Trainingen

ICTRecht Academy verzorgt praktijkgerichte trainingen voor onder meer advocaten, bedrijfsjuristen, FG’s, technische- en zorg professionals. Wilt u specialistische juridische én technische kennis opdoen over thema's die het ICT-recht aangaan? Bekijk onze aankomende trainingen.

Onze maatregelen tegen Covid-19
Filter
Maand
Maand
Onderwerp
Onderwerp
Locatie
Locatie
Duur training
Duur training
Doelgroep
Doelgroep
(SizeLimitingPyList: [{id=1, name='Niet-juristen', order=null}, {id=2, name='Juridische professionals', order=null}])
Privacy

FG Newsflash

19 april 2021
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Kosten
€ 75
Datum
19 april 2021
Duur training
1 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy en persoonsgegevens: de basis voor niet-juristen

20 april 2021
Wanneer is de AVG van toepassing, wat is een persoonsgegeven en waar moet u rekening mee houden op privacygebied? In deze training wordt de AVG op hoofdlijnen uitgewerkt om zo het kader voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te kunnen realiseren. Tijdens deze training worden één uur durende interactieve live webinars afgewisseld met het in groepjes werken aan casussen. Op die manier leert u, samen met uw mede-deelnemers, de theorie meteen in de praktijk toe te passen.  Na het volgen van deze training kunt u: Toetsen wanneer gegevens persoonsgegevens zijn De basisbeginselen van ...
Locatie
Online
Kosten
€ 549
Datum
20 april 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag security

29 april 2021
Deze themadag bestaat uit de training 'ICT-security I'. ICT-security I Privacy en security worden vaak in één adem genoemd. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de privacywetgeving vereist dat ‘passende beveiligingsmaatregelen’ moeten worden getroffen. Het is daarom belangrijk dat de FG minstens over basiskennis beschikt op het gebied van informatiebeveiliging en dat de FG inzicht heeft in de risico’s rond informatiebeveiliging. Tijdens deze dagtraining komen zowel een ervaren hacker als een ervaren informatiebeveiligingsspecialist aan het woord die vertellen over hun ervaringen en ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
Kosten
€ 520
Datum
29 april 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security
Privacy

AVG rechtspraak update

3 mei 2021
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Tijdens het webinar kunt u via de chat vragen stellen aan onze ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Kosten
€ 75
Datum
3 mei 2021
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy en persoonsgegevens: verwerkersovereenkomst

18 mei 2021
De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt. De uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten, zoals SLA of licentieovereenkomst. Daarnaast dienen er ook afspraken te worden gemaakt tussen twee gezamenlijk verantwoordelijken die persoonsgegevens uitwisselen, middels een regeling (data-uitwisselovereenkomst). Wat van belang is om in deze regeling vast te leggen, hangt mede af van de ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 399
Datum
18 mei 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag rechten van betrokkenen

20 mei 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Informatierechten en -plichten' en 'Rechten van betrokkenen'. Informatierechten en -plichten Iedereen heeft het recht te weten wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt en waarom. De AVG schetst dan ook een duidelijke informatieplicht richting de betrokkenen. Het verwerken van persoonsgegevens vereist in alle gevallen een duidelijke toelichting: de privacyverklaring. Deze opstellen is geen sinecure. De doeleinden van verwerkingen moeten worden benoemd, er moet bepaalde standaardinformatie verschaft worden en de verklaring moet ook nog eens ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
Kosten
€ 520
Datum
20 mei 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Esmee Kuyt

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag online marketing en cookies

3 juni 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Online marketing en cookies I: DM en profiling', 'Online marketing en cookies II: technische aspecten van cookies' en 'Cookies en cookieverklaringen'. Online marketing en cookies I: DM en profiling Direct marketing verwijst naar de instandhouding van de (commerciële of charitatieve) relatie tussen een organisatie en betrokkene, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een op het individu gericht klantprofiel. Het hebben van een dergelijk profiel is voor veel organisaties belangrijk, zodat er gerichte aanbiedingen gedaan kunnen worden. Betrokkenen kunnen ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
Kosten
€ 520
Datum
3 juni 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Privacy

Identiteit en veiligheid online

8 juli 2021
Contact met overheden en het sluiten van contracten tussen commerciële partijen onderling of met consumenten vindt steeds vaker plaats op het internet. Een aandachtspunt daarbij blijft het identificeren en valideren van handtekeningen. Om het vertrouwen in, en de daadwerkelijke betrouwbaarheid van het online contracteren verder te vergroten, is er op Europees niveau wetgeving uitgegeven. Na het volgen van deze training kunt u: Bepalen welke elektronische identificatiemiddelen van welk niveau nodig zijn (binnen de EU) om toegang te kunnen hebben tot overheidsdiensten en semi-overheidsdiensten ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
8 juli 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Privacy: AVG in ICT nader bekeken

7 september 2021
Privacywetgeving kent open normen en grijze gebieden. Als ICT-jurist dient u deze te kunnen identificeren en op een deskundige en begrijpelijke wijze naar de praktijk te kunnen vertalen. Hierbij is diepgravende kennis over de relevante technologie van groot belang. Na het volgen van deze training kunt u: Het gerechtvaardigd belang en doelbinding in de praktijk toepassen Vaststellen wanneer iemand verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is Een verwerkersovereenkomst opstellen en toetsen Een DPIA uitvoeren op een praktijkcasus Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
7 september 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Cybercrime

23 september 2021
Hoewel de ICT-jurist primair gericht is op de civiele praktijk, spelen aspecten van strafrecht een niet te verwaarlozen rol. Computercriminaliteit is een belangrijk risico voor iedere activiteit op internet. Ook kunnen innovaties op internet onbedoeld tegen de strafwet aanlopen. Na het volgen van deze training kunt u: Basisdelicten cybercrime duiden (computervredebreuk, aftappen, denial of service, phishing, virussen, gegevensdiefstal) Het fenomeen ethisch hacken plaatsen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
23 september 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Verwerkersovereenkomsten

14 oktober 2021
De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt. De uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten, zoals een SLA of licentieovereenkomst. Na het volgen van deze training kunt u: De toepasselijkheid van een verwerkersovereenkomst bepalen Verwerkersbepalingen op maat snijden om aan te sluiten bij een overeenkomst Onderhandelen ten behoeve van de verwerker of verantwoordelijke, de ICT-jurist is ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
14 oktober 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Security en datalekken

4 november 2021
Datalekken en misbruik van persoonsgegevens staan hoog op de agenda gezien de recente wetgeving hieromtrent. De ICT-jurist dient hierin te kunnen adviseren, zowel in omgang met ontstane lekken alsook in het voorkomen van toekomstige lekken. Na het volgen van deze training kunt u: Beveiligingsincidenten duiden als datalek (of niet) en bepalen of het lek gemeld dient te worden bij de autoriteit en de betrokkene Een stappenplan formuleren voor afhandeling van een datalek Een inschatting maken van een potentieel datalek en een plan van aanpak formuleren om dit lek preventief te dichten Doelgroep: ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
4 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Privacy: ICT en arbeid

23 november 2021
Ook op het werk doet ICT zich steeds meer gelden, en is het belangrijk om werknemers hier goed over te informeren. Een belangrijke factor is de impact van privacywetgeving, met name de AVG. ICT-hulpmiddelen maken vaak inbreuk op de privacy van werknemers. Denk aan monitoring en tracking van werknemers. Wanneer mag dit? Maar ook andere zaken zoals geheimhouding en de aansprakelijkheid van werknemers komen om de hoek kijken als u te maken heeft met ICT op het werk. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen rondom privacy op het werk benoemen en toetsen aan de belangen van werkgevers ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
23 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

DPIA en privacy by design/default

25 november 2021
Privacy in de ICT brengt nieuwe aandachtspunten met zich mee. Drie belangrijke aandachtspunten zijn de begrippen privacy by design en privacy by default en het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Deze begrippen en het uitvoeren van DPIA’s zullen centraal staan bij ontwikkeling en gebruik van ICT-systemen. Hoe kan privacy worden meegenomen in een ontwikkeltraject, hoe borgt men adequate privacy-instellingen in het gebruik en hoe wordt een en ander praktisch en juridisch correct vastgelegd? Na het volgen van deze training kunt u: Duiden wat onder privacy by design en ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
25 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Privacy: ICT en gezondheid

15 februari 2022
Een ICT-jurist dient te weten wat de regels zijn voor het uitwisselen van medische gegevens online en hoe men in deze branche dient te werken in de cloud. U leert het tijdens deze training over ICT, beveiliging en privacy in de zorg. Na het volgen van deze training kunt u: Toelichten wat de standaard IT-contracten in de zorg zijn (zoals BOZ en AIVG) en de verschillende belangen van de zorgaanbieder en ICT-dienstverlener Wet- en regelgeving benoemen voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken Toelichten aan welke regels zorgaanbieders (en hun ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
15 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals