Home / Nieuws & Blogs / Wat zijn de gevolgen van de 'Daisycon-boete' voor andere affiliate netwerken?

Wat zijn de gevolgen van de 'Daisycon-boete' voor andere affiliate netwerken?

| 1 oktober 2014

Afgelopen vrijdag liet de ACM van zich horen. Affiliate netwerk Daisycon kreeg een boete opgelegd van maar liefst € 810.000,- voor haar betrokkenheid bij het versturen van ruim twee miljard (!) spamberichten. E-mailberichten waar de ontvangers geen toestemming voor gegeven hadden en waarvan ontvangers zich niet gemakkelijk konden afmelden. Het nieuwsbericht van de ACM bevat een opvallende passage die ook voor andere affiliate netwerken gevolgen kan hebben.

Naast de adverteerders en publishers kunnen ook affiliate netwerken ervoor verantwoordelijk zijn dat op een juiste manier toestemming is verkregen voor het versturen van ongevraagde commerciële e-mailberichten. ACM gaat ook andere affiliate netwerken op deze verantwoordelijkheid aanspreken.

Welke verantwoordelijkheid is dat dan? Zo op het eerste gezicht zou je denken dat alleen de verzender van spamberichten aangesproken kan worden. In het 'anti-spam' artikel van de Telecommunicatiewet wordt immers alleen gesproken over de 'verzender'.

Maar, zo schrijft de ACM, om te voorkomen dat partijen verantwoordelijkheden op elkaar af gaan schuiven is er gekozen voor een breed begrip 'verzender'. Omdat Daisycon een onmisbare schakel is bij de verzending is Daisycon ook verantwoordelijk voor de verzending:

Daisycon bracht de adverteerders en de publishers tot elkaar en stelde het promotiemateriaal uiteindelijk beschikbaar. Afhankelijk van de wensen van de adverteerder kon zij het promotiemateriaal ook bewerken en geschikt maken voor de publishers. Daarmee was Daisycon een onmisbare schakel in de keten die tot het verzenden van de berichten leidde. Daar er geen direct contact tussen de adverteerders en publishers plaatsvond, was de faciliterende en bemiddelende rol van Daisycon essentieel om de verzending van de e-mailberichten tot stand te brengen.

Niet alleen de verzender, maar ook de bemiddelaar tussen partijen kan door de ACM aangesproken worden. Ook als die bemiddelaar zelf geen e-mails stuurt kan deze schakel aangemerkt worden als medepleger van de overtreding van het spamverbod.

De ACM gaat echter verder. Niet alleen Daisycon zelf, maar ook een bestuurder van Daisycon wordt verantwoordelijk gehouden voor het versturen van spam. Omdat deze bestuurder op de hoogte was van het feit dat enkele publishers binnen het netwerk eerder aangesproken zijn op overtreding van de spamwetgeving, had de bestuurder daar onderzoek naar moeten doen. Nu dit nagelaten is wordt ook de bestuurder verantwoordelijk gehouden.

Dit besluit van de ACM, in combinatie met de waarschuwing dat ook andere affiliate netwerken op hun verantwoordelijkheden gewezen gaan worden kan verstrekkende gevolgen in affiliatieland hebben.