Home / Nieuws & Blogs / Interview met juridisch adviseur Pelçim Kaygusuz over Artificial Intelligence, zorg en ICT

Interview met juridisch adviseur Pelçim Kaygusuz over Artificial Intelligence, zorg en ICT

| 29 november 2022

Bij ICTRecht maakt Pelçim Kaygusuz sinds mei 2021 als juridisch adviseur onderdeel uit van het cloudteam. Zij adviseert clouddienstverleners, hun toeleveranciers en afnemers over de juridische aspecten van cloud computing. Daarbij is ze gespecialiseerd in de specifieke juridische uitdagingen van zorginstellingen in de cloud en in de juridische aspecten rondom Artificial Intelligence.

Als specialist op het gebied van AI stelden wij haar een aantal vragen over hoe zij het werkveld ziet en welke ontwikkelingen we kunnen verwachten in de toekomst.

Ontwikkelingen op het gebied van Zorg en ICT

Wij vroegen Pelçim welke ontwikkelingen zij heeft gezien in de afgelopen jaren op het gebied van zorg en ICT.

Pelçim: ‘De ontwikkelingen die ik heb gezien als ik kijk naar de klanten die wij ondersteunen, is dat er veel wordt ingespeeld op de behoefte om de zorg te ontlasten. Er wordt bijvoorbeeld software ontwikkeld waardoor er meer zorg op afstand geleverd kan worden en er wordt meer ingespeeld op de preventieve kant van zorg. Vooral dat laatste vind ik erg positief om te zien.’

Het is mooi om te horen dat Pelçim een positieve kijk op de ontwikkelingen heeft en dat er op de preventieve kant steeds meer wordt ingespeeld. Wij vroegen haar aan welke softwareontwikkelingen we kunnen denken als het gaat over preventieve zorg.

Pelçim: ‘Er komt steeds meer software beschikbaar voor eigen gebruik zonder dat je een ziekte hoeft te hebben waar je behandeling vanuit een ziekenhuis voor nodig hebt. Denk hierbij aan apps in combinatie met een smart watch bijvoorbeeld. Als gebruiker kan je verschillende waardes laten meten om inzicht te krijgen in bepaalde aspecten van de gezondheid.

Ook ziet zij ontwikkelingen in de tweedelijnszorg.

Pelçim: ‘Er wordt ook steeds meer software met een AI-component ontwikkeld voor bijvoorbeeld ziekenhuizen. Hierbij kan gedacht worden aan software die een longfoto beoordeelt en op basis van het geconstateerde mogelijke behandelingen voorstelt.’

Echter geeft ze aan dat er ook een keerzijde aan de ontwikkelingen zit voor software developers.

Pelçim: ‘Wel zie ik dat ontwikkelaars moeite hebben met het juridische mijnenveld. Voor medische hulpmiddelen is er best recent nieuwe regelgeving gekomen, maar het brengt wel veel verplichtingen met zich mee voor ontwikkelaars. Dat heeft natuurlijk een reden, maar ik merk in onze praktijk dat het soms ook de ontwikkeling stagneert.’

De toekomst van zorg en ICT

Nu we een blik hebben geworpen op de ontwikkelingen die zich afspelen in het veld wordt het tijd om te kijken naar de toekomst. Wij vroegen Pelçim wat zij verwacht.

Pelçim: ‘In de toekomst verwacht ik dat er nog meer samenspel is tussen zorgverleners en opkomende technologieën zoals AI. Je hoort vaak genoeg dat we met een vergrijzing te maken hebben en in de afgelopen jaren is wel gebleken dat de zorg onderbezet is terwijl we de zorg hard nodig hebben. Ik denk dat er veel ondersteuning gevonden kan worden in AI. Processen kunnen versneld worden, waardoor zorgverleners meer tijd en ruimte krijgen in hun werk. Een combinatie van mens en machine is iets wat ik (meer) verwacht te zien in de toekomst.’

Tegelijkertijd denkt zij dat er ook nog meer aandacht zal komen voor de preventieve kant.

Pelçim: ‘Ik denk dat er meer ingezet zal worden op preventie, denk aan software op je smartphone of -watch. Dus meer ontwikkelingen voor eigen gebruik, maar wel met de mogelijkheid om het te delen met de eigen zorgverlener.’

De rol van ICTRecht bij ontwikkelingen in zorg en ICT.

Als juridisch adviseur met een specialisme in AI houdt Pelçim zich bezig met de ontwikkelingen van het juridische gedeelte.

Pelçim: ‘Er wordt op Europees niveau hard gewerkt aan een inhaalslag wat betreft wet- en regelgeving op het gebied van de opkomende technologieën. Veel is inmiddels verouderd en sluit niet meer aan bij de huidige tijd. Dat kan voor ongewenste situaties zorgen wanneer het mis gaat en een gebruiker schade lijdt. Er liggen al wat concepten en voorstellen voor nieuwe en voor het vervangen van huidige regelgeving. Wij zitten natuurlijk bovenop deze ontwikkelingen en zijn op de hoogte van wat er nu speelt en wat er verwacht wordt. Zo kunnen wij onze klanten adviseren en ondersteunen bij het voorsorteren.’

Wil je meer weten over elke ontwikkelingen Pelçim ziet op het gebied van AI in de zorg, lees dan hier verder: