Nina Bisscheroux

Information Security Consultant

Nina Bisscheroux is als Information Security Consultant werkzaam bij ICTRecht. Ze benadert cybersecurityvraagstukken vanuit een sociologisch perspectief.

Nina is begonnen op het VMBO en in 2023 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Ze heeft haar master behaald in Digital Media Cultures en focust zich op de invloeden van nieuwe technologieën en media op onze samenleving. Aanvullend heeft Nina een kunstacademie-achtergrond, dit houdt in dat ze bekend is met design thinking, diverse doelgroepen en het vertalen van complexe informatie naar diverse stakeholders door middel van visuele communicatie. In de afgelopen jaren heeft Nina werkervaring opgedaan als freelancer multimediadesign en brandings-specialist.

Nina wordt omschreven als een doelgericht persoon die probleemoplossend te werk gaat. Ze kan analytisch werken, maar houdt ook van een creatieve en interactieve aanpak die diverse doelgroepen met zich meetrekt.  

Contact
Nina Bisscheroux