Home / Nieuws & Blogs / Inbreuk op het merk Geert Wilders?

Inbreuk op het merk Geert Wilders?

| 13 mei 2014

Domeinnamen kunnen niet alleen gebruikt worden om te adverteren voor een eigen product of dienst. Regelmatig worden domeinnamen ook gebruikt om zaken aan de kaak te stellen. Zo doet ook de PvdA met het oog op de Europese verkiezingen. Op de website devriendenvanwilders.eu worden zeer kritische kanttekeningen geplaatst bij de samenwerkingen van Geert Wilders in EU-verband.

Wilders reageerde stellig door de PvdA “losers” te noemen, zo schrijft Nu.nl. Natuurlijk is dit allemaal onderdeel van het publieke, politieke, debat dat zoals gebruikelijk voorafgaat aan verkiezingen. Zal de kous met dat argument afgedaan zijn?

De naam Geert Wilders is als merk ingeschreven. En hoe zat het ook alweer met merkgebruik in een domeinnaam? In principe mag alleen de merkhouder mag het merk gebruiken, tenzij iemand anders het merk op een legitieme manier gebruikt en daarbij geen afbreuk doet aan het merk.

Wie op de website kijkt ziet dat er overduidelijk afbreuk wordt gedaan aan ‘het merk’ Geert Wilders. Dat is juist de hele bedoeling van de website, aantonen dat ‘het merk’ niet deugd.

Is dit, op grond van de vrijheid van meningsuiting, dan altijd toegestaan? Nee, dat mag niet altijd. Een student van INHOLLAND wilde zich met de domeinnaam injeholland.nl afzetten tegen de hogeschool. Een beroep op de vrijheid van meningsuiting faalde:

[De vrijheid van meningsuiting] brengt nog niet met zich dat gedaagde een geldige reden heeft om dat te doen met gebruikmaking van een teken dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk van eiseres. Van een dergelijke reden is niet gebleken, nu het gedaagde vrijstaat op haar website de naam INHOLLAND refererend te gebruiken maar geen enkele noodzaak bestaat om dat te doen onder een teken als het thans gewraakte INJEHOLLAND.

De vergelijking kan getrokken worden met de sarcastische manier waarop de merknaam Geert Wilders gebruikt wordt. Daarbij leg ik de nadruk op kan omdat de zaken op elkaar lijken, maar niet identiek zijn.

Waar merkbescherming in het economisch verkeer uit commercieel belang ingeroepen kan worden, speelt het commercieel belang in dit geval minder. Vrijheid van meningsuiting inperken mag alleen als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Of de vermeende merkinbreuk daar een reden voor is betwijfel ik daarom in het geval van Geert Wilders. In het publieke en politieke debat proberen partijen kiezers er continu van te overtuigen om juist voor hun partij te kiezen en niet voor de politieke tegenstanders.