Home / Nieuws & Blogs / Webwinkels en de Winkeltijdenwet

Webwinkels en de Winkeltijdenwet

| 18 mei 2012

Onlangs werd er via Twitter een interessante vraag aan ons gesteld. Een zeer beknopt antwoord op de vraag was mogelijk in 140 tekens. De vraag is echter de moeite waard om in een blog te behandelen:

Mag een winkelier online bestelde producten op zondag bezorgen als de winkeltijdenwet geen opening op zondag toestaat?

Nederland kent een Winkeltijdenwet waarin is bepaald dat winkels van maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur open mogen zijn. Hieruit volgt logischerwijs dat winkels in beginsel op zondag dicht moeten zijn. De wet stelt zelfs heel hard:

Artikel 2

  • 1.Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:
    • a. op zondag;
    • b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;
    • c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

Hier zijn echter uitzonderingen op gemaakt. Gemeenten mochten tot 1 januari 2011 twaalf koopzondagen per jaar aanwijzen. In de praktijk betekende dit dat winkels in de binnensteden bijvoorbeeld één zondag in de maand open mochten zijn. Vanaf 1 januari 2011 is hier verandering in gekomen. Gemeenten mogen, mits ze zich aan bepaalde voorwaarden houden, meer koopzondagen per jaar aanwijzen.

Maar wat betekent dit voor webwinkels? Moet de website op zon- en feestdagen op zwart? Het antwoord is ‘nee’. Natuurlijk kunnen webwinkels zelf besluiten om op zondag geen producten te leveren, of zelfs op de website te stellen dat de winkel op zondag gesloten is (een gedateerd, maar goed voorbeeld vindt u hier). Veel webwinkels bezorgen niet op zondag om de eenvoudige reden dat er op zondag geen post bezorgd wordt.

Maar, om terug te komen op de vraag, mag een webwinkelier bestelde producten op zondag wel afleveren? Een webwinkel valt niet onder artikel 2 van de Winkeltijdenwet. Volgens de wet is een winkel:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Een webwinkel is voor het publiek toegankelijk (al denk ik dat er met ‘publiek’ fysieke bezoekers wordt bedoeld), maar geen besloten ruimte. De website heeft geen vier muren en een dak en is niet besloten zoals een fysieke winkel dat wel is. Doordat een webwinkel niet als ‘winkel’ in de zin van de Winkeltijdenwet aangemerkt kan worden valt een webwinkel niet onder het bovengenoemde artikel 2. Het gevolg hier van is dat een webwinkel 24/7 open mag zijn.

Maar ‘open’ zijn en het daadwerkelijk bezorgen zijn twee verschillende dingen. De winkel kan dicht zijn, maar de bezorger kan wel werken. De Winkeltijdenwet stelt in lid 2 van artikel 2:

Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Met andere woorden, op de zon- en feestdagen mag er in principe niets verkocht worden waarbij direct contact met particulieren nodig is. Dit betekent echter niet dat een webwinkelier niet op zondag mag bezorgen. In een webwinkel wordt de koop online gesloten, daarbij vindt geen rechtstreekse aanraking met particulieren plaats. Wanneer de webwinkelier het product vervolgens op zondag af gaat leveren is de koop al gesloten en is de uitzondering van artikel 2 lid 2 niet van toepassing.

Een webwinkelier mag online bestelde producten op zondag afleveren, ondanks het feit dat de Winkeltijdenwet strenge regels kent omtrent openingstijden.