Home / Nieuws & Blogs / Andermans boektitel in uw domeinnaam, mag dat?

Andermans boektitel in uw domeinnaam, mag dat?

| 7 mei 2013

Iets waar wij in de praktijk regelmatig mee te maken krijgen zijn bezorgde klanten die zich afvragen of zij met hun domeinnaam niet de rechten schenden van een ander. Vaak gaat het dan om de verwerking van andermans merk of handelsnaam in een domeinnaam. Laatst kreeg ik bijvoorbeeld de vraag of het is toegestaan om een boektitel op te nemen in je domeinnaam?

Wie het eerst komt /> Het registreren van een domeinnaam is vrij simpel. Voor de registratie van domeinnamen met een .nl extensie kunt u terecht bij De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of deelnemer(s) daarvan. Domeinnamen zijn uniek en in beginsel geldt de hoofdregel: wie het eerst komt, het eerst maalt. Echter, om o.a. domeinnaamkaping tegen te gaan kan het voorkomen dat domeinnamen dienen te worden afgestaan op basis van de wet. We hebben in Nederland niet zoiets als domeinnamenrecht, maar vaak kan in bovenstaande situatie een beroep worden gedaan op merkenrecht en/of handelsnamenrecht.

Merk/handelsnaam in domeinnaam /> Indien u een merk opneemt in uw domeinnaam waarvan u geen houder bent, maakt u al snel inbreuk op het merkrecht van een ander. De wet geeft een href="http://wetten.overheid.nl/BWBV0001716/AuthentiekNL/VDRTKS559907/TitelII/HOOFDSTUK5/Artikel220/geldigheidsdatum_07-05-2013">aantal gronden voor merkinbreuk. Zo mag een domeinnaam niet enkel bestaan uit andermans merk indien u dezelfde of soortgelijke waren of diensten aanbiedt, mag het gebruik van het merk in de domeinnaam of op de website geen afbreuk doen aan de reputatie van het merk en – wat vaak terugkomt in de rechtspraak – mag er vooral geen verwarringsgevaar bij het publiek ontstaan.

Deze laatste grond komt vaak uitgebreid aan bod in de rechtspraak. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat u als legitieme wederverkoper van producten, bijvoorbeeld boeken, van het merk X, dit merk ook wilt gebruiken ter promotie. Dit mag, zelfs als deel van uw domeinnaam. Echter, u mag op uw website niet doen voorkomen alsof de consument hier te doen heeft met de rechtmatige merkhouder van de betreffende producten. U mag dus geen verwarring stichten over uw relatie tot de merkhouder.

Ook het opnemen van andermans handelsnaam in uw domeinnaam kan tot inbreuk leiden. De Handelsnaamwet beschermt de naam van een onderneming, mits de handelsnaam ook daadwerkelijk wordt gebruikt als bedrijfsnaam. Voor een beroep op de href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001906/geldigheidsdatum_07-05-2013">Handelsnaamwet is geen registratie, zoals bijvoorbeeld bij een merk, van de naam vereist. Wel is van belang dat de domeinnaam pas als handelsnaam wordt gebruikt indien op de betreffende website ook daadwerkelijk handel wordt gedreven onder die naam. Net als in het merkenrecht wordt ook hier gesproken over verwarringsgevaar. U mag dus geen handelsnaam gebruiken (in een domeinnaam) die verwarring kan wekken bij het publiek, indien een ander – eerder dan u – een bedrijf onder deze naam voerde en zich richt op dezelfde regio (Nederlandse internettende publiek).

Boektitel in domeinnaam /> Als we het bovenstaande toepassen op het verwerken van een boektitel in uw domeinnaam is het dus van belang om te weten of de betreffende boektitel als merk staat geregistreerd en/of als handelsnaam wordt gebruikt. Dit zal niet vaak het geval zijn bij boektitels die zo beschrijvend zijn dat ze überhaupt niet in aanmerking komen voor merkregistratie. Echter, een titel en href="https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markNumberType=EUR&markNumber=3426533&markID=1691651">Europees geregistreerd merk als Harry Potter and the Chamber of Secrets kunt u niet zomaar in uw domeinnaam verwerken. Zelfs als u een legitieme wederverkoper bent van Harry Potter boeken dient u er alles aan te doen om te zorgen dat er geen verwarring kan ontstaan over uw relatie met de merkhouder. Meer daarover leest u href="https://www.ictrecht.nl/webwinkels/uw-domeinnaam-mag-ik-andermans-merk-in-mijn-domeinnaam-gebruiken/">hier.