Home / Nieuws & Blogs / ICTRecht en Insite Security slaan handen ineen

ICTRecht en Insite Security slaan handen ineen

8 maart 2016

Wat te doen bij een datalek? Voor veel bedrijven een acute vraag, die zowel juridische als technische kennis vergt. ICTRecht en Insite Security gaan een samenwerking aan op het gebied van Meldplicht Datalekken om organisaties nog beter van dienst te zijn bij verbetertrajecten op dit gebied.

Steven Ras, partner ICTRecht: “Sinds de invoering van de Meldplicht Datalekken is de vraag naar ondersteuning op dit vlak sterk toegenomen. Insite Security brengt de menselijke, technische en organisatorische aspecten daarbij op orde. Het juridische deel neemt ICTRecht voor haar rekening.”

Door de samenwerking tussen de bedrijven ontstaan korte lijnen waardoor expertise gemakkelijk en snel kan worden uitgewisseld. ICTRecht zal vanuit haar rol als Juridisch adviesbureau bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan Privacy Impact Assessments, privacyreglementen, bewerkersovereenkomsten, trainingen en klantbijeenkomsten. De Security officers van Insite Security zullen op hun beurt worden ingezet bij informatiebeveiligingsvraagstukken van klanten van ICTRecht.

Dat de organisaties samen een goede match vormen blijkt ook uit visies. Beide zijn sterke spelers op de IT-markt en staan voor een praktische aanpak en concrete adviezen.

Erik Rutkens, directeur Insite Security: “We vinden elkaar in de sterke overeenkomst in ons DNA en vullen elkaar heel goed aan. Zowel klant als beide organisaties profiteren van de bundeling van onze kennis en kracht.”

Meer informatie over het verbeterplan is te vinden onder Meldplicht Datalekken.

Insite Security BV
Insite Security wil de best mogelijke IT security dienstverlening leveren, 'van board tot byte'. Insite Security geeft organisaties inzicht in het beveiligingsniveau en brengt de informatiebeveiliging op orde.
www.insitesecurity.nl