Trainingen

ICTRecht Academy verzorgt praktijkgerichte trainingen voor onder meer advocaten, bedrijfsjuristen, FG’s, technische- en zorg professionals. Wilt u specialistische juridische én technische kennis opdoen over thema's die het ICT-recht aangaan? Bekijk onze aankomende trainingen.

Onze maatregelen tegen Covid-19
Filter
Maand
Maand
Onderwerp
Onderwerp
Locatie
Locatie
Duur training
Duur training
Doelgroep
Doelgroep
(SizeLimitingPyList: [{id=1, name='Niet-juristen', order=null}, {id=2, name='Juridische professionals', order=null}])
Privacy

AVG rechtspraak update

1 november 2021
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Deze webinar bieden wij u gratis aan. Tijdens het webinar kunt u via ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Cloud en software

Cloud en software: softwarerecht en licenties

2 november 2021
Om te kunnen adviseren over cloud en software dient een ICT-jurist software te kunnen kwalificeren en bekend te zijn met de relevante wetten en de contractspraktijk. Een ICT-jurist dient creatief te zijn en wetten en regels te vertalen, zodat zij zoveel mogelijk toepasbaar blijven op voortschrijdende technologie. Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende contractsvormen voor software duiden De wijze van contractsluiting (clickwrap, shrinkwrap, handtekening) bij softwarelicenties duiden De verschillende vormen van softwaredistributie duiden en hier contractueel invulling aan ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
2 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Martijn Michael

Juridisch adviseur
Privacy

CIPM training

3 november 2021
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPM training bestaat uit twee trainingsdagen op 3 en 4 november 2021 en gaat gegarandeerd door! De training wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: (Her)kennen van verantwoordelijkheden van de Programmamanager Privacy op het gebied van compliance, verantwoording en het afstemmen van de organisatiestrategie Gebruiken van effectieve strategieën voor de ontwikkeling en implementatie van een privacyprogramma Uitvoeren van ...
Locatie
Utrecht of online (via livestream dan wel opname)
Kosten
€ 1.975
Datum
3 november 2021
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Security

Security en datalekken

4 november 2021
Datalekken en misbruik van persoonsgegevens staan hoog op de agenda gezien de recente wetgeving hieromtrent. De ICT-jurist dient hierin te kunnen adviseren, zowel in omgang met ontstane lekken alsook in het voorkomen van toekomstige lekken. Na het volgen van deze training kunt u: Beveiligingsincidenten duiden als datalek (of niet) en bepalen of het lek gemeld dient te worden bij de autoriteit en de betrokkene Een stappenplan formuleren voor afhandeling van een datalek Een inschatting maken van een potentieel datalek en een plan van aanpak formuleren om dit lek preventief te dichten Doelgroep: ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
4 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Laura Monhemius

Juridisch adviseur
Privacy

FG Newsflash

8 november 2021
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Duur training
1 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Zorg

FG zorg en informatiebeveiliging

9 november 2021
Bij vragen over privacy en informatiebeveiliging zal u als FG al snel het vakgebied van de CISO doorkruisen. Daardoor ontstaat het risico op frictie, dubbel werk, of dat zaken tussen wal en schip geraken. U kunt zulke risico’s beperken door inzicht te krijgen in het werk van de CISO en kennis te nemen van zijn/haar vakgebied.  Daarnaast kan het privacydomein leren van het informatiebeveiligingsdomein. Informatiebeveiliging is al langer in ontwikkeling, waardoor onder meer standaarden en normenkaders (zoals NEN 7510) zijn opgesteld waarmee het werk op basis van objectieve maatstaven kan worden ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 520
Datum
9 november 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen
Trainers

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security
Privacy

Privacy: AVG op hoofdlijnen voor niet-juristen

11 november 2021
Wanneer is de AVG van toepassing, wat is een persoonsgegeven en waar moet u rekening mee houden op privacygebied? In deze training wordt de AVG op hoofdlijnen uitgewerkt om zo het kader voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te kunnen realiseren. Tijdens deze training worden klassikale presentaties afgewisseld met het in groepjes werken aan casussen. Op die manier leert u, samen met uw mede-deelnemers, de theorie meteen in de praktijk toe te passen.  Na het volgen van deze training kunt u: Toetsen wanneer gegevens persoonsgegevens zijn De basisbeginselen van omgang met ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 520
Datum
11 november 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Laura Monhemius

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag verantwoordelijke en verwerker deel I

11 november 2021
Deze themadag beslaat twee dagen. Deel I bestaat uit de trainingen 'Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker' en 'Verwerkersovereenkomst'. Om aan deel II te mogen deelnemen, dient deel I gevolgd te zijn.  Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt kan verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of zelfs allebei zijn. Het onderscheid tussen deze rollen is niet altijd even helder. De juiste inschatting kunnen maken is echter wel van groot belang, omdat beide rollen verschillende verplichtingen onder de AVG met zich meebrengen. In deze training wordt ...
Locatie
Amsterdam
Kosten
€ 520
Datum
11 november 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Zorg

FG in de zorg(praktijk)

16 november 2021
De rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen de zorg is dynamisch en veelzijdig. Uiteraard heeft de FG in de zorg de taak om toe te zien op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast hebben zorgaanbieders ook te maken met verschillende soorten zorgwetgeving. Een FG in de zorg moet dan ook met verschillende aspecten rekening houden. Denk alleen al aan de maatschappelijke belangen, de regels in het kader van de AVG en bijvoorbeeld het medisch beroepsgeheim. Zo is de AVG bijvoorbeeld niet van toepassing op overleden personen, maar blijft het ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 520
Datum
16 november 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen
Trainers

Iris de Groot

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag verantwoordelijke en verwerker deel II

18 november 2021
Deze themadag beslaat twee dagen. Deel II bestaat uit de trainingen 'Onderhandelen' en 'Controle naleving verwerkersovereenkomst'. Om aan deel II te mogen deelnemen, dient deel I gevolgd te zijn.  Onderhandelen Een FG zal vaker moeten onderhandelen dan u wellicht denkt. Sommige FG’s zullen betrokken zijn bij het onderhandelen over verwerkersovereenkomsten. Maar ook bij bijvoorbeeld het doorvoeren van wijzigingen binnen de manier van werken in de organisatie, zal de FG met diverse stakeholders moeten onderhandelen. Tijdens deze training worden de beginselen uit de Harvard onderhandelmethode ...
Locatie
Amsterdam
Kosten
€ 520
Datum
18 november 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security
Privacy

Themadag security

25 november 2021
Deze themadag bestaat uit de training 'ICT-security I'. ICT-security I Privacy en security worden vaak in één adem genoemd. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de privacywetgeving vereist dat ‘passende beveiligingsmaatregelen’ moeten worden getroffen. Het is daarom belangrijk dat de FG minstens over basiskennis beschikt op het gebied van informatiebeveiliging en dat de FG inzicht heeft in de risico’s rond informatiebeveiliging. Tijdens deze dagtraining komen zowel een ervaren hacker als een ervaren informatiebeveiligingsspecialist aan het woord die vertellen over hun ervaringen en ...
Locatie
Amsterdam
Kosten
€ 520
Datum
25 november 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security
Privacy

DPIA en privacy by design/default

25 november 2021
Privacy in de ICT brengt nieuwe aandachtspunten met zich mee. Drie belangrijke aandachtspunten zijn de begrippen privacy by design en privacy by default en het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Deze begrippen en het uitvoeren van DPIA’s zullen centraal staan bij ontwikkeling en gebruik van ICT-systemen. Hoe kan privacy worden meegenomen in een ontwikkeltraject, hoe borgt men adequate privacy-instellingen in het gebruik en hoe wordt een en ander praktisch en juridisch correct vastgelegd? Na het volgen van deze training kunt u: Duiden wat onder privacy by design en ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
25 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Dimmen Smolders

Juridisch adviseur

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy: AVG op hoofdlijnen

30 november 2021
In deze training wordt de AVG op hoofdlijnen uitgewerkt om zo het kader voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te kunnen realiseren. Na het volgen van deze training kunt u: Toetsen wanneer gegevens persoonsgegevens zijn De basisbeginselen van omgang met persoonsgegevens benoemen De vereisten voor de verschillende grondslagen voor verwerking toetsen Kernbegrippen rondom technische en organisatorische beveiliging, DPIA’s en privacy by design and default toepassen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
30 november 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag inventariseren en registreren

2 december 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Privacy-inventarisatie en plan van aanpak' en 'Het verwerkingsregister'. Privacy-inventarisatie en plan van aanpak Een belangrijke taak voor een FG is het vaststellen in hoeverre een bedrijfsproces of -activiteit voldoet aan de AVG. Dit gebeurt aan de hand van een privacyinventarisatie. Aan het begin van de training wordt op basis van best practices besproken wat de belangrijkste onderdelen zijn van een dergelijke inventarisatie en een plan van aanpak. Hierbij gaan we ook in op hoe de FG controle behoudt over de privacyprocessen binnen de organisatie ...
Locatie
Amsterdam
Kosten
€ 520
Datum
2 december 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Contracteren

Contracteren: belangrijke ICT-contracten nader bekeken

7 december 2021
Contracteren in de ICT vereist, met name waar het gaat om software, bijzondere aandacht. Van ontwikkeling tot licentie en distributie en omgang met open source: software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening. In deze training worden algemene aandachtspunten uitgewerkt en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van open source bespreken Veelvoorkomende contracten (NDA, overdrachtsakte, ontwikkelovereenkomst en mantelovereenkomst) in detail behandelen Agile ontwikkeling van software ...
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
7 december 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Martijn Michael

Juridisch adviseur
Privacy

CIPT training

7 december 2021
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPT training bestaat uit twee trainingsdagen op 7 en 8 december 2021, en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Herkennen van basiselementen voor de integratie van privacy in technologie Beschrijven van de grondbeginselen van privacy in relatie tot privacytechnologie Identificeren van de privacyrisico’s binnen de ‘levenscyclus’ van persoonsgegevens (van verzameling tot archivering/verwijdering) en uitleggen hoe softwarebeveiliging helpt ...
Locatie
Utrecht of online (via livestream dan wel opname)
Kosten
€ 1.975
Datum
7 december 2021
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Dimmen Smolders

Juridisch adviseur
Privacy

CIPP/E training

8 december 2021
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen op 8 en 9 december 2021, en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende ...
Locatie
Zwolle of online (via livestream dan wel opname)
Kosten
€ 1.975
Datum
8 december 2021
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Iris de Groot

Juridisch adviseur

Jonas van Ginkel

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag rechten van betrokkenen

9 december 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Informatierechten en -plichten' en 'Rechten van betrokkenen'. Informatierechten en -plichten Iedereen heeft het recht te weten wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt en waarom. De AVG schetst dan ook een duidelijke informatieplicht richting de betrokkenen. Het verwerken van persoonsgegevens vereist in alle gevallen een duidelijke toelichting: de privacyverklaring. Deze opstellen is geen sinecure. De doeleinden van verwerkingen moeten worden benoemd, er moet bepaalde standaardinformatie verschaft worden en de verklaring moet ook nog eens ...
Locatie
Amsterdam
Kosten
€ 520
Datum
9 december 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Esmee Kuyt

Juridisch adviseur
Privacy

CIPP/E training

15 december 2021
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen op 15 en 16 december 2021, en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende ...
Locatie
Utrecht of online (via livestream dan wel opname)
Kosten
€ 1.975
Datum
15 december 2021
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag datalekken

16 december 2021
Deze themadag bestaat uit de training 'Datalekken beoordelen en melden'. Datalekken beoordelen en melden Datalekken en misbruik van persoonsgegevens is blijvend actueel en de risico’s nemen met doorlopende technische ontwikkelingen, toe. Als FG is het van belang om hier op in te kunnen spelen en over te kunnen adviseren, zowel in omgang met ontstane lekken alsook over het voorkomen van toekomstige lekken. Het calamiteitenplan is de leidraad van de FG bij het beoordelen van beveiligingsincidenten en datalekken. Blijkt er sprake te zijn van een datalek? In het datalekregister registreert de FG ...
Locatie
Amsterdam
Kosten
€ 520
Datum
16 december 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag online marketing en cookies

23 december 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Online marketing en cookies I: DM en profiling', 'Online marketing en cookies II: technische aspecten van cookies' en 'Cookies en cookieverklaringen'. Online marketing en cookies I: DM en profiling Direct marketing verwijst naar de instandhouding van de (commerciële of charitatieve) relatie tussen een organisatie en een betrokkene (bijvoorbeeld een consument), door het versturen van relevante mailings naar deze betrokkene op basis van een klantprofiel. Het hebben van een dergelijk profiel is voor veel organisaties belangrijk, zodat er zo gericht ...
Locatie
Amsterdam
Kosten
€ 520
Datum
23 december 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Ondernemen

Ondernemen: rechtsvormen

11 januari 2022
ICT-ondernemers werken vaak samen met elkaar of met klanten om een bepaald product te exploiteren, zoals bij een joint venture, vof en agentuur. Een ICT-jurist dient deze samenwerkingsvormen te kunnen herkennen en de implicaties voor de praktijk te duiden, en natuurlijk een passende overeenkomst op te kunnen stellen. Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende samenwerkingsvormen onderscheiden en bijbehorende voordelen en valkuilen voor ICT-ondernemers onderscheiden Overeenkomsten voor de verschillende samenwerkingsvormen opstellen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
11 januari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Technologie

AI en de wet

13 januari 2022
Artificial Intelligence (AI) oftewel kunstmatige intelligentie rukt ook in het recht steeds meer op. Door data-analyse en statistische modellen is software in staat om juridische casussen te duiden om zo tot uitspraken of adviezen te komen. De wijze waarop dit gebeurt, is echter wezenlijk anders dan die menselijke juristen gewend zijn. Een goed begrip van deze verschillen en de impact daarvan is voor de ICT-jurist dan ook van groot belang. Na het volgen van deze training kunt u: De werking van AI op hoofdlijnen schetsen Kernbegrippen als vals positief, vals negatief, precisie en vangst duiden ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
13 januari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

FG Newsflash

24 januari 2022
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Duur training
1 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy: AVG in ICT nader bekeken

25 januari 2022
Privacywetgeving kent open normen en grijze gebieden. U dient deze te kunnen identificeren en op een deskundige en begrijpelijke wijze naar de praktijk te kunnen vertalen. Hierbij is diepgravende kennis over de relevante technologie van groot belang. Na het volgen van deze training kunt u: Het gerechtvaardigd belang en doelbinding in de praktijk toepassen Vaststellen wanneer iemand verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is Een verwerkersovereenkomst opstellen en toetsen Een DPIA uitvoeren op een praktijkcasus Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
25 januari 2022
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

AVG rechtspraak update

31 januari 2022
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Deze webinar bieden wij u gratis aan. Tijdens het webinar kunt u via ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Contracteren

Contracteren: e-commerce consumentenrecht en algemene voorwaarden

1 februari 2022
Bij het (online) zakendoen wordt er veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Voor het van toepassing verklaren en wijzigen hiervan gelden specifieke regels. Bij het online zakendoen wordt er (ook) geleverd aan consumenten. Dit is in vérgaande mate dwingend gereguleerd met zeer specifieke voorschriften en dit heeft grote impact op bedrijfsvoering en communicatie, zoals bij de inrichting van een webshop. Na het volgen van deze training kunt u: Terhandstelling van algemene voorwaarden controleren Controleren of een internetdienst voldoet aan het geldende consumentenrecht online Bij het ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
1 februari 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Contracteren

Contracteren: e-commerce informatieplichten

1 februari 2022
Bij online zakendoen gelden informatieplichten, ook als er enkel kennis wordt geleverd. Er gelden verschillende informatieplichten als er geleverd wordt aan consumenten of als er geleverd wordt aan bedrijven. Om dienstverleners hierbij te ondersteunen dient een ICT-jurist bekend te zijn met deze informatieplichten en te weten hoe er in de praktijk aan voldaan kan worden. Na het volgen van deze training kunt u: De belangrijkste informatieplichten voor een bepaalde internetdienst aanwijzen Controleren of een dienst voldoet aan de geldende informatieplichten Praktische oplossingen aandragen ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
1 februari 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Privacy in de gezondheidszorg

3 februari 2022
In de AVG en, aanvullend, lidstatelijke regelgeving wordt bepaald wat er geldt ten aanzien van de bescherming van medische persoonsgegevens. De ICT-jurist is reeds bekend met de belangrijkste regels zoals neergelegd in de AVG over de omgang met persoonsgegevens. Na deze training weet de ICT-jurist ook wat de aandachtspunten zijn in de zorg en welke aanvullende regels er gelden. Na het volgen van deze training kunt u: Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken, benoemen en op een casus toepassen Uitleggen waarom een FG (en PO) ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
3 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Privacy: verwerkersovereenkomsten

8 februari 2022
De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt. De uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten, zoals SLA of licentieovereenkomst. Daarnaast dienen er ook afspraken te worden gemaakt tussen twee gezamenlijk verantwoordelijken die persoonsgegevens uitwisselen, middels een regeling (data-uitwisselovereenkomst). Wat van belang is om in deze regeling vast te leggen, hangt mede af van de ...
Locatie
Utrecht
PO-punten
4
Kosten
€ 399
Datum
8 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

CIPP/E training

9 februari 2022
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen op 9 en 10 februari 2022, en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende ...
Locatie
Utrecht of online (via livestream dan wel opname)
Kosten
€ 1.975
Datum
9 februari 2022
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy: ICT en gezondheid

15 februari 2022
Een ICT-jurist dient te weten wat de regels zijn voor het uitwisselen van medische gegevens online en hoe men in deze branche dient te werken in de cloud. U leert het tijdens deze training over ICT, beveiliging en privacy in de zorg. Na het volgen van deze training kunt u: Toelichten wat de standaard IT-contracten in de zorg zijn (zoals BOZ en AIVG) en de verschillende belangen van de zorgaanbieder en ICT-dienstverlener Wet- en regelgeving benoemen voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken Toelichten aan welke regels zorgaanbieders (en hun ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
15 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

CIPT training

15 februari 2022
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPT training bestaat uit twee trainingsdagen op 15 en 16 februari 2022, en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Herkennen van basiselementen voor de integratie van privacy in technologie Beschrijven van de grondbeginselen van privacy in relatie tot privacytechnologie Identificeren van de privacyrisico’s binnen de ‘levenscyclus’ van persoonsgegevens (van verzameling tot archivering/verwijdering) en uitleggen hoe softwarebeveiliging ...
Locatie
Utrecht of online (via livestream dan wel opname)
Kosten
€ 1.975
Datum
15 februari 2022
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Dimmen Smolders

Juridisch adviseur
Zorg

Zorg op afstand (eHealth)

10 maart 2022
Beeldschermzorg als juiste zorg op de juiste plaats wordt op dit moment overal deel van de dagelijkse zorgpraktijk. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen. Dit roept vele vragen op, zoals welke overeenkomsten moeten worden gesloten en welke wettelijke verplichtingen er zijn bij het leveren en gebruiken van beeldschermzorg. De ICT-jurist leert over de vereiste juridische afspraken en hun aandachtspunten, inclusief de meest gehanteerde standaarddocumenten. Een en ander wordt in de praktijk gebracht met vele voorbeelden, zoals de toetsing van ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
10 maart 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

ICT en gezondheidsrecht

22 maart 2022
Werkt u bij een zorginstelling of bent u een ICT-dienstverlener in de zorg? Vraagt u zich af wat de regels zijn voor het uitwisselen van medische gegevens online en hoe men moet werken in de cloud? U leert het tijdens deze eendaagse training over ICT, beveiliging & privacy in de zorg. Na het volgen van deze training weet u: Welke wet- en regelgeving van toepassing is wanneer zorginstellingen op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken Aan welke regels zorgpartijen (en hun ICT-dienstverleners) moeten voldoen wanneer zij elektronisch medische gegevens met elkaar uitwisselen ...
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 349
Datum
22 maart 2022
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Sari Jansen

Juridisch adviseur
Privacy

CIPM training

23 maart 2022
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPM training bestaat uit twee trainingsdagen op 23 en 24 maart 2022, en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: (Her)kennen van verantwoordelijkheden van de Programmamanager Privacy op het gebied van compliance, verantwoording en het afstemmen van de organisatiestrategie Gebruiken van effectieve strategieën voor de ontwikkeling en implementatie van een privacyprogramma Uitvoeren van gegevensbeoordelingen Integreren van privacyvereisten in ...
Locatie
Utrecht of online (via livestream dan wel opname)
Kosten
€ 1.975
Datum
23 maart 2022
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Carla Knoope

Manager Legal
Cloud en software

Cloud en software: auteursrecht online

29 maart 2022
De botsing tussen auteursrechten en internet is exemplarisch voor het internetrecht. Waar het auteursrecht staat voor een individueel kopieerrecht, ziet men op internet vrij kopiëren als een grondrecht. Met name op het gebied van filesharing heeft dit tot veel jurisprudentie geleid. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van het auteursrecht duiden en toepassen op internetcasussen De belangrijkste excepties (citaatrecht, parodie, thuiskopie) benoemen en op hoofdlijnen toepassen Hyperlink-jurisprudentie benoemen en op hoofdlijnen toepassen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
29 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Cloud en software: merken en domeinnamen

29 maart 2022
Op internet is uw domein de plek om gevonden te worden. Maar hoe komt men van een naam als ictrecht.nl nu bij die website? Waarom kunnen aanvallers zo echt uitziende e-mails versturen of nepwebsites optuigen inclusief domeinnaam? En wat te doen met een domeinnaam van een concurrent die meelift op een merk of handelsnaam? Na het volgen van deze training kunt u: De werking van het domeinnaam-systeem (DNS) uitleggen De registratieprocedure en beveiliging van DNS op hoofdlijnen uitleggen Contractuele aandachtspunten van domeinnamen toetsen Een inbreuk van een domeinnaam op merk of handelsnaam ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
29 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

FG in de zorg(praktijk)

29 maart 2022
De rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen de zorg is dynamisch en veelzijdig. Uiteraard heeft de FG in de zorg de taak om toe te zien op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast hebben zorgaanbieders ook te maken met verschillende soorten zorgwetgeving. Een FG in de zorg moet dan ook met verschillende aspecten rekening houden. Denk alleen al aan de maatschappelijke belangen, de regels in het kader van de AVG en bijvoorbeeld het medisch beroepsgeheim. Zo is de AVG bijvoorbeeld niet van toepassing op overleden personen, maar blijft het ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 520
Datum
29 maart 2022
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen
Trainers

Ilse Slomp

Juridisch adviseur

Iris de Groot

Juridisch adviseur
Zorg

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens: systemen in de zorg

31 maart 2022
Het digitaal uitwisselen van medische gegevens staat als nummer één op de digitale agenda van het ministerie van VWS. Nieuwe ontwikkelingen en terminologie brengen veel hoofdbrekens met zich mee. De juridische kwalificatie is van groot belang voor de consequenties en de te nemen maatregelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de mogelijkheden verhelderd en de impact van bepaalde kwalificaties getoond. Na het volgen van deze training kunt u: de systemen zoals gebruikt zijn door organisatie of zoals geleverd zijn door organisatie kwalificeren, en de implicaties van die kwalificaties ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
31 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Contracteren

Internationaal contracteren in ICT

31 maart 2022
Kernaspect van IT en internet is het internationale karakter. Dit zien we met name terug in de contractspraktijk. Dit vereist dan ook een goede kennis van de internationale aspecten van IT en recht. Welke rechter is bevoegd, welk recht is van toepassing en welke gevolgen heeft dat voor een overeenkomst of onrechtmatige daad? Na het volgen van deze training kunt u: Toepasselijk recht en bevoegde rechter bepalen in een ICT-casus Passende rechts- en forumkeuzes aandragen voor een contractuele situatie Praktische oplossingen voor jurisdictievraagstukken formuleren Doelgroep: Wo-juristen en ...
Locatie
Amsterdam of via livestream
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
31 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

FG zorg en informatiebeveiliging

26 april 2022
Bij vragen over privacy en informatiebeveiliging zal u als FG al snel het vakgebied van de CISO doorkruisen. Daardoor ontstaat het risico op frictie, dubbel werk, of dat zaken tussen wal en schip geraken. U kunt zulke risico’s beperken door inzicht te krijgen in het werk van de CISO en kennis te nemen van zijn/haar vakgebied.  Daarnaast kan het privacydomein leren van het informatiebeveiligingsdomein. Informatiebeveiliging is al langer in ontwikkeling, waardoor onder meer standaarden en normenkaders (zoals NEN 7510) zijn opgesteld waarmee het werk op basis van objectieve maatstaven kan worden ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 520
Datum
26 april 2022
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen
Trainers

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security
Privacy

CIPM training

24 augustus 2022
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPM training bestaat uit twee trainingsdagen op 24 en 25 augustus 2022, en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: (Her)kennen van verantwoordelijkheden van de Programmamanager Privacy op het gebied van compliance, verantwoording en het afstemmen van de organisatiestrategie Gebruiken van effectieve strategieën voor de ontwikkeling en implementatie van een privacyprogramma Uitvoeren van gegevensbeoordelingen Integreren van privacyvereisten ...
Locatie
Utrecht of online (via livestream dan wel opname)
Kosten
€ 1.975
Datum
24 augustus 2022
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit