Home / Nieuws & Blogs / Sluikreclame in vlogs: mag je gekregen Oreo’s eten in je vlog?

Sluikreclame in vlogs: mag je gekregen Oreo’s eten in je vlog?

| 10 mei 2016

Naar aanleiding van een tweet over de regels rond reclame kwam de vraag naar boven in welke mate de Reclame Code Commissie handhavend optreedt tegen sluikreclame in vlogs. Bijvoorbeeld het eten van merksnoep in een vlog.

Reclame maken in een vlog, mag dat?

De regels over het verwerken van reclame-uitingen in berichten op social media zijn vastgelegd in de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Reclame Code Social Media (RSM). In ieder geval moet duidelijk zijn dat de vlogger een Relevante Relatie heeft met de partij achter het aangeprezen product. Verder moet de vlogger een bepaald voordeel genieten wat invloed heeft op zijn of haar publieke uiting. In de praktijk zal een vlogger die zich op YouTube positief uitlaat over een product dat de fabrikant gratis of met korting aan de vlogger heeft verstrekt zich moeten houden aan specifieke regels. Als vlogger moet je zorgen dat het duidelijk is voor het publiek dat je een voordeel hebt gekregen door middel van een goed zichtbare vermelding in beeld of een uitspraak in de zin van: ‘Ik heb dit product gekregen van ….’.

Moet je een naar aanleiding van een positieve post ontvangen ‘goodie’ vermelden?

Stuurt een fabrikant naar aanleiding van jouw positieve posts op social media een gratis product of spreken jullie af dat je in volgende vlogs meer positieve uitlatingen zult doen over hun producten waarvoor je een vergoeding ontvangt, dan moet er vanaf dan in die volgende publicaties melding van worden gemaakt. Niet alleen gratis producten of geld maar ook extra ‘volgers’ op social media en publiciteit worden gezien als voordeel. Welk voordeel je precies hebt ontvangen en de grote hiervan hoeft niet bekend te worden gemaakt.

Handhaving Reclame Code Commissie

Worden de regels voor reclame op social media niet nageleefd dan kan de Reclame Code Commissie na een klacht optreden en uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht in de vorm van een aanbeveling. De Reclame Code Commissie kan geen bindende uitspraken doen en boetes opleggen. De overtreder kan wanneer de klacht gegrond wordt verklaard wel op een soort van zwarte lijst op de website worden geplaatst en worden genoemd in een persbericht.

De Commissie kan ook reclame beoordelen zonder dat daarover een klacht bij haar is ingediend. Maar ik heb ik nog geen concrete zaken kunnen vinden waarin de Commissie handhaaft zonder klacht.

Wees verstandig en neem jouw verantwoordelijkheid als adverteerder

Als een adverteerder een overeenkomst aan gaat met een vlogger om hun producten te promoten is het noodzakelijk om in de overeenkomst af te spreken dat de vlogger zich moet houden aan de regels. Wanneer een adverteerder alleen personen uitnodigt om hun producten te beoordelen moet er in ieder geval nadrukkelijk verwezen worden naar de regels.