Home / Nieuws & Blogs / Internetoplichting nu ook te melden via internet.

Internetoplichting nu ook te melden via internet.

| 13 oktober 2010

Op 8 oktober is het Meldpunt Internetoplichting gelanceerd. Via een online applicatie van de politie kan de gedupeerde een melding van oplichting maken. Het meldpunt is een samenwerking tussen de politie, het Openbaar Ministerie en Marktplaats. Als het initiatief succesvol verloopt, is de verwachting dat ook andere “handelssites” gaan meedoen. Uiteindelijk doel is om oplichters beter in kaart te brengen en aan te kunnen pakken.

Een groot risico van handel via internet is natuurlijk dat je opgelicht wordt. Denk aan het niet opgestuurd worden van het bestelde  product of heel iets anders krijgen dan was afgesproken. Hiertegen kunnen particulieren nu dus iets doen. In eerste instantie kunnen gedupeerden het voorval melden via de website mijn politie. Als er meerdere klachten of meerdere aanwijzingen binnen komen over een bepaald persoon, zullen de politie en het Openbaar Ministerie onderzoek instellen en aan de melders vragen of zij aangifte willen doen. Dat kan uiteraard ook digitaal.

Op zich is het meldpunt natuurlijk een goed initiatief. De grootste angst voor particulieren bij online handelen, is immers de angst voor oplichting. Velen willen niet eerst betalen, voordat zij het product hebben ontvangen, andersom geldt eigenlijk hetzelfde. Aan de andere kant heeft een site als Marktplaats ruim 6 miljoen advertenties, waaruit blijkt dat de handel via zo'n platform enorm populair is en dat het met die angst wel meevalt.

De vraag is of een meldpunt iets toevoegt? Aangifte kan immers ook zonder meldpunt gedaan worden. Echter zal de prioriteit niet al te hoog liggen bij het Openbaar Ministerie. Door het meldpunt worden klachten eerst verzameld en eventuele “oplichters” in kaart gebracht. Dat zorgt natuurlijk wel voor een gestructureerde aanpak en werkt wellicht beter dan individuele gevallen behandelen.

Daarnaast zorgt de samenwerking met Marktplaats ervoor dat er een snelle gegevensuitwisseling plaats vindt tussen politie/OM en Marktplaats. Eventuele accounts van oplichters kunnen snel geblokkeerd worden. Ook werkt Marktplaats gemakkelijk mee aan een eventueel opsporingsonderzoek naar oplichters. Dit doet de website door op verzoek gegevens te verstrekken aan de opsporingsdiensten. Van twee kanten wordt zo oplichting bestreden. Helaas ziet het meldpunt echter alleen op oplichting door particulieren/consumenten. Dit terwijl er ook zeer veel (nep) bedrijven zijn die bijvoorbeeld bewust niet leveren en het niet zo nauw nemen met de regels en hetgeen soms ook onder oplichting geschaard kunnen worden.

Daarnaast heeft Marktplaats een systeem dat laat zien of een verkoper lang actief is op de website. Daaruit blijkt vaak betrouwbaarheid van de verkoper. Wat echter nog niet te vinden is, maar op bij de Amerikaanse moeder Ebay wel aanwezig is, is een beoordeling- en feedback systeem. Iemand met een lage score en slechte feedback is onbetrouwbaar, maar een verkoper met een lange staat van dienst en goede recensies zou betrouwbaar moeten zijn. Een soort zelfregulerend systeem, waarbij ook kopers onder bepaalde omstandigheden contact gegevens kunnen opvragen van verkopers of verkopers een geschillen procedure kunt starten. Dit zorgt alles voor een betrouwbaar systeem. Het meldpunt is echter een goede aanvulling.