Home / Nieuws & Blogs / Kamermeerderheid voorstander van impliciete toestemming bij cookiewet

Kamermeerderheid voorstander van impliciete toestemming bij cookiewet

| 6 maart 2013

De Tweede Kamer keert zich tegen expliciete toestemming voor tracking cookies, meldde Webwereld. Een motie over expliciete toestemming en “betalen met persoonsgegevens” van de SP werd verworpen. Een PvdA-motie dat een ‘actieve handeling’ van gebruikers vereist moet zijn, werd echter wel aangenomen. Dit zal dus moeten worden meegenomen in het wetsvoorstel dat later deze maand moet komen over de impliciete toestemming.

Het is voor iedereen ondertussen wel duidelijk dat de cookiewet niet werkt zoals verwacht. De irritatie is wijdverspreid, en kennelijk worden ook de politici zelf moe van elke keer op akkoord klikken. Het idee om de OPTA gedoogbeleid te laten voeren op analyticscookies is ondertussen gesneuveld; de huidige regering doet niet aan gedogen.

Dat betekent dus een wetswijziging, hoewel het heel misschien met een AMvB (algemene maatregel van bestuur) zou kunnen. Een AMvB is een ondergeschikte regeling die nader bepaalt hoe een wettelijke bepaling moet worden ingevuld. De procedure hiervoor is lichter, zodat het besluit sneller kan worden ingevoerd of aangepast.

Lid 4 van de cookiewet biedt hiervoor een optie:

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie nadere regels worden gegeven met betrekking tot de in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten. Het College bescherming persoonsgegevens wordt om advies gevraagd over een ontwerp van bedoelde algemene maatregel van bestuur.

En deze ‘vereisten’ zijn met name de toestemmingseis en de informatieplicht. Het kan dus, in een AMvB aangeven hoe toestemming mag worden gevraagd. Wel moet het Cbp dan advies geven, en ik denk niet dat dat een heel positief advies gaat worden. Ze waren immers al erg kritisch over het voorgenomen gedoogbeleid.