Home / Nieuws & Blogs / Interview met juridisch adviseur Sari Jansen over patiëntgegevensuitwisseling

Interview met juridisch adviseur Sari Jansen over patiëntgegevensuitwisseling

| 3 november 2022

Sari Jansen werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht. Zij adviseert clouddienstverleners, hun toeleveranciers en afnemers over de juridische aspecten van cloudcomputing. Ze is gespecialiseerd in de specifieke juridische uitdagingen van zorginstellingen in de cloud, zorg op afstand en patiëntgegevensuitwisseling.

Wij stelden haar in dit interview een aantal vragen over hoe zij de huidige ontwikkelingen en toekomst van de uitwisseling van patiëntgegevens ziet.

Ontwikkelingen op het gebied van patiëntgegevensuitwisseling

Wij vroegen Sari welke ontwikkelingen zij heeft gezien in de afgelopen periode op het gebied van patiëntgegevensuitwisseling.

Sari: ‘Voor het leveren van de juiste zorg op de juiste plek is het nodig dat zorgverleners tijdig beschikken over de correcte patiëntinformatie. Met corona als katalysator is de digitalisering van de zorg in een stroomversnelling gekomen. Op wetgevingsgebied zijn er de afgelopen jaren de nodige ontwikkelingen geweest om de digitale uitwisseling van patiëntgegevens in goede banen te leiden.’

Ze geeft aan dat er recent nog ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op wetgevingsgebied en wij vroegen haar of ze kan toelichten welke ontwikkelingen ze bedoelt.

Sari Jansen

Sari: ‘De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. Deze wet moet ervoorzorgen dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun patiënt kunnen helpen. Ook vanuit Europa ligt er een voorstel die dit onderwerp raakt, de European Health Data Space verordening, die afgelopen mei werd gepubliceerd.’

De toekomst van patiëntgegevensuitwisseling

Nu we een blik hebben geworpen op de ontwikkelingen die zich afspelen in het veld wordt het tijd om te kijken naar de toekomst. Wij vroegen Sari wat zij verwacht.

Sari: ‘De digitalisering van de zorg neemt steeds serieuzere vormen aan en de verwachting is dat deze trend verder zal blijven doorzetten. Dat betekent ook dat de wetgever waarschijnlijk steeds meer de regie naar zich zal (moeten) toetrekken. Gevolg is dat patiëntgegevensuitwisseling meer en meer gereguleerd gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan wettelijke verplichtingen om te voldoen aan bepaalde standaarden en NEN-normen (zoals ook al onder het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders en onder de Wegiz).’

Welke rol kan ICTRecht spelen bij de ontwikkelingen in patiëntgegevensuitwisseling?

Als juridisch adviseur met een specialisme in (zorg op afstand en) patiëntgegevensuitwisseling houdt Sari de ontwikkelingen op wet- en regelgevingsgebied in het zorgveld nauwlettend in de gaten.

Sari: ‘Zowel voor zorgverleners als voor ICT-dienstverleners in de zorg is het belangrijk te anticiperen op de ontwikkelingen en eisen die vanuit de wet- en regelgeving gesteld (gaan) worden bij de uitwisseling van patiëntgegevens. Voor beide partijen gelden namelijk bepaalde verplichtingen. ICTRecht kan zowel zorgaanbieders als ICT-dienstverleners informeren, adviseren en voorbereiden op de ontwikkelingen en ondersteunen bij (de juridische en contractuele aspecten van) de implementatie ervan.’

Wil je meer weten over patiëntgegevensuitwisseling, lees dan verder in de blogs van Sari: