Home / Nieuws & Blogs / Leg de afspraken die u met stagiaires maakt vast; genereer een stageovereenkomst

Leg de afspraken die u met stagiaires maakt vast; genereer een stageovereenkomst

| 26 juli 2013

De wet stelt geen verplichtingen aan de stageovereenkomst. U mag in principe zelf bepalen wat u met de stagiair afspreekt over zaken als werktijden, de stagevergoeding en vakantiedagen. Júist omdat u niet op de wet kan terugvallen, doet u er verstandig aan om deze afspraken vast te leggen in een stageovereenkomst.

ICTRecht heeft een stageovereenkomstgenerator ontwikkeld waarmee u een stageovereenkomst op maat genereert die voldoet aan de juridische norm. Buiten standaardzaken als werktijden, de stagevergoeding en vakantiedagen regelt u met behulp van onze generator ook alle andere praktische zaken. Wat wilt u bijvoorbeeld vastleggen met betrekking tot nevenactiviteiten en intellectuele eigendomsrechten? Welke regels hanteert u wanneer de stagiair ziek wordt? En wenst u een relatiebeding met de stagiair overeen te komen?

Met de stageovereenkomst voorkomt u niet alleen onduidelijkheid over de afspraken die u met de stagiair maakt. Ook is het belangrijk dat uit de stageovereenkomst blijkt dat het gaat om een stage en niet om een dienstverband. Wanneer de stageovereenkomst kwalificeerbaar is als arbeidsovereenkomst - en er is dus geen sprake is van een stage maar van een dienstverband – is daarmee automatisch ook de zeer uitgebreide rechtsbescherming op de overeenkomst van toepassing. Hierdoor geniet de stagiair onder meer ontslagbescherming en bent u verplicht tot loondoorbetaling bij ziekte. Let op: in de praktijk wordt niet alleen gekeken naar wat u bent overeengekomen, maar ook naar de uitvoering van de overeenkomst. Er is sprake van een zuivere stageovereenkomst wanneer het doel van de overeenkomst het opdoen van praktijkervaring is. Ook mag u de stagiair geen salaris uitkeren maar is er sprake van een stagevergoeding.

Voorkom juridische conflicten en genereer een stageovereenkomst die is toegespitst op uw situatie. Voor €45-, genereert u de overeenkomst op maat.