AI - Analyse en Implementatie

In welke risicocategorie valt de AI die jouw organisatie gebruikt? Sluit jouw AI wel aan op de doelstellingen die je hebt? Of denk je er over na AI te implementeren in jouw dienstverlening of productontwikkeling?

Wij helpen je bij iedere stap in de fase van analyse en implementatie, zodat jouw AI-gebruik in overeenstemming blijft met de wet.

Vraag informatie aan

Analyse

Binnen de analysefase ondersteunen we jou met  een AI-scan, een nulmeting en een gap-analyse. Lees hieronder meer over onze diensten.

ICTRECHT Illustratie assignment - Oker RGB Langer

AI-scan (inventarisatie en kwalificatie) 

Laat je AI-toepassingen, bedrijfsdoelen en doelgroep door ons doorgronden. We stellen vast of de AI-toepassing onder de AI Act valt en binnen welke risicocategorie.

Vervolgens wordt jouw rol bepaald. Na afronding ontvang je van ons een helder en to-the-point rapport waarmee je de staat van jouw AI inzichtelijk hebt.   

ICTRecht geeft inzicht in de overlap met andere wetgeving op het gebied van ICT, IE, privacy en MDR. 

Werk je in de zorg? Dan beoordelen wij ook of de AI-toepassing kwalificeert als “software as a medical device” onder de MDR.  

Neem contact op

Lees meerLees minder

Nulmeting en gap-analyse

Wanneer je AI-toepassing is gekwalificeerd en jouw doelstellingen en de doelgroep zijn bepaald, voeren wij een gap-analyse voor je uit.   

In het geval dat dit nog niet gedaan is stellen wij voor jouw situatie eerst het wettelijk kader en het normenkader vast. Vervolgens maken we een nauwkeurige nulmeting van de huidige situatie. Waar sta je in relatie tot de AI Act, aanverwante wet- en regelgeving en normenkaders? Zijn er risk assessments gedaan? 

In de gap-analyse worden de verschillen tussen de huidige en de gewenste situatie geanalyseerd.  

Na afronding krijg je van ons een to-the-point rapport met de geïdentificeerde juridische bevindingen en onze aanbevelingen waarmee je direct aan de slag kunt. 

Neem contact op

Lees meerLees minder

Implementatie

Ga je AI implementeren in je dienstverlening of productontwikkeling? Hulp nodig bij het opstellen van AI-contracten of interne beleidsdocumenten? We ondersteunen je van A tot Z. Bekijk hieronder onze diensten.

ICTRECHT Illustratie handen schudden - Oker RGB korter

Projectplan en implementatieondersteuning

In de voorbereidende fase helpen we je met het stellen van prioriteiten en geven we een praktisch stappenplan waarmee je organisatie direct aan de slag kan. 

We zorgen ervoor dat contractsvoorwaarden aansluiten bij de AI-toepassingen kunnen onderhandelingen leiden. Daarnaast helpen we bij het implementeren van diverse normen, het opstellen van beleidsstukken, en in de feitelijke uitvoering daarvan in bijvoorbeeld de vorm van data governance. Wij verzorgen ook inhouse trainingen die die awareness creëren en inzicht geven in beheersing van risico’s.  

Ook na de implementatie blijven we betrokken om ervoor te zorgen dat jouw AI-project in overeenstemming blijft met jouw doelstellingen en de wet.  

Neem contact op

Lees meerLees minder

AI-contracten

Onze juristen helpen jouw organisatie bij de inkoop en verkoop van AI-systemen.

Wij helpen je tot een overeenkomst te komen met jouw leverancier of afnemer. Wij stellen contracten op, helpen bij het bepalen van aansprakelijkheden en staan jou bij in de onderhandelingen. 

Neem contact op

Lees meerLees minder

Interne beleidsdocumenten AI (ethiek, AI governance)

AI-systemen worden steeds meer geïntegreerd in bedrijfsprocessen en de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers.

Met name door de snelle opkomst van generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT, CoPilot, DALL-E en Stable Diffusion. Deze AI-systemen kunnen risico’s met zich meebrengen op het gebied van o.a. datakwaliteit, gegevensbescherming (AVG), intellectueel eigendom en geheimhouding. 

Onze experts helpen jouw organisatie bij het opstellen van interne beleidsregels met betrekking tot het verantwoorde gebruik van AI. Daarin gaan wij in op de ethische basisbeginselen van verantwoorde AI.  

Neem contact op

Lees meerLees minder

Algoritmeregister

De AI Act vereist documentatie van AI-algoritmes met een hoog risico in een Europese database. Deze AI-algoritmes komen uiteindelijk in het algoritmeregister van de Nederlandse overheid terecht.  

Niet alle algoritmes vallen onder de definitie van AI of in de categorie hoog risico. Deze niet-zelflerende algoritmes, of algoritmes met een lager risicoprofiel, worden bij de overheid wel opgenomen in het algoritmeregister.  

We helpen jouw organisatie bij het documenteren en publiceren van algoritmes in het algoritmeregister.  

Neem contact op

Lees meerLees minder

AI-impact assessments

Wij voeren een AI impact assessment voor je uit. 

Zodra jouw AI-toepassing persoonsgegevens gebruikt, kun je al snel verplicht zijn om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Ook daar helpen wij jou bij.   

Meer informatie
FG_02.2

Wat kunnen we voor je doen?

Neem contact met ons op via het formulier hiernaast of bel ons even op het telefoonnummer 020 663 1941.

Wanneer je een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij jou op locatie.

 

 

ICTRECHT Illustratie advies - Petrol RGB Langer

 

Neem contact op