Home / Nieuws & Blogs / Online kopen in de fysieke winkel: welke rechten?

Online kopen in de fysieke winkel: welke rechten?

| 22 oktober 2012

Een grote winkelketen heeft vorige week laten weten dat ze zuilen plaatsen in haar fysieke winkels. Het doel? De klant het  product online laten kopen als het om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar is in de winkel. Interessant, want welke rechten gelden er dan? Is er dan sprake van de een koop op afstand of juist niet?

Enige tijd geleden heb ik hier ook een blog over geschreven.

De wet geeft een aantal voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat er sprake is van een koop op afstand.

Er moet allereerst sprake zijn van een consumentenkoop. Daarvan is kort gezegd, sprake als een koop wordt gesloten tussen een consument en een bedrijf.

Daarnaast moet er sprake zijn van ‘een of meer technieken voor communicatie op afstand’. Dit kan tegenwoordig van alles zijn, maar denk  bijvoorbeeld aan internet, telefoon en fax.

De koop moet bovendien gesloten worden met een door de verkoper of dienstverlener ‘georganiseerd’ systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand.

Met  ‘georganiseerd’  wordt bedoelt dat  een toevallige gebruikmaking van een of meer middelen voor communicatie op afstand hiervoor niet voldoende is. Een webshop met alles erop en eraan voldoet daar vanzelfsprekend wel aan, maar als ik een fysieke winkel bel die mij bij hoge uitzondering een product toestuurt is dat dus niet voldoende om een beroep te kunnen doen op de Wet Koop op Afstand.

Tot slot is vereist dat men vanaf het begin tot het einde van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt van deze technieken.  Zodra een van de partijen ook maar één moment voor of bij het sluiten van de overeenkomst fysiek bij elkaar aanwezig zijn is er geen sprake meer van een koop op afstand.

En daar zit hem nu net de crux: bij deze keten zullen de zuilen naast de kassa’s komen te staan, zodat de medewerkers de klant kunnen helpen bij het doen van de bestelling. Áls dat gebeurt, is er in principe geen sprake meer van een koop op afstand, vanwege het feit dat partijen voor/bij het sluiten van de overeenkomst fysiek bij elkaar aanwezig zijn geweest. Sterker nog: ze hebben de overeenkomst samen gedaan.

Als er geen sprake meer is van een koop op afstand vallen er voor de consument nogal wat rechten weg. Zo heeft deze geen herroepingsrecht meer, en  geen recht op gedeeltelijke achterafbetaling. En vooral het ontbreken van het herroepingsrecht is nogal wat.

Het betekent in de praktijk het volgende: als je een trui koopt via de online zuil omdat hij in de winkel niet meer in jouw maat beschikbaar is en de online gekochte trui blijkt ook niet te passen, je hem wellicht niet mag retourneren.

De winkel mag namelijk ( indien er geen sprake is van een koop of afstand) zélf bepalen of er geretourneerd mag worden en zo ja, onder welke condities.  De winkel mag dus ook bepalen dat je wel mag retourneren, maar dan alleen een tegoedbon krijgt.

Tot slot rijst de vraag natuurlijk: wat als je niet bent geholpen door een vriendelijke kassière en de trui helemaal zelf aan de zuil in de winkel hebt gekocht. Is de wet koop op afstand dan wel van toepassing? Ik ben benieuwd naar uw mening.

Dit artikel is ook verschenen als blog op Twinkle