Home / Nieuws & Blogs / Bijna anderhalve ton schadevergoeding door fout met algemene voorwaarden

Bijna anderhalve ton schadevergoeding door fout met algemene voorwaarden

| 14 juni 2011

De rechtbank Amsterdam veroordeelde recent ABN Amro tot het betalen van 137.000 euro plus proceskosten als schadevergoeding aan een gebruiker van haar TradeBox dienst. Hoewel ABN Amro algemene voorwaarden hanteerde, met daarin een uitsluiting van aansprakelijkheid, mocht dat niet baten: de voorwaarden waren niet op de juiste manier ter hand gesteld.

Tradebox is een "geavanceerd handelsplatform, waarmee u als online belegger razendsnel uw orders plaatst." De eiser in deze zaak gebruikte dit voor handelen in opties. Hij hanteerde daarbij een optiestrategie die kortweg neerkomt op het schrijven van putopties en callopties (puts en calls) - en daarvoor premie te ontvangen -, om vervolgens, naar aanleiding van de bewegingen van de AEX, vanuit de startpositie in puts en calls te handelen. Dat ging op zich prima.

Door een storing van zo'n anderhalf uur lang, net op een dag dat de AEX bijna 9% lager stond dan de dag ervoor, ging het echter goed mis: hij moest bedragen betalen omdat zijn opties te lang bleven staan. De storing blokkeerde ook het doen van telefonische transacties, zodat de man gedwongen was tegen hogere kosten te handelen en flink wat geld misliep. Voor deze extra kosten stelde hij ABN Amro aansprakelijk.

De oorzaak van de storing lag bij een door ABN Amro ingeschakelde externe broker, maar volgens de wet maakt dat niet uit. ABN Amro is gehouden de overeengekomen diensten te leveren, en als zij dat niet doet dan is zij aansprakelijk.

Vervolgens wees de ABN Amro op de algemene voorwaarden van de dienst, waarin bepaald werd

ABN AMRO is, behoudens haar eigen opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit:... a) het geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar zijn of anderszins niet of niet behoorlijk functioneren van TradeBox;

Bij het aanvragen van deze dienst hanteert ABN Amro tegenwoordig het bekende aanvinkvakje, maar of dat er ook al stond ten tijde van meneers aanvraag was niet bewezen. In de bevestigingsmail werd ook alleen gezegd dát algemene voorwaarden van toepassing waren en werd de tekst niet meegestuurd. De rechter vindt het dan ook onvoldoende om te kunnen concluderen dat de voorwaarden ter beschikking zijn gesteld en ook nog eenvoudig konden worden opgeslagen, wat de wettelijke eis is. ABN Amro mag zich dan ook niet beroepen op deze beperking van aansprakelijkheid.

ABN Amro is dus gewoon aansprakelijk voor de schade. Wat de schade is, is natuurlijk lastig te zeggen, maar de rechter volgt de eiser die de strategie hanteerde om zijn premies op EUR 0,- uit te laten komen. Zijn “trackrecord” van oktober 2008 tot 11 november 2010 toonde aan dat dit steeds gelukt is en wanneer hij “gewoon had kunnen handelen” was dit ook met de premies voor onderhavige optiecontracten gebeurd. Door de storing maakte hij kosten van EUR 137.700, en die worden nu als schade toegewezen.

> Maak zelf vanaf € 45,00 algemene voorwaarden met onze generatoren op JuriDox