Home / Nieuws & Blogs / Overeenkomst opzeggen op grond van een BTW verhoging?

Overeenkomst opzeggen op grond van een BTW verhoging?

| 23 augustus 2012

Wij krijgen veel vragen over de aankomende verhoging van het BTW tarief van 19% naar 21%. Een belangrijke en interessante vraag is of een overeenkomst opgezegd kan worden als de dienstverlener zijn prijzen aanpast op de verhoging. Nee, is het korte en duidelijke antwoord, de wet stelt expliciet dat dit niet kan.

In beginsel is het voor de wederpartij mogelijk om een overeenkomst op te zeggen als de dienstverlener na het sluiten van de overeenkomst prijzen wil verhogen. In beginsel, omdat de Wet op de omzetbelasting in artikel 52 een uitzondering heeft geformuleerd. Deze uitzondering ziet specifiek op prijsverhogingen als gevolg van een BTW stijging.

Het artikel stelt dat, wanneer er een BTW verhoging plaats vindt, prijzen na het sluiten van een overeenkomst aangepast mogen worden om deze verhoging te verrekenen.

Een BTW verhoging is dus onvoldoende grond om een overeenkomst op te zeggen, hoe vervelend een prijsverhoging ook kan zijn.