Home / Nieuws & Blogs / Kunt u een hoster verzoeken de website op zwart te zetten bij merkinbreuk?

Kunt u een hoster verzoeken de website op zwart te zetten bij merkinbreuk?

10 november 2011

Stel: u bent een merkhouder en bent van mening dat de website van een derde inbreuk maakt op uw merkrechten. Op de website staat bijvoorbeeld onnodig vaak en groot uw logo en op de website wordt zelfs de indruk gewekt dat de website een officiële website van u is! Hierdoor loopt u de kans dat klanten bij u wegblijven en het imago van uw merk wordt aangetast. Het liefste wilt u natuurlijk dan ook dat de website per direct niet meer toegankelijk is. Kunt u zich dan richten tot de hoster van de website met het verzoek de website op zwart te zetten?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we kijken naar de regels van het zogenaamde Notice-and-Take-Down ('NTD') beleid. Dit beleid houdt in dat wanneer iemand bij de hoster aanklopt en verzoekt om verwijdering (de 'Take-Down') van onrechtmatige informatie (de 'Notice') op zijn servers, de hoster aan dit verzoek gehoor moet geven indien de klacht overduidelijk terecht is. Notice-and-Take-Down verzoeken kunnen in principe worden ingediend bij de hoster over alle informatie die op hun servers staat en die onrechtmatig is.

Wanneer iemand in uw ogen met zijn website dus inbreuk maakt op uw merkrechten kunt u zich dus ook tot de hoster van de website richten met het verzoek de website op zwart te zetten. Voor de hoster is het niet altijd even gemakkelijk hier antwoord op te geven. De hoster moet in zo'n geval namelijk (meestal zonder juridische kennis) beoordelen of de informatie onmiskenbaar onrechtmatig is.

Informatie is onmiskenbaar onrechtmatig wanneer zij zonder twijfel inbreuk maakt op de rechten van derden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de klager een gerechtelijk vonnis heeft (daarin staat de onrechtmatigheid immers zwart op wit vast) of wanneer de klager duidelijke, andere bewijzen heeft dat de informatie onrechtmatig is. Wanneer de klager bijvoorbeeld kan aantonen dat de teksten en/of foto's die op een website van een van de klanten van de hoster eigenlijk van hem zijn en dat zij door de website houder zonder toestemming worden gebruikt, kan de hoster er vanuit gaan dat hij de informatie kan en mag verwijderen.

Of er in het handelsnaam- of merkenrecht sprake is van een inbreuk is alleen lastiger in te schatten, zeker voor een niet-jurist! In sommige gevallen is het namelijk gewoon toegestaan uw merk te gebruiken op een website of een handelsnaam te voeren die erg lijkt op uw handelsnaam. Ik ken eigenlijk ook geen enkel voorbeeld – phising uitgezonderd – waarbij het voor de hoster onmiskenbaar een merkinbreuk is.

NTD-verzoeken brengen de hoster mede hierdoor vaak in een lastige positie. Door domweg de verkeerde beslissing te nemen en de informatie ten onrechte te laten staan en/of juist weg te halen kan hij zijn eigen aansprakelijkheid vergroten. Wanneer de hoster bijvoorbeeld een webwinkel ontoegankelijk maakt waarvan achteraf blijkt dat deze helemaal niet onrechtmatig was, zou de website houder van de hoster een schadevergoeding kunnen eisen. De eigenaar van de webwinkel heeft namelijk gedurende de tijd dat zijn website op zwart stond klanten misgelopen. Mede vanwege dit risico hebben veel hosters in hun voorwaarden een bepaling opgenomen die hen vrijwaart voor de gevolgen van het verwijderen van de gegevens. Op deze manier kan de website eigenaar alleen nog degene die het verzoek onterecht heeft gedaan (u dus!) aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Wanneer u zich dus tot de hoster wilt richten met het verzoek een bepaalde website op zwart te zetten, zult u – voor uw eigen belang – met goede bewijzen moeten komen en erg zeker moeten zijn van uw zaak. Slaagt u hierin en is de hoster dus van mening dat de informatie zonder twijfel onrechtmatig is, dan zal de hoster de website ontoegangkelijk maken. Aan te raden is dan wel alsnog de website eigenaar aan te pakken. Hij kan immers zijn website en domeinnaam verplaatsen naar een andere hostingpartij en de inbreuk gewoon voortzetten. Daarbij staat u met een gerechtelijk vonnis altijd sterker in een NTD-procedure.