Home / Nieuws & Blogs / Licentiegever app is failliet, wat zijn jouw rechten?

Licentiegever app is failliet, wat zijn jouw rechten?

| 22 september 2015

Stel je hebt een applicatie laten ontwikkelen door (de fictieve rechtspersoon) SoftApp B.V. Jullie hebben toen een overeenkomst gesloten ten behoeve van het gebruiksrecht (licentie), het beheer en de doorontwikkeling van de app. Je hebt zelf een overeenkomst met een hosting service provider gesloten, daar draait de app.

En dan gaat SoftApp B.V. failliet. “Nou en?” zou je kunnen denken: de app draait immers bij jouw hosting service provider. Praktisch gezien zit je toch gebakken? Nou ja en nee. Je hebt wel een gebruiksrecht maar bent geen rechthebbende (“eigenaar”) van de app. In het Berzona-arrest heeft de Hoge Raad besloten dat de curator het gebruiksrecht niet mag opzeggen als de curator niets hoeft te doen om het gebruiksrecht te blijven leveren. So far so good!

Nu besluit de curator van SoftApp B.V. de onderneming niet voort te zetten. Hij besluit alles van waarde wat nog in de boedel zit te verkopen en daarmee de schuldeisers zo veel mogelijk af te betalen. Ook jouw app wordt te koop gezet. Jij reageert niet snel genoeg en de app wordt aan een ander verkocht. Die ander stuurt jou een mail en stelt het volgende:

De app is nu van mij, jij mag hem niet meer gebruiken.  
Met vriendelijke groet,
De Rechthebbende van jouw app ;)

En het ergste is nog dat hij waarschijnlijk gelijk heeft. Natuurlijk zijn er mitsen en maren: als jouw handelsnaam of merknaam gebruikt wordt in de app, dan mag de rechthebbende daar bijvoorbeeld geen gebruik van maken.

Juridisch gezien zit het namelijk zo: de curator mag niet actief jouw gebruiksrecht beëindigen, hij mag wel de app, of eigenlijk de auteursrechten die rusten op de app, vervreemden zonder actief jouw gebruiksrecht mee te over te dragen. Het feit dat de software, de app, op een (virtuele) server draait die niet van de failliet is, heeft geen invloed op het feit of jouw gebruiksrecht blijft bestaan als de curator de app verkoopt.
De (intellectuele) rechten die al niet van de leverancier van de app waren, zijn ook nu niet ineens van de curator van de failliete leverancier. De curator kan dus niet jouw intellectuele rechten aan iemand anders overdragen.

Gevolg, je bent wel de app kwijt, een ander is “eigenaar” van de app. Er zijn in ieder geval twee oplossingen voor dit probleem. Dit moet je vooraf regelen. Het kan niet meer na faillissement, tenzij de curator ermee instemt.
Ten eerste kun je overeenkomen dat de rechten aan jou worden overgedragen. Let op, dat moet met een duidelijke omschrijving van wat er wordt overgedragen en middels een akte. De andere oplossing is een continuïteitsoplossing. Dan worden auteursrechten die rusten op de app op een andere manier veilig gesteld, bijvoorbeeld door deze over te dragen aan een aparte rechtspersoon die geen/nauwelijks risico’s draagt.

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, daarover een volgende keer meer.