een prijsvraag waarbij er na een selectie door een professionele jury tussen de overgebleven kandidaten wordt geloot.

Om te voorkomen dat de Wet op de Kansspelen op u van toepassing is, is het daarom aan te raden om bij een prijsvraag het kans-element te minimaliseren en de invloed van de deelnemers op de uitkomst te maximaliseren. Specifieke regelgeving die de hoogte van de te winnen prijs koppelde aan een vergunningplicht is per 1 juli 2010 afgeschaft in de aanloop naar een herziening van de Wet op de Kansspelen.

In het kader van deze herziening bestaat er ook een apart regime voor kansspelen die voor promotionele doeleinden worden aangeboden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan kraskaarten, belspelletjes of een loterij. Het uitgangspunt is dat promotionele kansspelen niet zijn toegestaan, tenzij er aan de voorwaarden van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt voldaan. Meer specifiek zijn de belangrijkste voorwaarden dat er per product maximaal 1 keer per jaar een promotioneel kansspel mag worden georganiseerd met maximaal 20 trekkingen, waarbij spelers onder de 18 jaar toestemming nodig hebben, de maximale deelnamekosten beperkt zijn tot de communicatiekosten (maximaal €0,45), het prijzenpakket maximaal €100.000,- bedraagt en u specifieke algemene (spel)voorwaarden kenbaar maakt aan de deelnemers.

Voor ‘kleine’ promotionele kansspelen met een prijzenpakket onder de €4.500,- gelden enigszins afwijkende regels: zo hoeft u geen specifieke algemene (spel)voorwaarden op te stellen en geldt het maximum van 20 trekkingen niet. Handhaving van deze regels vindt plaats door het Ministerie van Justitie – dus door het juridische kader goed te bestuderen kunt u problemen met de sterke arm voorkomen.