Home / Nieuws & Blogs / Verzetten tegen een nieuwsbrief?

Verzetten tegen een nieuwsbrief?

| 18 januari 2013

Commerciële mailings komen veel voor. Webwinkels versturen nieuwsbrieven waarin geprobeerd wordt klanten terug te lokken naar de webwinkel. Normale reclame, mits er aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Indien die eisen niet in acht worden genomen kan een commerciële mailing veranderen in spam. En overtreding van het spamverbod kan resulteren in flinke boetes.

Spam is het ongevraagd toesturen van commerciële mail en is niet toegestaan. Gelukkig kan dit gemakkelijk opgelost worden. Bezoekers kunnen een leeg vakje aanvinken, hiermee geven ze expliciet aan de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Om een nieuwsbrief naar klanten, dus mensen die eerder iets in de webwinkel gekocht hebben, te sturen is echter geen toestemming nodig. Het is toegestaan om klanten een nieuwsbrief te sturen met daarin reclame voor soortgelijke producten. Daar is echter een ‘maar’ aan verbonden.

Voordat de nieuwsbrief naar bestaande klanten gestuurd mag worden dient de klant de mogelijkheid gehad te hebben om zich te verzetten tegen het ontvangen van de nieuwsbrief. De klant moet ergens aan kunnen geven geen nieuwsbrief te willen ontvangen. Dit alles vloeit voort uit artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet:

Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens

Het stuk na de ‘mits’ beschrijft de mogelijkheid tot verzet. Die mogelijkheid moet duidelijk, uitdrukkelijk en gemakkelijk geboden worden. Het uitvinken van een vakje met de tekst ‘Ja ik wil graag een nieuwsbrief ontvangen’ valt hieronder. Het aanvinken van een vakje met de tekst ‘Nee ik wil geen nieuwsbrief ontvangen’ heeft hetzelfde effect. Een andere creatieve oplossing is een opmerkingenveld in het bestelproces met daarbij de aantekening dat klanten in het opmerkingenveld aan kunnen geven dat ze geen nieuwsbrief wensen te ontvangen. Alle drie de oplossingen zijn uitdrukkelijk, duidelijk en gemakkelijk voor de klant.

De mogelijkheid tot verzet bieden bij het registreren van een account is mogelijk, maar lijkt mij wat vroeg. Indien een bezoeker een account aanmaakt bij een webwinkel heeft de bezoeker nog niets gekocht. Gelet op bovenstaand artikel is het daarom nog niet toegestaan om de bezoeker een nieuwsbrief te sturen.

Een andere variant op de mogelijkheid tot verzet is de mededeling in het bestelproces dat de klant door middel van het sturen van een e-mail naar info@naamvandewebwinkel.nl zich kon verzetten tegen het ontvangen van een nieuwsbrief. Naar mijn idee is dit onvoldoende om aan te merken als mogelijkheid tot verzet. Het is duidelijk en het is uitdrukkelijk, maar het is niet gemakkelijk. Uiteraard is het gemakkelijk om een e-mail te sturen, maar er zijn te veel handelingen nodig. Ik moet als klant uit het bestelproces ‘stappen’ om een e-mail op te gaan stellen.

Deze vorm van spam zal niet hoog op het prioriteitenlijstje van de OPTA staan. Maar bij genoeg klachten via Spamklacht.nl kan de OPTA wel degelijk boetes uitdelen.