Home / Nieuws & Blogs / LAWFOX - Verslag PLEIT2016 Kennisdag over ICT voor de juridische praktijk

LAWFOX - Verslag PLEIT2016 Kennisdag over ICT voor de juridische praktijk

| 20 oktober 2016

Op dinsdag 11 oktober 2016 vond in DeFabrique in Utrecht de vijfde editie van PLEIT plaats. PLEIT is een jaarlijks terugkerend ICT event voor de juridische praktijk. Naar dit event komen o.a. advocaten, juristen, notarissen, deurwaarders en mensen die werkzaam zijn bij banken of verzekeringen. Wouter was voor de vijfde keer op rij aanwezig en ik was er voor het eerst. Wouter was dit jaar niet alleen als bezoeker aanwezig, maar was tevens spreker bij twee sessies over de blockchain: “Smart contracts en de blockchain: slimme zet of domme hype?”. In deze blog zal een korte impressie van de dag worden gegeven

Ontbijtsessie: Van Design Thinking naar Design Talking

De dag startte met een sessie van Arjen Lettinga, werkzaam bij Deloitte. Het ging hierbij met name om innoveren en hoe een andere mindset en woordkeuze hierbij een rol kan spelen. Door middel van een grappig filmpje liet hij zien hoe soms door middel van dezelfde woorden, iets totaal anders kan worden gezegd.

Opening: Casey Flaherty

PLEIT 2016 werd officieel geopend door hoofdspreker Casey Flaherty, een Amerikaans adviseur voor de juridische rechtspraktijk. Tevens is hij de belangrijkste auteur van het e-book ‘Unless You Ask’.

Flaherty vertelde een interessant verhaal met als kern dat de technologie niet de belangrijkste uitdaging van de komende jaren is, maar dat het juist de uitdaging is om de mens zover te krijgen dat zij optimaal kan werken met deze technologie. Vaak wordt verondersteld dat de kinderen van nu die opgroeien met bijvoorbeeld de iPad vanzelf later goed met technologie zullen zijn. Ze kunnen nu immers al met een iPad overweg en zullen dus wel “geniaal” zijn. Flaherty sprak dit tegen: de mensen bij Apple zijn zo “geniaal” dat ze een apparaat kunnen maken, dat door een kind van twee jaar wordt begrepen. Het is – volgens Flaherty – niet per definitie zo dat opgroeien met digitale apparaten tot gevolg heeft dat werken met technologie in het verdere leven simpel zal zijn. Er zal altijd moeten worden (bij)geleerd om met technologie om te gaan.

Verder werd door Flaherty een leuk filmpje getoond over hoe juristen – door de technologie optimaal te gebruiken – enorm veel tijd kunnen besparen.

Spreeksessie #1 van Wouter

Na de opening – die zo’n 20 min uitliep – was het dan eindelijk zo ver: Wouter was aan de beurt met zijn eerste sessie. Zijn sessie betrof de blockchain: een zeer ingewikkeld en hip onderwerp. Wouter begon voor een aardig volle zaal de technologie achter de Bitcoin uit te leggen. Bitcoin is de simpelste toepassing van de blockchain en dit was dus een logische keuze om mee te beginnen. Er werden vanaf het begin veel vragen gesteld, wat betekende dat mensen erg geïnteresseerd waren, maar ook dat het het onderwerp erg complex was. Door middel van plaatjes van blokjes en van ketens slaagde Wouter erin de blockchain minder abstract en meer visueel te maken.

Wouter had voor zijn sessie een transactie van Bitcoin naar Ether (de token van het smart contract platform Ethereum) gemaakt en deze transactie werd “ontleed” tijdens de sessie. Hierdoor viel bij veel mensen het kwartje en lukte het Wouter om in ieder geval de basis van de blockchain aan het publiek duidelijk te maken!

De nieuwe voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens: Aleid Wolfsen

Vervolgens heb ik de sessie van Aleid Wolfsen – de nieuwe voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens – bijgewoond. Deze sessie ging over het melden van datalekken. Het eerste halfuur ging voornamelijk over de basis, maar was wel duidelijk. De nieuwe Privacyverordening die in mei 2018 zal ingaan stond in zijn verhaal centraal. In het tweede halfuur werden vragen gesteld en werd er wat meer in de diepte gegaan. Wat opvallend was (bij een ICT event), was dat de grootste discussie ging over de verantwoordelijkheid van de postbezorger die een (fysieke) brief kwijt raakt.

Digitale inhoud als zaak?

Onderzoeker bij de Universiteit Maastricht en de Hoge Raad Willem Loof gaf een sessie over de vraag of er noodzaak is om digitale inhoud als zaak aan te merken. Hij begon met een kritische noot bij een stuk van prof. Tjong Tjin Tai over dit onderwerp. Volgens Loof moet een onderscheid worden gemaakt tussen digitale inhoud en informatie an sich. Informatie an sich kan volgens hem nooit als zaak worden aangemerkt, terwijl digitale inhoud op een drager dit in sommige gevallen wel zou kunnen. Iemand uit het publiek vergelijkt dit met het idee van een boek, waarop nooit auteursrecht kan rusten en het boek dat in een vorm is gegoten waarop wel auteursrecht kan rusten. Tjong Tjin Tai heeft dit onderscheid – volgens Loof – onterecht niet gemaakt.

Vervolgens barst er bij het stukje over eBooks een flinke discussie los. In het arrest Tom Kabinet is in Hoger Beroep bepaald dat eBooks in theorie tweedehands mogen worden doorverkocht. Echter, is dit in de praktijk niet mogelijk, omdat dan moet worden aangetoond dat het originele exemplaar rechtmatig is verkregen en na de doorverkoop is vernietigd.

In Duitsland is het doorverkopen van eBooks nadrukkelijk verboden, omdat eBooks in tegenstelling tot papieren boeken zonder kwaliteitsverlies kunnen worden doorverkocht. Loof geeft aan dat hij wel iets ziet in dit argument, terwijl het merendeel van het publiek dit geen steekhoudend argument lijkt te vinden. Beargumenteerd wordt dat ook papieren boeken in sommige gevallen (als ze nog in het plastic zitten) zonder kwaliteitsverlies kunnen worden doorverkocht en dat de eerste koper alsnog het voordeel heeft dat hij het boek eerder na de release kan kopen. Het was een lange, maar wel interessante discussie!

Het antwoord van Loof op zijn vraag of het noodzakelijk is om digitale inhoud als zaak aan te merken luidde: Nee, maar het is wel noodzakelijk om specifieke artikelen over digitale inhoud in de wet op te nemen om duidelijkheid te verschaffen.

Slot

Tot slot kon je ook nog bij een stand een 3D scan van jezelf maken, die dan naar je toegemaild werd, dus dit hebben we ook nog gedaan! Al met al was het een zeer geslaagde dag. De organisatie was ook goed geregeld, bedankt! Hopelijk tot volgend jaar!

Dit artikel is eerder gepubliceerd op lawfox.nl

Geschreven door: Nick Vrugt, IT-jurist LAWFOX

Meer over legal partner LAWFOX Advocatuur

LAWFOX Advocatuur is een procespraktijk voor internetondernemingen en is een partnerkantoor van ICTRecht. Het hoofdkantoor is gevestigd te Tilburg en is opgericht door internetadvocaat Wouter Dammers. Wouter Dammers heeft voor de start van zijn eigen advocatenkantoor LAWFOX ook als juridisch adviseur bij ICTRecht gewerkt.