Home / Nieuws & Blogs / Belgische restricties op de online reismarkt?

Belgische restricties op de online reismarkt?

19 september 2011

Het is een wens van meer dan één Nederlandse aanbieder of affiliate van pakketreizen om een Belgische domeinnaam te voeren. Of beter gezegd een Vlaamse domeinnaam, want toerisme is in België een gewestaangelegenheid die afzonderlijk wordt geregeld door het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze blog licht ik toe wat de voorwaarden zijn om als Nederlandse reisorganisator/bemiddelaar een .be domeinnaam te voeren.

Woensdag berichtte Twinkle dat de VVR eerder dit jaar een rechtszaak heeft gewonnen tegen Groupon België omdat deze niet zou beschikken over een "vergunning" voor het voeren van een Belgische domeinnaam. De VVR is de Vlaamse Vereniging voor Reisorganisatoren, die als belangenbehartiger procedures voert tegen van oorsprong Nederlandse online reisaanbieders om .be domeinnamen af te schermen van Nederlandse aanbieders.

In haar bericht verwijst Twinkle zelf naar een bericht dat eind juli op de site Travelupdate.be verscheen met als kop "Groupon België verliest proces tegen VVR". Daaruit blijkt dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel een vonnis heeft gewezen tegen Groupon België, waarin deze zou zijn veroordeeld (waartoe wordt niet gezegd) wegens niet bezitten van een "vergunning".

De rechtsgrond en veroordeling zijn niet duidelijk. Het nieuwsbericht bevat geen link naar het desbetreffend vonnis en het vonnis waarvan sprake is niet persé definitief, aangezien mogelijk nog een beroepsmogelijkheid openstaat bij het Hof van Beroep te Brussel. Maar het bericht heeft zijn doel niet gemist. Onder de Nederlandse online reisaanbieders of tussenpersonen die zich wil richten op de Belgische markt heerst onrust.

Ook wij hebben vragen gekregen over de noodzaak tot het verkrijgen van een vergunning. Het Vlaams Decreet van 2 maart 2007 dat reisbureaus op de Nederlandstalige markt reguleert, voorziet een vergunningsplicht voor reisorganisatoren/bemiddelaars die een vestiging hebben in het Vlaams Gewest. De aanvraag tot vergunning wordt beoordeeld door de Dienst Toerisme Vlaanderen.

Cruciale vraag is de beoordeling van het criterium `vestiging`. Volgens de Memorie van Toelichting bij het Vlaams Decreet kan namelijk geen vergunningsplicht meer opgelegd worden aan een reisbureau dat in Vlaanderen actief is, maar in een andere lidstaat is gevestigd en daar aan alle voorwaarden voldoet. Dat is ook logisch in het kader van de éénwording van de Europese interne markt. Wel verplicht de Europese richtlijn op pakketreizen (richtlijn 90/314/EEG) alle bemiddelaars van reizen om namens hun klanten een verzekering af te sluiten zodat deze ingedekt zijn, mocht de eigenlijke reisaanbieder  over de kop gaan.

Terug naar Groupon België. Zodra je in België gevestigd bent en een reisgerelateerde online activiteit hebt als onderneming, ben je inderdaad vergunningsplichtig. Groupon heeft vestigingen in 44 landen, waaronder België en moest daarom inderdaad voldoen aan de vergunningsplicht.De vraag is echter of je als onderneming wel een vestiging in België nodig hebt.

Als Nederlandse ondernemer heb je in Vlaanderen het voordeel dat je dezelfde taal spreekt. De .be website kan je een Belgische look and feel meegeven zonder te verdoezelen dat je gevestigd bent in Nederland. Vlaamse consumenten kunnen dan evengoed mailen naar info@.. en in hun eigen taal geholpen worden door het Nederlandse callcenter van je onderneming. Bij overschakeling naar een Belgische domeinnaam is dus de juiste voorzorg nodig, maar paniek is nergens voor nodig indien je je niet fysiek vestigt in België.