Home / Nieuws & Blogs / De 5 belangrijkste informatieplichten deel 2: algemene voorwaarden

De 5 belangrijkste informatieplichten deel 2: algemene voorwaarden

| 1 maart 2013

Enige tijd geleden schreef ik over de 5 punten die écht niet mogen ontbreken op de website van een webwinkelier. Ik besprak in die blog de bedrijfsgegevens, maar ook de algemene voorwaarden, privacyverklaring, cookieverklaring en het herroepingsrecht kwamen aan bod. De komende weken zal ik elke vrijdag wat dieper op de afzonderlijke punten ingaan.

Vorige week sprak ik over de verplichte vermelding van bedrijfsgegevens op de website. Deze week ga ik wat dieper in op  het verschijnsel algemene voorwaarden.

Als webwinkelier hanteert u algemene voorwaarden. Vaak wordt er echter niet nagedacht over de inhoud ervan. Veel webwinkeliers copy-pasten simpelweg te algemene voorwaarden van een (andere) grote partij, ervan uitgaande dat ‘het dan juridisch wel goed zit’.

Niet is minder waar. Webwinkeliers realiseren zich vaak niet dat de algemene voorwaarden de ‘spelregels’ zijn waaronder zij hun handel drijven. Door het simpelweg kopiëren van andermans algemene voorwaarden ken de webwinkelier echter zijn éigen spelregels niet, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Zo kunnen bedingen in algemene voorwaarden (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn, waardoor ze vernietigd kunnen worden en daardoor niet van toepassing zijn op de overeenkomst.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat het overnemen van de teksten van een ander (ja, ook algemene voorwaarden) een schending van het Auteursrecht is.

Het is ook belangrijk dat u de algemene voorwaarden juist ter hand stelt. Dit doet u bijvoorbeeld door ze in de footer van uw website te plaatsen én aan het eind van het bestelproces een zin te maken zoals: ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’.

Nóg beter is het als u bij deze zin een hokje plaatst dat men aan kan vinken. Zo heeft u altijd bewijs dat men akkoord is gegaan.

Let er eveneens op dat de algemene voorwaarden gemakkelijk opgeslagen en/of uitgeprint kunnen worden.

Het is overigens niet verplicht dat de consument de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk leest, het is slechts verplicht ze op de juist manier aan te bieden zodat de consument een redelijke mogelijkheid heeft gekregen van de inhoud van die algemene voorwaarden kennis te nemen.

U kunt gemakkelijk en goedkoop uw eigen, op maat gemaakte algemene voorwaarden genereren via onze algemene voorwaarden generator.