Home / Nieuws & Blogs / Rectificatie niet nodig na misleidende reclame?

Rectificatie niet nodig na misleidende reclame?

| 7 mei 2014

Een vergelijking maken met je concurrent om aan te tonen dat je beter bent. Het blijft een lastig verhaal. U heeft vast wel eens die tabellen gezien met prijsvergelijkingen en vinkjes waarmee een bedrijf laat zien beter te zijn dan de concurrent. Maar is het ook toegestaan om diensten te vergelijken die niet helemaal identiek zijn, maar alleen veel van elkaar weg hebben? De rechtbank Overijssel heeft deze vraag eind vorige week beantwoord.

Twee internetbedrijven, Yourhosting en STRATO waren onderwerp van het geschil. De laatste zou met een advertentie in de Telegraaf, de Volkskrant en Computer Totaal, een misleidend beeld van de eerste geschetst hebben.

Wat was er nu aan de hand? De advertentie toonde verschillende diensten waarbij de prijzen vergeleken werden. Bij de dienst “Webshop” werd in de kolom van STRATO een prijs genoemd, maar in de kolom van Yourhosting werd een kruis getoond. Hiermee werd ten onrechte de indruk gewekt dat Yourhosting geen webshops aanbiedt, zo vond Yourhosting. Het geschil is in href="https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.asp?ID=124646&acCode" >oktober 2013 voorgelegd aan de Reclame Code Commissie (RCC).

Het kruis is niet bedoeld om aan te geven dat er geen webshops aangeboden worden, maar het kruis is bedoeld om aan te geven dat Yourhosting geen webshops aanbiedt die vergelijkbaar zijn met de webshops van STRATO, zo verweerde de laatste zich. Dit is bestreden door Yourhosting.

De RCC stelde:

style="color: #000000">Weliswaar heeft adverteerder aannemelijk gemaakt dat zijn product “webshop packages” afwijkt van de door klager aangeboden producten, bijvoorbeeld in die zin dat adverteerder, anders dan klager, de webshop van de klant regelmatig up to date houdt, maar de Commissie acht het voor de gemiddelde consument niet duidelijk dat adverteerder bij de dienst “webshop” uitsluitend het oog heeft op “webshop packages”. In plaats daarvan zal de gemiddelde consument op grond van de uiting aannemen dat klager geen enkele faciliteit biedt op het punt van “webshops”.

Daaruit volgt, volgens de RCC:

style="color: #000000">Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de aard van het in de vergelijking betrokken product. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De RCC is van oordeel dat de advertentie misleidend is. De RCC beval STRATO aan om de advertentie niet meer te tonen. Een aanbeveling, omdat de RCC geen boetes uit kan keren.

Het verhaal heeft echter een vervolg gekregen. Het geschil is voorgelegd aan de href="http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2014:2344" >rechtbank Overijssel. In kort geding eiste Yourhosting een rectificatie van de advertentie op de website en in de eerder genoemde kranten en het tijdschrift.

De rechtbank gaat mee in de aanbeveling van de RCC. De advertentie is misleidend. De rechtbank vraagt zich echter wel af waarom Yourhosting tot mei 2014 heeft gewacht met een kort geding, terwijl de laatste communicatie met STRATO in november 2013 plaats heeft gevonden. Daarnaast is, naar het oordeel van de rechtbank, niet duidelijk welke schade Yourhosting heeft ondervonden:

style="color: #000000">Verder heeft Your Hosting niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de gevolgen van de misleidende reclame op dit moment nog voelbaar zijn. Immers, de campagne is – zoals door Strato onweersproken is gesteld – afgerond en duurt derhalve niet meer voort. Daarbij zijn de advertenties met name in dagbladen geplaatst. Nu dagbladen in zijn algemeenheid na lezing worden weggegooid, is het niet aannemelijk dat potentiële webshop-klanten thans als gevolg van de misleidende advertenties van afgelopen zomer worden overgehaald de webshop van Strato af te gaan nemen. Ook ten aanzien van de advertenties in het maandblad “Computer Totaal” heeft Your Hosting niet voldoende aannemelijk gemaakt dat lezers mogelijk op basis van een verouderde advertentie zullen kiezen voor de webshop van Strato.

Hoewel de advertentie als misleidend is beoordeeld, heeft rectificatie nu geen zin meer. Daarom heeft de rechtbank de eis van Yourhosting verworpen.

Zorg er altijd voor dat de reclame eerlijk, objectief en duidelijk is. En doe dat op zo’n manier dat de concurrent niet in een kwaad daglicht gesteld wordt. U mag natuurlijk wel zeggen dat de concurrent duurder is, als dat ook echt zo is, maar er mag nooit verwarring ontstaan.