Home / Nieuws & Blogs / ACM wil meer duidelijkheid over keurmerken

ACM wil meer duidelijkheid over keurmerken

| 7 januari 2016

Wellicht is het u al opgevallen…er zijn nogal wat keurmerken. Zowel voor bepaalde producten en productgroepen als voor branches of voor bepaalde type verkopers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar hoe keurmerken beleefd worden door consumenten en of keurmerken op waarde worden geschat.

De conclusie is wat ik ook al verwachtte. Er is een wildgroei aan keurmerken, waarbij vaak onduidelijk is waar iets voor staat. Hierdoor is het voor de consument alleen maar meer verwarrend. Bovendien zijn er geen echte regels voor keurmerken zelf en kan iedereen een keurmerk beginnen. Dat zorgt ervoor dat keurmerken die wel duidelijke eisen aan hun deelnemers stellen en een bepaalde garantie geven, ondergesneeuwd worden door keurmerken die dat niet hebben, En de consument?, die ziet de verschillen niet meer.

De functie van een keurmerk is: ”kansen voor bedrijven om zich te onderscheiden en een betrouwbaar hulpmiddel voor consumenten om een geïnformeerde keuze te maken”. Als dit niet meer mogelijk is, dan is de functie ook weg. Een wildgroei is voor ondernemers als voor consumenten niet goed.

Juridisch is een keurmerk een interessant punt. Er zijn geen eisen aan een keurmerk aan zich. Wel kan een keurmerk bepaalde eisen en garanties stellen en duidelijk aangeven waar een keurmerk voor staat. Worden deze niet waargemaakt, ten onrechte gebruikt of is het misleidend, dan kan er sprake zijn van oneerlijke of misleidende handelspraktijken. Verder is er weinig mogelijk, behalve als een deelnemer de regels voor deelname overtreedt, dan kan een keumerkeigenaar ingrijpen. Maar als het een commercieel keurmerk is, zal dat niet snel gebeuren.

De ACM opteert dan ook voor bedenken van een (referentie)kader, wellicht met hulp vanuit de overheid, maar bovenal vanuit de markt, branches en consumentenorganisaties, om zo meer duidelijkheid te geven wanneer een keurmerk aan bepaalde eisen voldoet. Op zich een goed idee, want het vertrouwen terugwinnen is het belangrijkste.