Home / Nieuws & Blogs / Big Data en privacy: hoe zit het bij opsporing en rechtspraak?

Big Data en privacy: hoe zit het bij opsporing en rechtspraak?

| 20 oktober 2014

Dat Big Data een veelbesproken fenomeen is, is geen nieuws meer. Big Data biedt vele mogelijkheid in onze huidige informatiesamenleving waar dagelijks een enorm grote hoeveelheid data wordt gegenereerd. Zo is het mogelijk met behulp van data mining tools uit een ongestructureerde informatieverzameling verschillende en vooral onvoorziene verbanden en trends te ontdekken. De mogelijkheden van de technologie, zowel qua opslag als rekencapaciteit, vormen steeds minder een belemmering. Met behulp van data mining tools kan dus eigenlijk een kind de was doen.

Big Data biedt ook verschillende mogelijkheden binnen het domein van veiligheid en justitie. Aan het gebruik van Big Data binnen dit domein kunnen meer risico's zitten. Beslissingen die op basis van Big Data analyses worden gemaakt bij opsporing en rechtspraak, kunnen namelijk een grote impact hebben op een individu. Het is daarom de taak van juristen om de randvoorwaarden aan te geven waarbinnen de mogelijkheden van Big Data kunnen worden benut.

Samen met onder andere Arno Lodder heb ik in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie) een verkenning geschreven: ‘Big Data, big consequences? Een verkenning naar privacy en bigdatagebruik binnen de opsporing, vervolging en rechtspraak’.

In deze verkenning wordt ingegaan op de privacy-aspecten van Big Data analysis binnen het domein veiligheid en justitie. Aan bod komen toepassingen binnen de rechtspraak, zoals het voorspellen van uitspraken en gebruik in rechtszaken. Met betrekking tot opsporing is onder andere ingegaan op predictive policing en internetopsporing. Na een uiteenzetting van de privacynormen en toepassingsmogelijkheden, zijn de volgende zes uitgangspunten voor Big Data toepassingen voorgesteld:

1. Bepaal het te analyseren probleem en definieer het doel voor de verwerking
2. Selecteer de benodigde data en beperk de dataverzameling
3. Bewaar data niet langer dan noodzakelijk
4. Wees transparant
richting betrokkenen
5. Beveilig de informatie
6. Evalueer de uitkomsten van de Big Data analyse kritisch