Home / Nieuws & Blogs / Coinrecht #14 - Laatste ontwikkelingen

Coinrecht #14 - Laatste ontwikkelingen

| 13 juni 2018

Sinds de manie en de opgedreven koersen van eind 2017 is het inmiddels iets rustiger geworden in cryptoland. Wat betreft de koers althans, want andere ontwikkelingen denderen onverminderd voort. In deze periode waarin de koers van cryptogeld iets lager ligt, ontstaat ruimte om de software te verfijnen en de onderliggende infrastructuur uit te bouwen. Dit is precies wat er de afgelopen zes maanden heeft plaatsgevonden. Ook de politiek en de wetgever hebben zich niet bij het onderwerp neergelegd. Daarom kijken we in deze blog naar de laatste ontwikkelingen.

Wetgeving is aanstaande

Zoals in een vorige blog uitgebreider is behandeld, is inmiddels een Europese richtlijn aangenomen die concreet inspeelt op cryptogeld (of virtuele valuta, zoals de richtlijn het beschrijft). Deze (wijziging van de) vierde anti-witwasrichtlijn is in april van dit jaar door het Europese parlement aangenomen. De richtlijn zal binnen een periode van 18 maanden omgezet moeten worden naar Nederlands recht. De verwachting is dat deze regels eind 2019 praktische kracht zullen krijgen. Momenteel is er al een wetswijziging aanhangig met betrekking tot deze zelfde richtlijn, maar dit behelst niet de nieuwe regels omtrent virtuele valuta. Dit betekent niet dat er tot die tijd geen regels gelden voor ondernemingen die met cryptogeld bezig zijn. Op grond van de bestaande wet- en regelgeving moet er nu al rekening gehouden worden met verhoogde integriteitrisico’s die aan cryptogeld zijn verbonden.

Banken verworden tot poortwachters

Omdat banken fungeren als een brug tussen de traditionele 'euro economie' en de nieuwe crypto economie, bombardeert strenge wetgeving deze partijen al geruime tijd tot poortwachters van het Europese betaalverkeer. Vanwege de wettelijke vereisten weigeren banken dagelijks om (startende) crypto ondernemers een betaalrekening te verstrekken. Ondernemers die geen toegang krijgen tot betaaldiensten kunnen simpelweg niet ondernemen. Deze houding van banken kan leiden tot onterechte buitensluiting van het economische verkeer. Hoewel begrijpelijk aan de ene kant, aan de andere kant is dit een praktijk die sommige banken niet vervelend zullen vinden aangezien crypto een (mogelijke) bedreiging is voor een aanzienlijk deel van hun eigen bestaansrecht.

Sommige politici vinden dat dit nog niet ver genoeg gaat, en zien een nog grotere rol weggelegd voor banken in het melden van crypto aankopen. Hier een quote van de voorzitter van de vaste commissie voor financiën, F.H.G. de Grave die aan de minister schrijft:

Volledigheidshalve verwijzen deze leden naar de vragen die de leden van de CDA-fractie hierover hebben gesteld tijdens het debat van 12 december vorig jaar. Deze leden hebben tijdens dit debat ook gevraagd of banken een controlerende rol zouden kunnen spelen ten aanzien van de aangifte van het bezit van bitcoins bij de Belastingdienst. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden aan een meldplicht voor banken van transacties die erop zijn gericht om cryptovaluta aan te kopen.

De strijd tussen burgers, ondernemers, financiële dienstverleners en wetgevers is nog niet gestreden. Hoewel sommige partijen menen dat cryptogeld na de gekte van vorig jaar langzaam zal doodbloeden, ben ik van mening dat het nog niet eens echt begonnen is. Momenteel zijn overheden over de hele wereld aan het worstelen met iets wat niemand nog echt kan doorgronden. Iedereen benadert crypto vanuit zijn eigen ideële overtuiging en vanuit zijn eigen wereldbeeld. Waarschijnlijk kan niemand nog goed bevatten wat deze uitvinding precies betekent en wat voor rol ervoor weggelegd is in de samenleving. Vooralsnog is er een juridische lacune die over de jaren snel opgevuld zal gaan worden. Minister Hoekstra van Financiën zegt er het volgende over in zijn antwoorden op kamervragen van de PVDA:

Zoals beschreven in mijn brief van 8 maart jl., vallen omwisselplatformen van cryptovaluta momenteel buiten de meer geavanceerde kaders van het financieel toezicht en ben ik voornemens om de handel in cryptovaluta via wisselplatforms binnen een passend regulerend kader te brengen.

Welkom bij de financiële revolutie (de waarde van één Bitcoin (BTC) is op dit moment 5808 euro).

https://www.youtube.com/watch?v=6xIq0FdmsIA