Home / Nieuws & Blogs / Twee partijen leggen hun algemene voorwaarden neer. Wie wint?

Twee partijen leggen hun algemene voorwaarden neer. Wie wint?

| 2 september 2013

Algemene voorwaarden zijn handig en in ons rechtsverkeer erg aanvaard. Daarom worden ze in het zakelijk verkeer ook zo breed toegepast. Maar wat als u uw algemene voorwaarden van toepassing verklaart en uw klant of leverancier de zijne?

Mijn laatste twee blogberichten gingen over handigheid met algemene voorwaarden. U las op welke manier u uw voorwaarden - leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden of inkoopvoorwaarden - geldig kan overleggen. Maar wat als uw contractspartij (uw leverancier, klant of partner) mijn blog ook gelezen heeft en daarop zijn voorwaarden geldig aan u ter beschikking stelt; Welke voorwaarden hebben dan voorrang?

Deze vraag kennen juristen als `Battle of the forms`. Mijn opdrachtgevers bellen me in dat geval met de suggestieve vraag; mijn voorwaarden krijgen voorrang, toch?

Laten we ervan uitgaan dat beide sets standaardvoorwaarden inderdaad geldig zijn overlegd. U stuurt bijvoorbeeld een offerte naar een nieuwe zakelijke klant en zegt in de mail dat uw voorwaarden er op van toepassing zijn. Uw voorwaarden stuurt u bovendien in bijlage mee. Uw klant stuurt u daarop uw getekende offerte retour, màar zegt in diezelfde mail dat zijn standaardvoorwaarden op deze deal van toepassing zijn.

Zijn beide sets voorwaarden dan van toepassing?

Met twee verschillende algemene voorwaarden van toepassing op dezelfde overeenkomst zult u niet ver komen. Er zullen punten genoeg zijn waarop uw voorwaarden inhoudelijk verschillen van die van uw klant. Indien er discussie over ontstaat, zal dus één van beide voorwaarden door de rechter worden afgewezen, maar welke?

De wet (art. 6:225 lid 3 BW) zegt dat de partij die als tweede zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart, de voorwaarden van de eerste partij ook uitdrukkelijk moet afwijzen.

In mijn voorbeeld (hierboven) hebt u als eerste uw algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Uw zakelijke wederpartij reageerde als tweede met zijn voorwaarden, zonder dat hij uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk protesteerde. Daar ging hij de fout in. Conclusie: uw standaardvoorwaarden zijn dus van toepassing!

Maar wat als de wederpartij uw voorwaarden wel uitdrukkelijk heeft betwist én tegelijkertijd zijn eigen voorwaarden naar voren schuift?

Dit is een moeilijke. Op dit punt moet worden gekeken naar de voorwaarden die de tweede partij stelt. Zijn deze fundamenteel verschillend dan de voorwaarden die u stelde bij uw aanbod? Dan geldt de reactie van uw contractspartij als een nieuw aanbod. U heeft nu de keuze er al dan niet mee in te stemmen.

Protesteert u niet én zijn de voorwaarden van de andere partij slechts op kleine, onbelangrijke punten verschillend, dan is de deal tot stand gekomen overeenkomstig het aanbod dat u deed en overeenkomstig de voorwaarden van de andere partij.

Tip: Ontvangt u als zakelijke partij een offerte of opdrachtbevestiging waar u blij van wordt, maar wilt u niet gebonden zijn door de algemene voorwaarden die daarop van toepassing worden verklaard (bijvoorbeeld omdat uw contractspartij daarin zijn aansprakelijkheid volledig uitsluit), dan dient u die voorwaarden onmiddellijk per brief of per mail te protesteren. Zeg erbij dat daarentegen uw inkoopvoorwaarden van toepassing zijn (en voeg deze als bijlage).

Zelf juridische documenten opstellen?

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf uw voorwaarden opstellen.

> Maak zelf vanaf € 45,00 algemene voorwaarden