Home / Nieuws & Blogs / Snuffelen in privé-mailbox werknemer: boete werkgever en ontslag werknemer

Snuffelen in privé-mailbox werknemer: boete werkgever en ontslag werknemer

| 11 juni 2014

Een werkgever mag niet zomaar in iemands privémailbox kijken, ook niet als de werknemer vanaf een werk-pc daarop ingelogd is. Doet hij dat toch, dan moet hij een schadevergoeding betalen. Wel mag hij de bevindingen gebruiken in een ontslagprocedure – dergelijk onrechtmatig verkregen bewijs is niet automatisch uitgesloten. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Amsterdam.

De werknemer in deze zaak was op staande voet ontslagen nadat de werkgever had ontdekt dat hij het geheimhoudingsbeding en verbod op nevenwerkzaamheden had overtreden. Het bewijs hiervoor was aangetroffen in de privé Gmail-mailbox van de werknemer, en ook in WhatsApp chatcommunicaties.

Maar hoe kwam de werkgever nu aan dit bewijs? Men had de werkcomputer doorzocht en daarbij de Gmail geopend. Dit kon omdat inloggegevens bewaard waren op de werkcomputer. Ook werden privéchats via WhatsApp gelezen vanaf de zakelijke telefoon. Eh ja, precies. Wát.

De kantonrechter verklaart dit onrechtmatig, met name omdat er geen concrete aanleiding was en omdat de werkgever de werknemer misleidde (“updates doorvoeren” op pc en telefoon) over de reden voor het snuffelen. Zoals wel vaker bij deze zaken is er geen internetreglement. Dit ook wordt de werkgever verweten. De werkgever moet € 7500 schadevergoeding betalen voor het onrechtmatig zoeken.

Het ontslag blijft echter wel in stand omdat de werknemer de verboden heeft overtreden. Bewijs is bewijs in het Nederlands recht, óók als het onrechtmatig verkregen is. De rechter vindt dit ook logisch, de straf voor het schenden van iemands privacy is een boete of schadevergoeding:

Op deze wijze ontstaat er geen vrijbrief voor de werkgever om op onrechtmatige wijze gegevens te verkrijgen over een bepaalde handelwijze van een werknemer en blijft het tegelijkertijd mogelijk het gedrag van de werknemer te beoordelen met alle gegevens die boven tafel zijn gekomen.

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal de rechter weigeren naar het bewijs te kijken omdat het onrechtmatig verkregen is.

Zelf juridische documenten opstellen met JuriDox

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf al uw arbeidsrechtdocumenten opstellen. Denk aan reglement cameratoezicht, ict- en internetreglementen, auteursrechtverklaringen, arbeidsovereenkomsten en méér.