Home / Nieuws & Blogs / Wat betekent de #brexit voor ICT-contracten?

Wat betekent de #brexit voor ICT-contracten?

| 27 juni 2016

Het Brexit-kamp heeft gewonnen in het Britse referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk zal haar lidmaatschap van de EU gaan opzeggen. Wanneer is nog niet duidelijk, maar het lijkt politiek onvermijdelijk dat het gaat gebeuren. Dat roept de vraag op: wat zal dit voor ICT-contracten betekenen?

In principe verandert er voorlopig niets. Immers, totdat de artikel 50-procedure tot uittreding volledig is afgerond, gelden alle Europese regels nog gewoon voor het Verenigd Koninkrijk.

Verenigd Koninkrijk buiten EU wordt per definitie 'onveilig' qua persoonsgegevens

De belangrijkste verandering betreft persoonsgegevens. Wanneer het VK buiten de EU staat, is zij per definitie een 'onveilig' land net zoals de Verenigde Staten. Daar mogen dus geen persoonsgegevens worden opgeslagen of verwerkt zonder modelcontract met de Engelse partij. (Misschien dat de EU ooit een Privacy Shield UK sluit met het VK, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.)

Licentie-, distributie- en resellingovereenkomsten komen mogelijk op de tocht

Een contract dat rechten (bijvoorbeeld het recht van wederverkoop of een gebruiksrecht) verleent voor "de Europese Unie", wordt nu immers onduidelijk. Komen die rechten nu voor het VK te vervallen? Dat lijkt de meest logische interpretatie van deze term. Maak dus snel nieuwe afspraken waarin het VK expliciet wordt benoemd.

Belastingregels worden meer complex

Belastingregels gaan een stuk complexer worden. Lang niet elk contract regelt wie de btw of andere rechten moet betalen. Dat wordt dus nog een puzzel als straks de Engelse belastingdienst een naheffing doet. BTW is vaak wel terug te vorderen.
IT-dienstverleners die op detacheringsbasis werken, krijgen ook nog een stevige puzzel: zij werken straks ineens buiten de EU als zij een paar maanden bij een klant in Londen gaan werken. Dit kan gevolgen hebben voor hun inkomstenbelasting, AOW en ziektekosten.

Rechts- en forumkeuze

Vaak zult u met Engelse partijen een rechts- en forumkeuze hebben gemaakt, bijvoorbeeld een contract naar Nederlands recht en de rechtbank in Amsterdam. Of juist het recht van Engeland en Wales en de Engelse rechtbank. Als recht van een EU-land is gekozen, is er niets aan de hand. Koos u Engels recht, dan wordt het iets complexer. Formeel is die keuze gebaseerd op EU-regels, maar de Engelse rechtbank zal er geen moeite mee hebben die in stand te laten als de EU-regels komen te vervallen. Deze keuze zal dus een geldig deel van het contract blijven.

Wel kan de uitleg van het contract anders worden als Engels recht gekozen is. Als de #brexit is voltooid, dan vervalt het deel van het Engelse recht dat gebaseerd is op Europese regels. Het wordt nog een héle grote puzzel voor de Engelse wetgever om nieuwe eigen regels daarvoor in te voeren.

Kan ik een contract opzeggen op basis van #brexit?

Een contract opzeggen op grond van #brexit is moeilijk denkbaar. Heel misschien biedt de definitie van overmacht een gaatje. Vaak staat daar iets als "omstandigheden buiten de macht van partijen waardoor nakoming niet meer volledig mogelijk is". Met een beetje goede wil zou de #brexit hieronder te lezen zijn.

Ook kennen internationale contracten vaak een material adverse change clausule. Daarmee kan een contract worden opgezegd bij een grote negatieve gebeurtenis. Denk aan een fusie die niet wordt goedgekeurd door de toezichthouder, of een vergunning die niet wordt verkregen. Maar het uit de EU stappen van het land van een der partijen, of het land waar zal worden geleverd, zou daar ook best onder kunnen vallen.

Opleiding ICT-jurist business professional