Home / Nieuws & Blogs / De waarde van een disclaimer deel 2

De waarde van een disclaimer deel 2

| 28 december 2011

Vorige week schreef ik over de toepasselijkheid van een disclaimer op op de website van een webshop. Deze week ga ik dieper in op de eventuele aansprakelijkheid voor typefouten in de webshop.

Meer concreet, kan een webwinkel aansprakelijkheid voor typefouten uitsluiten door dit te vermelden in een disclaimer? Heeft dit effect of is dit onredelijk bezwarend? Het zou immers een flinke financiële strop zijn wanneer een ondernemer gehouden is een TV ter waarde van 999,- euro te verkopen wanneer deze per abuis voor 9,99 euro op de website verschijnt. Een soortgelijk geval deed zich voor op de website van Otto. Kort samengevat kon de webwinkel niet verplicht worden om de TV's voor een, duidelijk, te lage prijs te leveren.

In deze zaak was het duidelijk dat ging om een typefout. Ingewikkelder wordt het wanneer het niet meteen duidelijk is of er sprake is van een typefout. Er kan niet van een consument verwacht worden dat er rekening wordt gehouden met 'kleine' typefouten. Anderzijds kan een webwinkelier niet van een consument eisen dat de koop ontbonden wordt omdat er een kleine typefout is gemaakt bij het aanbod op de website en de TV gekocht is voor 990,- euro in plaats van 999,- euro. Wanneer aansprakelijkheid voor dergelijke typefouten uitgesloten wordt in de disclaimer is dit te kwalificeren als een onredelijk bezwarende clausule.

De discussie over het al dan niet van toepassing zijn van de disclaimer is in dit geval niet meer nodig. Als de bepalingen in de disclaimer onredelijk bezwarend zijn is de discussie over het 'ter hand' stellen onnodig. Als de bepalingen in de disclaimer niet van toepassing zijn omdat de disclaimer niet juist 'ter hand' gesteld is maakt het niet uit of ze onredelijk bezwarend zijn. Een mooie cirkel.

Het is niet verboden om een disclaimer te gebruiken in een webshop. Het is echter ook niet nodig om een disclaimer te hanteren om je als ondernemer te beschermen tegen kennelijke typefouten. Een webwinkelier kan, mede gelet op de Otto zaak, niet gehouden worden aan deze fouten. Mocht u, als webwinkelier, toch besluiten om een disclaimer te hanteren, dient u duidelijk te maken dat alleen kennelijke typefouten voorbehouden zijn.

Hulp nodig bij het opstellen van een disclaimer? De Disclaimergenerator van ICTRecht biedt uitkomst!

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante webwinkel regelgeving?

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Aanvragen van webshop scan of maak zélf juridische webwinkel documenten