Home / Nieuws & Blogs / Reageren op een domeinnaam sommatie

Reageren op een domeinnaam sommatie

| 29 september 2014

Indien u een sommatiebrief op de mat krijgt waarin staat dat uw domeinnaam dient te worden overgedragen, kan dit even schrikken zijn. Hoe gaat u hiermee om? Meteen een reactie schrijven, akkoord gaan met de voorwaarden uit de brief of toch eerst maar even juridisch advies inwinnen?

Een sommatiebrief bestaat doorgaans uit een aantal vaste elementen. De brief zal de feiten opsommen en uiteenzetten op basis van welke juridische gronden u inbreuk maakt op de rechten van de wederpartij. Deze juridische gronden zien bijna altijd gebaseerd op het handelsnaam- en merkenrecht.

Daarnaast kunt u bij de sommatiebrief ook een onthoudingsverklaring treffen. In een dergelijke onthoudingsverklaring staan vaak een aantal voorwaarden waaraan u binnen een korte termijn dient te voldoen. Hierbij kunt u denken aan het onmiddellijk staken en gestaakt houden van de inbreuk, de (gratis) overdracht van de domeinnaam en de eis dat u in de toekomst geen vergelijkbare domeinnamen zal registreren. Maar dat is nog niet alles! Wij zien regelmatig onthoudingsverklaringen langskomen waarin een voorwaarde is opgenomen dat u binnen korte termijn verplicht bent om een aanzienlijk bedrag aan advocatenkosten te betalen. In veel gevallen, ook als u middels uw domeinnaam daadwerkelijk inbreuk maakt, hadden deze kosten makkelijk voorkomen kunnen worden door eerst rechtstreeks contact met u op te nemen.

Het is natuurlijk geen uitgemaakte zaak dat alles wat in een dergelijke brief en onthoudingsverklaring staat ook juridisch gezien klopt. Het komt vaak voor dat sommatiebrieven een hoog ‘blufgehalte’ bevatten en zodoende afschrikwekkend (proberen te) werken. Het valt dan ook aan te raden om eerst juridisch advies in te winnende, voordat u akkoord gaat met de (vaak onredelijke) eisen uit de sommatiebrief en onthoudingsverklaring.