Home / Nieuws & Blogs / Kritiek op de mogelijkheid voor websiteblokkades in het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

Kritiek op de mogelijkheid voor websiteblokkades in het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

| 11 april 2016

Non-profit organisatie Internet Society Nederland (ISOC.nl), die zich inzet voor de open ontwikkeling van het internet, heeft de Tweede Kamer opgeroepen artikel 34n te schrappen uit het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Dit wetsvoorstel opent in Nederland de mogelijkheid om een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen, iets wat onder huidige wetgeving niet mogelijk is. Artikel 34n van het wetsvoorstel geeft de Kansspelautoriteit het recht om een ‘zwarte lijst’ op te stellen van verboden gokwebsites, advertenties en adverteerders, en internetproviders te verplichten om de betreffende websites te blokkeren.

ISOC wijst erop dat de internetsector het er unaniem over eens dat het blokkeren van websites de stabiliteit en veiligheid van het internet ernstig aantast. Daarnaast waarschuwt ISOC dat dergelijke blokkades geen effectief middel zijn om het illegaal gokken op internet tegen te gaan. Als voorbeeld geeft ISOC de blokkade in Nederland van The Pirate Bay in 2012, die niet leidde tot een vermindering van het aantal illegale downloaders, en daarom later door het Hof werd opgeheven. Een effectiever middel is volgens ISOC het ingrijpen in het betalingsverkeer van de illegale websites. De Nederlandse Vereniging van Banken zou al hebben aangegeven hieraan te willen meewerken.

Verder zou onvoldoende zijn onderzocht wat de impact zal zijn van de voorgestelde regeling voor bedrijven en burgers. Het onderzoeksrapport dat SIRA Consulting hierover publiceerde is volgens ISOC onvoldoende onderbouwd. Uit de praktijk in andere Europese landen, zoals België, Italië en Denemarken, blijkt namelijk dat het toepassen en onderhouden van blokkadelijsten zeer problematisch is.

Vanwege de beveiligde domeinnaam-technologie die in Nederland veel wordt toegepast is het volgens ISOC niet mogelijk om pagina’s te blokkeren met behulp van een ‘stoppagina’, die duidelijk maakt dat de overheid de website heeft geblokkeerd. Daarom zullen burgers deze blokkades niet direct als zodanig kunnen herkennen. Dit is onredelijk en druist in tegen de principes van de rechtstaat, aldus ISOC.

Eerder uitte de Raad van State ook al flinke kritiek op het wetsvoorstel, onder andere vanwege bedenkingen over het invoeren van een zwarte lijst. De Raad van State wees tevens op de praktische problemen bij het toepassen van een zwarte lijst en had ook zijn twijfels over de effectiviteit ervan.

Verder valt op te merken dat artikel 34n een beperking vormt op artikel 10 EVRM (het recht op vrijheid van meningsuiting en om informatie te ontvangen of te verstrekken). Dit wordt ook benadrukt in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Een dergelijke beperking is echter alleen geoorloofd indien het noodzakelijk is een democratische samenleving. In dit kader wordt onder andere gekeken of er minder ingrijpende en effectievere maatregelen genomen kunnen worden. Aangezien het blokkeren van websites in de praktijk niet effectief is gebleken en er minder ingrijpende maatregelen voorhanden zijn, ben ik niet overtuigd dat artikel 34n deze toets doorstaat.

Het wetsvoorstel zal in de week van 18-22 april behandeld worden in de Tweede Kamer. We houden jullie op de hoogte.

Geschreven in samenwerking met Barend Bon.