Home / Nieuws & Blogs / Hoe voert u een Business Impact Analyse uit?

Hoe voert u een Business Impact Analyse uit?

| 11 mei 2021

Het belang van een (correcte) uitvoering van een Business Impact Analyse (BIA) werd in de vorige blog van deze serie toegelicht. Nadat u aan het senior management heeft uitgelegd waarom een BIA essentieel is voor uw organisatie kunt u beginnen met de planning en de uitvoering daarvan, maar waar moet u beginnen? In deze tweede blog leg ik uit hoe u een BIA uitvoert. 

Betrek relevante stakeholders

Bij de werkzaamheden die u zult moeten uitvoeren voor de BIA heeft u inbreng nodig van verschillende stakeholders. Het is van belang dat u goed nadenkt over de stakeholders die u bij dit proces moet betrekken. Zo heeft u bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van kritieke bedrijfsprocessen input nodig van de proceseigenaren, maar ook van de operationele ondersteuning. Ik raad u daarom aan om bij elke stap stil te staan, en na te denken wie hier verantwoordelijk is of wie hier verantwoordelijk zou moeten zijn.

Inventariseer kritieke bedrijfsprocessen

Het eerste wat u moet doen bij de uitvoering van de BIA is het inventariseren van alle (kritieke) bedrijfsprocessen. Naast de inventarisatie van deze processen zult u ook moeten nadenken over welke resources u nodig heeft om deze processen continu te blijven uitvoeren. Hierbij kunt u, onder andere, denken aan belangrijke leveranciers en kritieke applicaties.

Definieer en kwantificeer uw impact

Alvorens, gelijktijdig of nadien de inventarisatie van de bedrijfsprocessen zult u de impact moeten definiëren en kwantificeren. Hiertoe kiest u ‘impact categorieën’ die voor uw business belangrijk zijn en vervolgens kwantificeert u de mogelijke impact.

Dit kan er als volgt uitzien:

Merk & reputatie

Geen impact

Geen schade voor merk en reputatie

Lage impact

Negatieve reviews van enkele klanten (< 10)

Gemiddeld

Negatieve reviews van meerdere klanten (10 - 250)

Hoge impact

Negatieve reviews van veel klanten (> 250)

Kritieke impact

Negatief trending op social media/ negatief in landelijke berichtgeving

Finance

Geen impact

Geen financieel verlies

Lage impact

< €10.000

Gemiddeld

€10.000 - €50.000

Hoge impact

€50.000 - €100.000

Kritieke impact

> €100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat u samen met de relevante stakeholders, voor alle, voor u belangrijke, categorieën een kwantificatie heeft aangebracht, is het aan senior management om te bepalen welk niveau van impact nog net acceptabel is voor uw business.

Verbind uw acceptabele impact aan uw processen

Nadat u de kritieke bedrijfsprocessen en de acceptabele impact in kaart heeft gebracht, zult u voor elke kritiek bedrijfsproces moeten bepalen welke impact plaatsvindt, wanneer deze voor een specifieke tijd niet geleverd kan worden. Dit doet u in vastgestelde tijdsvakken, bijvoorbeeld:

  1. Onderbreking van < 4 uur
  2. Onderbreking van < 1 dag
  3. Onderbreking van < 3 dagen
  4. Onderbreking van < 1 week
  5. Onderbreking van < 1 maand

Wanneer u dit naast uw eerder vastgestelde ‘nog net’ acceptabele impact niveau legt, weet u precies hoe lang een kritiek bedrijfsproces onderbroken mag zijn, voordat uw business impact ondergaat die u niet kunt of niet wilt accepteren. Deze tijd noemt men ‘maximum acceptable outage’ (MAO). Naast een MAO kunt ook een ‘recovery time objective’ vaststellen, dit is een tijd waarin u de business zou willen herstellen om bepaalde impact te voorkomen.

Voer leveranciers- en applicatieassessments uit

Omdat u voor elke kritiek bedrijfsproces een inventarisatie heeft gemaakt, weet u nu precies hoe lang een bepaalde resource niet beschikbaar mag zijn, voordat uw business daar onacceptabele gevolgen van ondervindt. Deze informatie kunt u gebruiken om de continuïteit van uw resources op orde te brengen, door onder andere assessments op de verschillende resources uit te voeren.

Business Continuïteitsplan (BCP)

Na het uitvoeren van de BIA en het opstellen van continuïteitvoorwaarden, kunt u een BCP opstellen om te voorkomen dat de business door een calamiteit of een dreiging wordt onderbroken. U geeft dus antwoord op de volgende vraag: wat heeft u (altijd) nodig om uw business te continueren? In de volgende blog van deze serie zullen we hier dieper op in gaan.

Tot slot

Een correcte uitvoering van de BIA moet tot een passend BCP leiden die de continuïteit van uw business te allen tijde zal waarborgen. Iets wat op zichzelf al de tijd en het geld waard is, want de ongewenste onderbreking van uw business kan vaak snel in de kosten oplopen. Nu u weet waarom een BIA belangrijk is voor uw organisatie en hoe u de BIA moet uitvoeren, wilt u vast meer weten over het opstellen van continuïteitsvoorwaarden en het maken van een BCP. Dat leest u in de derde blog van deze serie van vier.