Home / Nieuws & Blogs / In heel Europa twee jaar garantie op online aankopen

In heel Europa twee jaar garantie op online aankopen

| 10 december 2015

Vandaag presenteerde de Europese Commissie de plannen voor het gelijktrekken van de garantietermijnen op online aankopen. In heel Europa moet een vaste garantietermijn komen van twee jaar op online aankopen. In die twee jaar hoeven consumenten niet te bewijzen dat het product al kapot was toen ze het kregen.

Het gelijktrekken van de garantie in Europa is onderdeel van de Digital Single Market Strategy van de Europese Unie. In juni schrijf mijn collega een blog over dit plan om één digitale markt te realiseren. De regelgevingen van lidstaten verschillen nog te veel. Dit belemmert consumenten doordat ze niet alle producten en diensten die ze willen kunnen aanschaffen, worden start-ups beperkt om hun horizon te verbreden en kunnen bedrijven en overheden niet optimaal profiteren van online mogelijkheden.

Ook de regels met betrekking tot garantie zijn niet gelijk in Europa. Het zou kunnen dat u dacht dat er al lang een Europese wettelijke garantie van twee jaar bestond. Er zijn namelijk Europese regels die bepalen dat EU-lidstaten het recht op een product dat aan de verwachtingen voldoet (non-conformiteit) niet korter mogen stellen dan twee jaar. Maar dat betekent niet dat altijd binnen twee jaar garantie bestaat, omdat niet verwacht kan worden dat alle producten even lang meegaan.

In Nederland heeft de consument het recht dat een product moet beantwoorden aan de gewekte verwachtingen. Hierbij bestaat de eerste zes maanden een omgekeerde bewijslast. Dit betekent dat indien een consument in de eerste zes maanden een klacht indient over een product, de webwinkel moet aantonen dat het defect te wijten is aan een fout van de consument. Na deze periode moet de consument bewijzen dat sprake is van een fabricagefout om kosteloze reparatie of vervanging te mogen eisen.

Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie bepaalt dus dat die termijn nu overal in Europa twee jaar wordt, een stuk langer dus dan nu in Nederland het geval is. In die twee jaar hoeven consumenten niet aan te tonen dat hun aankoop al kapot was toen ze het kregen.

Detailhandel Nederland is tevreden met het plan om de garantieregels gelijk te trekken. Ze betreuren echter dat de regels alleen betrekking hebben op online aankopen en niet op aankopen in een fysieke winkel. De brancheorganisatie dringt er bij de Europese Commissie op aan dat ook de regels voor aankopen in fysieke winkels aangepast worden, zodat er één set regels ontstaat die gelden voor alle aankopen, zowel online als offline. Vooralsnog lijkt daarvan nog geen sprake, maar het wetgevingsproces begint nu pas. Vermoedelijk zullen de regels niet eerder dan 2017 worden geïmplementeerd.