Home / Nieuws & Blogs / PIM: Wie weet wat van u?

PIM: Wie weet wat van u?

| 25 maart 2011

Uit het onlangs verschenen rapport over “uw digitale schaduw”, blijkt dat uw (persoons)gegevens in 250 tot 500 digitale databanken staan opgeslagen. Deze variëren van de databank van een webshop tot databanken van direct-marketeers tot die van justitie. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht om inzage te krijgen in deze gegevens. PIM, de nieuwe Privacy Inzage Machine van Bits Of Freedom, gaat u hier in de toekomst bij helpen.

Het idee is dat u binnenkort naar de PIM website kunt gaan en dat deze u ondersteunt bij het krijgen van inzage. U vult uw persoonsgegevens in en van welke diensten u gebruik maakt op het internet. Automatisch wordt er dan een brief gegenereerd waarin om inzage wordt gevraagd. U moet dan wel een kopie van uw paspoort bijvoegen. Deze wordt dan gezamenlijk met de brief aan de verschillende bedrijven en instanties toegestuurd.

Met dit initiatief wilt de privacyvoorvechter de drempel om te vragen om inzage wegnemen. Momenteel worden er namelijk wel veelvuldig gebruik gemaakt van een ander recht dat te vinden is in de Wet bescherming persoonsgegevens: het recht van verwijdering. Critici zeggen dan ook over PIM dat er geen behoefte is aan inzage daar mensen er nu ook geen gebruik van maken. Doch de eerder genoemde drempel kan hier ook de oorzaak van zijn dan wel het simpelweg niet op de hoogte zijn van dit recht.

Wat heeft u eraan? Het antwoord op deze vraag moet u zelf geven. Wel kan ik een aantal voorzetjes geven. PIM maakt het makkelijker om de stap te nemen. Het kan ook zijn dat bepaalde dienstverleners foutieve gegevens van u hebben, in dat geval kunt u vragen om correctie. Het derde recht dat u heeft op grond van de Wbp. Een hoger doel kan zijn het afdwingen van transparantie van de huidige internetdienstverleners en hen daarmee dwingen tot “accountability”. In andere woorden, dat bedrijven en instellingen op een verantwoordelijke, transparante en juiste wijze met uw gegevens omgaan en deze niet bewust of onbewust misbruiken.